2012. március 13., kedd

3. nagyböjt

Hirdetések
Nagyböjti tartós élelmiszer gyűjtés lesz március 18-án és 25-én mindkét templomban. Adományokat a hátul kitett asztalon lehet elhelyezni.
2012. március 15-én 10 órakor a hősök szobránál megemlékezés lesz, az “1848-49 évi forradalom és szabadságharc” tiszteletére. Beszédet mond Ercsényi Tiborné. Énekel, zenél és verset mond: Halmai Réka, Kovács Nóra, Szűcs Nikoletta, Juhász László és Kovács Anna Mária.
Személyi jövedelm adó 1%-ról idén is lehet rendelkezni. Erről szórólapot találunk a hátsó asztalon.
Bérmálkozói hittan következő alkalma március 11-én lesz.
Nagyböjt vasárnapjain gregorián kórus fog énekelni a 10 órás misén. Próba 8.45-kor lesz a mise előtt.
A szentistvántelepi templom felújításáért március 25-én 16.30-kor jótékonysági hangversenyt ad a Musica Profana régizene együttes a szentistvántelepi templomban. Mindenkit szeretettel várunk.
Képviselő testületi gyűlés lesz
Budakalászon március 18-án vasárnap 16 órakor.
Szentistvántelepen március 24-én az esti mise után. Napirend és meghívó a sekrestyében átvehető.

Bérmálás május 13-án vasárnap este 6 órakor lesz.
Elsőáldozás Budakalászon május 20-án, vasárnap reggel 8 óra, Szentistvántelepen június 3-én, vasárnap 10 órakor lesz.
Hittanos tábor június 25-29-ig lesz. Várjuk azokat a hittanosokat, akik már voltak elsőáldozók.
Ministránstábor július 23-28-ig lesz.
Temetés
Németországból kaptuk a hírt, hogy Wirth Károlyné sz.: Bösinger Róza március 3-án meghalt. Temetése március 8-án volt Sachsenheimenben.
Simon Andrea Blanka temetése március 16-án péntek 11 órakor lesz a katolikus temetőben.Miseszándékok
Szombat Szentistvántelep 18.00 + Ildikó Sándor és Józsefért
Vasárnap: 8 óra Budakalász püspök atya szándékára
        10 óra Szentistvántelep Ábendschein Károly és szüleiért
        18 óra  Budakalász Rabitovszky Andrásért
Hétfő Budakalász 18 óra szabad
Kedd Szentistvántelep 8 óra szabad
Szerda Budakalász 7 óra szabad
Csütörtök Szentistvántelep 8 szabad
Budakalászon 10 órakor megemlékezés a forradalomról a templomkertben.
Péntek Szentistvántelep 7.15 keresztút,
                                          8 óra szabad
Péntek Budakalász 17.15 keresztút, 18 óra szabad
Szombat Szentistvántelep 18.00 szabad
Vasárnap: 8 óra Budakalász püspök atya szándékára
        10 óra Szentistvántelep Rácz és Székely szülőkért, testvérért
        18 óra  Budakalász Nagyszülőkért és gyermekeikért.
Keresztút a kálváriára 30-án lesz, az esti szentmise után.
Nagyheti szertartásrend:
Nagycsütörtök 18 óra Budakalász, 19 óra Szentistvántelep,
Nagypéntek 15 órakor közös keresztút a kálváriára,
                               18 óra Budakalász, 19 óra Szentistvántelep,
Nagyszombat 17.30 Budakalász, 19 óra Szentistvántelep

A héten Szent Gergely és Szent Patrik ünnepe lesz.
Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.Prohászka Ottokár gondolataiból «És bemenvén a templomba, kezdé kiűzni a templomban levő árusokat és vevőket s a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit fölforgatá... mondván: Nincs-e megírva, hogy az én házam imádság házának hivatik minden
nemzeteknél? Ti pedig azt latrok barlangjává tettélek.» (Márk 11, 15.)
a) Jézus izzó lélek; szeret s szeretetből hódol Istennek; gyengéd és figyelmes; vele jár; érte eped. Ez szeretetének első lángja! Van aztán más is, mely szenved az Isten bántalmai alatt, sír, ég, kitör; lelkesül és lehanyatlik; remél és csügged. Lángol a templomért s a templom Istenéért; ott áll mint Cherub és megcsóválja ostorát... tűz a buzgalom, az emészti. – Őrizzük, óvjuk szívünk templomát … az Úr egyházát... mások lelkét! Mennyi a kufár ezek körül! Bátor leszek; Isten ostora van kezemben! Mily erős a gyermek is, mely az erényért kiáll; vén bűnösök is érzik fölényét.
b) Jézus emberszeretete nem lágy és erőtlen. Az elérzékenyülni, de áldozni és erősen akarni nem tudó «áhítat» hiába hivatkozik reá. Az ő szeretete nemcsak könyörület és jóindulat, hanem fegyelem és szigor. Ne bízzál az áhítatban s az elérzékenyülésben, ha nem merítesz belőle erőt önmagad megtörésére s az isteni akaratnak föltétlen teljesítésére. Így értsd a szót: Annyit haladsz, amennyire megtöröd magad, vagyis amennyire az isteni akaratot átéled, ha kell, letörés s áldozat árán is. A letörés és az önmegtagadás önmagában nem érték, csak eszköz.
c) «Szent» haragról szokás beszélni s Krisztusra mutatni. Az indulat természetes s bizonyára nem erkölcsi fogyatkozás; csak el ne ragadjon. Krisztus Urunk haragjában is szent volt; az ember haragjában rendszerint nem szent; felindulásunkba sok nemtelen elem vegyül.
 ***
Jézus ostorral is dolgozik. a) Jézus kevés érzéket talált evangéliuma iránt s dolgoznia kellett, hogy annak utat vájjon tanítványai szívében is. Dolgozott ezen kitartóan; buzgalmának gyökere az ő erős, lelkes, odaadó akarata volt. Győzzön az I sten... Neki győznie kell. «Törjön össze a bűnösök íjja.» – Nem zavarodik meg a viszontagságban, «in tempore malo». Van rossz idő, van rossz út, «via mala»; látja az Isten ellenfelét, «qui prosperatur in via sua», ki szerencsés és boldogul. Sebaj; csak előre; kiált, fárad, dolgozik s e föladatán nem csodálkozik. – Uram, itt vagyok, szolgád, harcosod vagyok; dolgozom s küzdök; kifáradni nem akarok.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése