2012. február 13., hétfő

Évközi 5. vasárnap

Hirdetések
Elsővasárnap van. A miséken templomaink javára gyűjtünk. A reggeli szentmisék után rózsafűzér titokcsere lesz.
Koncert a Kalászi templomban!
2012. február 18-án 18.45-kor koncert lesz a Kalászi templomban Ilk iskolás gyermekeinek javára. Fellép Bartl Erzsébet, Pápista Andrea és Aelia Sabina zeneiskola tanárai.
Szeretettel várunk minden segítőkész honfitársunkat.

Bérmálkozói hittan következő alkalma február 12-én lesz.
Gitáros mise lesz február 12-én 10 órakor Szentistvántelepen.
Képviselő testületi gyűlés lesz
Szentistvántelepen február 11-én az esti mise után és
Budakalászon február 12-én vasárnap délután 16 órakor.
Keresztelés
Nagel Bence keresztelése február 5-én vasárnap 16 órakor lesz a kalászi templomban.
Temetés
Zimmerer IStvánné Margit testvérünk temetése február 7-én 15.30-kor lesz a katolikus temetőben.
Fernekesz Józsefné Róza temetése február 13-án hétfőn 13 órakor lesz a katolikus temetőben.
Szentistvántelepi templomfelújítás
A szentistvántelepi templom padlófűtése elkészült. Próbafűtés megy, most már ez fűti a templomot. A torony alatt kialakított WC használható.
A felújítás a beton teljes száradása után burkolással, festéssel és lámpatestek szerelésével fog folytatódni.
Miseszándékok
Szombat Szentistvántelep18 óra Hálából a kapott kegyelmekért
Vasárnap: 8 óra Budakalász hívekért
        10 óra Szentistvántelep
                 + Budai Sándor testvére János és + szülők
        18 óra  Budakalász nagyszülőkért.
Hétfő elmarad
Kedd elmarad
Szerda elmarad
Csütörtök Szentistvántelep 8 szabad
Péntek Budakalász 18 óra + Hornyák Gergely és neje Stefániáért
Szombat Szentistvántelep18.00 Tóth és Kaló család élő és elhunyt tagjaiért
Vasárnap: 8 óra Budakalász püspök atya szándékára
        10 óra Szentistvántelep szabad
        18 óra  Budakalász Budai Józsefnéért.

A héten lesz Miki Szent Pál és társai Japán vértanúk, Emiliáni Szent Jeromos, Szent Skolasztika ünnepe.
Isten éltessen mindenkit, akik a héten ünnepli születés vagy névnapját.Prohászka Ottokár gondolataiból  «És korán reggel földelvén, kiméne egy puszta helyre és ott imádkozott. És mikor megtalálták őt, mondák neki: Mindnyájan keresnek téged.» (Márk 1, 35.)
a) Mindnyájan keressük őt, mert először is megnyugvást ad nekünk az iránt, hogy bűneink megbocsáttatnak s azután, hogy részünk lesz a diadalmas, isteni, örök életben. Lelkünk mindenekelőtt bűnbocsánatot sürget, mert az erkölcsi világrend fölségében észreveszi s imádja a boldogító vagy kárhoztató isteni akaratot. Értsük meg az emberi szívet: nem tudni, nem kérni, nem bízni, hanem lenni akar; nem akar tönkremenni. Sok a bűne... s a szív kiáltása a tisztaság s a szeplőtelenség, tehát bűnbocsánat után, ez a legősibb, legmegrendítőbb zsoltár. Tiszta szívet adj Uram, különben elveszek... s Jézus jön s biztat: adok ! Ez az a nagy tény, melyet nem a világ, ez az a fontos értesülés, melyet nem a tudomány, művészet, kultúra közvetít. Egy angol filológus beszéli, hogy a szegények városrészében, Dublinban, séta közben egy haldokló asszonyhoz került, ki szalmán feküdt a földön s mellette terült el gyermeke holtan, mintha viaszból lett volna. Kacsói össze voltak kulcsolva s újjhegyei pirosak. Köröskörül a padló vizes volt; az apa ugyanis a haldokló anya utasításai szerint megkeresztelte a gyermekét. Az asszony
a filológusra tekintve, halkan kérdezi: «Maga a doktor?» «Nem, de az is eljön nemsokára!» «Imádkozzék» – rebegte tovább –, «hogy Isten bűnben el ne vegye lelkemet.» A filológ letérdelt s az asszony olvasóján imádkozott, míg a pap is, meg a doktor is eljött. «Isten fizesse meg!» – mormogta a beteg – «most megnyugszom.» Képzeljétek el – folytatja elbeszélését a filológ –, hogy mindent megmondtam volna neki, amit görög bölcsektől s írókról tudok s amire a filozófia tömkelegében ráakadtam; mit használt volna mindez nekem s főleg neki? Azt fogjátok erre mondani: no igen, nem használt volna, mert műveletlen volt a szegény asszony; de tehát tegyük fel, hogy a művelt felsőbb osztályhoz tartozott volna, változtatna-e az a dolgon? Filozófia, műveltség jó dolog, de csak dísz; a pamlagon, a szalonban, párolgó tea mellett megjárja. Jó az embernek, ki a világban békésen él s egészségnek örvend, de életet, azt a tudatot, hogy kiemelte s boldogította s érvényesítette az embert, nem ad. Sőt a külvilágra irányuló műveltség legtöbbször felületessé tesz a belső összefüggések s értékekkel szemben, kívülről várja a több jót s a több életet; a belső, erkölcsi világ pedig ellapul s elgyöngül a daemoni hatalmakkal s sötétséggel szemben. A kultúrának nincs meg öntudata, hogy segíteni tudna az emberen, «das Gefühl der Nichtigkeit spuckt
überall». Kiemelni az embert az őt környékező sötétségből s az őt fenyegető letörésből nem bírja! Ezt Krisztus teszi, azért reá támaszkodik az ember reménye, rajta emelkedik föl az élet s általa bírja értékét a tudás s a művészet is.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése