2012. május 29., kedd

Hirdetések
Az elsőáldozás és a bérmálás képei megtekinthetők, és az Interneten keresztül megrendelhetők a plébánia web oldalán.
Júniusban az esti szentmisék 7 órakor kezdődnek.
A héten elsőpéntek lesz. Idős beteg testvéreinket a héten utolsó csütörtökön és elsőpénteken fogom meglátogatni.
Június 3-án Szentistvántelepen lesz elsőáldozás.
Június 3-án gitáros mise lesz Szentistvántelepen.
A kálvária feltárásának a látványterve bejáratnál megtekinthető. Az ásatás májusban folytatódik.
Kiválasztották és meghívták a plébániánkat pünkösdhétfőre az egyházmegyei karizmák ünnepére. Máriaremetét gyalog, biciklivel és busszal szeretnénk megközelíteni. A kitett lapon lehet jelentkezni. Érdemes erre a programra eljönni a Remetei templom nagyon hasonlít a Kalászi templomra, és a templomkertben lehet találkozni az egyházmegye iskoláival, lelkiségi mozgalmaival. Tájékoztatót külön lapon találunk.
Keresztelés:
Június 2-án ½ 4-kor keresztelem Csépke Fannit és 4 órakor Somogyi Dániel Jánost a Szentistvántelepi templomban.
Beszeda Bence keresztelése Június 3-án 18.40-kor lesz a Kalászi templomban.
Temetés
Mandl József temetése május 31-én 15 órakor lesz a katolikus temetőben. Lelkiüdvéért szentmisét ajánlunk fel a temetés után.
Jakab István temetése Június 1-én 13 órakor lesz a csalogány utcai temetőben.
Németroszágból kaptuk a hírt:
Faustich Mária Irma 87 évesen március 21-én a Leutenbach-i idősek otthonában meghalt.
Özv. Heerné Wieszt Róza 89 éves korában április 26-án elhunyt.
Kurtz Ferenc 85 évesen május 10-én több éves betegség után elhunyt. Temetése május 25-én a backnangi erdei temetőben lesz 11 órakor.Miseszándékok
Szombat Szentistvántelep 17.30 Litánia
                                          18.00 óra szabad
Vasárnap: 8 óra Budakalász püspök atya szándékára
        10 óra Szentistvántelep +Szülők Erzsébet és Lajos,
és elhunyt nagyszülők
        17.30 Litánia
        18 óra Budakalász +Szabó Józsefért.
Pünkösdhétfő Zarándoklat Máriaremetére
18 óra Budakalász Szentmise
Kedd Szentistvántelep 17.30 Litánia 18 óra szabad
Szerda Budakalász 17.30 Litánia 18 óra +András
Csütörtök Szentistvántelep 17.30 Litánia  18 óra szabad
Elsőpéntek Szentistvántelep 8 óra
Budakalász 19 óra
Szombat Szentistvántelep 18.30 Litánia
                                          19.00 óra szabad
Vasárnap: 8 óra Budakalász hívekért
        10 óra Szentistvántelep +szabad
        19 óra Budakalász +Zentai Lőrincné Katalin
Pünkösdhétfő          Zarándoklat Máriaremetére
Budakalász 18 óra Szentmise
Hittanos tábor június 25-29-ig lesz. Várjuk azokat a hittanosokat, akik már voltak elsőáldozók. Ministránstábor július 23-28.
Templomfelújítás
Elkészült a templom szentélyének a váza. Jövő héten a sekrestye megemelésével, rámpa lekövezésével és a falak javításával folytatódik a munka. A templom festése június 4-én kezdődik. Június 10 és 17-én a templomkertben lesznek a szentmisék.
A mai nap Canteburyi Szent Ágoston püspök, a héten Szent Jusztinusz vértanú, Szent Marcellinusz vértanúra emlékezik az egyház Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.Prohászka Ottokár gondolataiból:   A Szentlélek világosság és tűz! a) Ajándéka az Úrnak; oly sajátságos és isteni és páratlan, amilyent ő tud adni, például megérinti a vakot és lát; megérinti a koporsót és a naimi özvegy örvendező anya lesz s úgy tesz most is: Megnyitja szemünket, «illuminatos dat oculos cordis» s szemünkben fölragyog a fény: látók leszünk. Látjuk az Isten nagy gondolatait..., bevonulnak lelkünkbe és eltöltenek és világosság kél nyomunkban. Előbb éjben álltunk, élettelen homályban; minden erőtlen volt: az eszme, a gondolat, a remény… Végre «in lumine tuo videmus lumen», világosságában látunk. Ezt az erőt, illetőleg erőtlenséget tapasztaljuk a lélek változtával magunkban s a világtörténelemben. Vannak gondolatok, melyek őserők gyanánt vonulnak át a lelkeken, például a keresztes hadakon a szent föld igézete, a szent kereszt; az Ágoston-korabeli egyházon szent István ereklyéinek tisztelete; a XIV. századon ferreri szent Vince alakja; máskor meg mint gyönge vízerek alighogy szivárognak. Egyszer a lelkek tüzet fognak tőlük, máskor meg csupa «caput languidum et cor moerens», fáradt fejek, fonnyadt szívek veszik körül őket. «In tenebris et umbra mortis», sötétben s a halál árnyékában ülünk nélküled szent édes Lélek, elfajulunk és dicsőséges hivatásunk mint foszló álomkép jelentkezik néha-néha előttünk; úgy vagyunk, mint az Inkák elfajult nemzetsége, mely rongyosan pipázgatva lopta a napot őseik palotáinak romjai közt; nem
értették meg a géniuszt, a lelket, mely hajdan lelkesítette nemzetüket. Segíteni akarok magamon s mély tisztelettel töltekezem az Isten gondolataival szemben; szívesen olvasom térdenállva a Szentírást.
c) Mindezt csak az Isten Lelke adja. Az ember imádkozhatik s vágyódhatik utána és ugyan ki ne tenné, miután biztat rá a bölcsnek tapasztalata: «Könyörögtem s belém jött a bölcseség lelke». (Bölcs. 7, 7.) Ó igen, imádkozni fogok az édes Lélekért. Az Úr is kívánja őt nekünk s ő is imádkozik Lélekért számunkra. Biztosan megnyerjük. A szegény, kevély világ nem nyeri meg «az igazság Lelkét, kit e világ nem vehet, mert nem látja a nem ismeri őt». (Ján. 14, 17.) Beledisputálja magát s sötétségbe és összes értelmi energiájával kételyt s éjt teremt. Visszaviszi a szellemi világot a chaoszba, ahonnan az Isten szelleme ép' azáltal emelte ki, hogy világosságot teremtett.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése