2012. február 13., hétfő

Évközi 6. vasárnap

Hirdetések
Ma gitáros mise lesz Szentistvántelepen, jövő héten Budakalászon.
Február 19-én vasárnap 15 órakor a kitelepítés 66 évfordulóján ima és megemlékezés lesz a Kalászi templomban, és utána az emlékműnél.
Jótékonysági koncert a kalászi templomban!
2012. február 18-án 18.45-kor koncert lesz a Kalászi templomban Ilk iskolás gyermekeinek javára. Fellép Bartl Erzsébet, Pápista Andrea és Aelia Sabina zeneiskola tanárai.
Szeretettel várunk minden segítőkész honfitársunkat. Koncert előtt misét mutat be Sulyok Elemér atya.

Bérmálkozói hittan következő alkalma február 12-én lesz.

Képviselő testületi gyűlés lesz
Szentistvántelepen február 11-én az esti mise után és
Budakalászon február 12-én vasárnap délután 16 órakor.

Temetés
Fernekesz Józsefné Róza temetése február 13-án hétfőn 13 órakor lesz a katolikus temetőben.
Kollár Jánosné Erzsébet temetése február 17-én 11 órakor lesz a katolikus temetőben. Lelkiüdvéért szentmisét ajánlunk fel a temetés után.
Pelczer Ignác (sz.: 1927) egykori temető utcai lakost február 4-én temették lakhelyén Urbachon.
Kluvich Ferenc (sz.: 1928) Magyar utcai lakos temetése február 14-én lesz backnangi városi temetőben.


Miseszándékok
Szombat Szentistvántelep18.00 Tóth és Kaló család élő és elhunyt tagjaiért
Vasárnap: 8 óra Budakalász püspök atya szándékára
        10 óra Szentistvántelep Gitta gyógyulásáért
        18 óra  Budakalász Budai Józsefnéért.
Hétfő Budakalász 18 óra szabad
Kedd Szentistvántelep 8 óra szabad
Szerda Budakalász 7 óra + Rokonokért
Csütörtök Szentistvántelep 8 szabad
Péntek Budakalász 18 óra szabad
Szombat Szentistvántelep18.00 szabad
Szombat Budakalász 18 óra mise, Sulyok elemér atya
                 18.45 Koncert
Vasárnap: 8 óra Budakalász püspök atya szándékára
        10 óra Szentistvántelep Gyula
        18 óra  Budakalász +József és fiai Ferenc és Kálmán

A héten lesz Szent Ciril és Metód Európa társvédőszentjeinek, Szent Juliannának, a szervita rend alapítóinak ünnepe.
Isten éltessen mindenkit, ako a héten ünnepli születés vagy névnapját.Prohászka Ottokár gondolataiból  «És jőve hozzája egy poklos, kérvén őt és térdhajtva mondd neki: ha akarod, megtisztíthatsz engem.» (Márk 1, 46.)
a) Két ember szemben egymással: a poklos és Krisztus. A pokolvar fölszívja a vért, s mint az élet penésze kiterjed a testre; összeaszik s eltorzul az ember. Vele szemben az Istenfia, mily fölséges Istenarc!
Ezt az Istenképet elronthatom magamban; a bűn rontja el; elhomályosítja szememet, a fölismerést; összeszűkíti homlokomat, állatias típussá válok; megsüketít, tompítja az isteni iránt való érzékemet; bágyadt s szomorú leszek. Mennyi bélpoklosság van a lelkeken; de ha nem is pokolvar senyveszti, hol marad a szépség, az erő, az előkelőség?! Ó dolgozzunk féltékenyen az isten-képen! Hol zsugorodik, hol torzul el bennem? Ha találnék klasszikus szobrot elásva, vagy Rafael-képet lomtárban, megmosnám s örülnék szép vonásainak: így kell a lélekkel tennem!
b) A poklos jön; a lélek lépései a vágy, törekvés, munka, áldozat. . . Azután térdet hajt; ez a legnagyobb lépés; a végtelent érjük el vele, ha hitben s alázatban tesszük. Aztán kér. Ha ezt értenők! Térdeljünk le, boruljunk le s kérjünk, csak 3-4 percig, de lélekkel, mint a koldus kér kenyeret. Óriási erő ez.
c) «Ha akarod, megtisztíthatsz engem.» Undok dolog szennyben elsenyvedni, lelki szennyben. Pedig ez a lelkek rettenetes sorsa... 40, 50, 60 éves szennyben! «Ha akarod...» ezt mondják a szentek s bűnösök egyaránt, megtisztíthatsz, vagyis erőteljesen ébredező, reaktív lelket adhatsz. S az egyiknek oly lelket ad, hogy a legkisebb szennyet sem tűri magán; elegáns; ezek a szentek. Másokban a lélek folytonos, de lassú tisztulást eszközöl; ezek a gyöngébb, de törekvő lelkek. Mások a lelket nem becsülték; szokásos bűnösök, visszaesők, kik gyönge, megrendült akarattal bukdácsolnak; az ilyeneknek kell mély hittel mondaniok: Ha akarod, ha akarod... a te akaratod erő. De az Úr viszont sürgeti őket: csakhogy neked is «akarnod» kell; kegyelmet adok, de én is mondom: ha akarod, megtisztulsz!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése