2012. május 14., hétfő

húsvét 6. vasárnapja

Hirdetések
Ma este bérmálás lesz a Kalászi templomban.
Jövő héten elsőáldozás lesz Budakalászon.
A kálvária feltárásának, a romok bemutatásának tervei megtekinthető a bejáratnál.
Kiválasztották és meghívták a plébániánkat pünkösdhétfőre az egyházmegyei Karizmák ünnepére. Máriaremetét gyalog, biciklivel és busszal szeretnénk megközelíteni. A kitett lapon lehet jelentkezni. Érdemes erre a programra eljönni a Remetei templom nagyon hasonlít a Kalászi templomra, és a templomkertben lehet találkozni az egyházmegye iskoláival, lelkiségi mozgalmaival. Tájékoztatót külön lapon találunk.
Személyi jövedelem adó 1%-ról szórólapot találunk a hátsó asztalon. Aki nem adta le munkáltatójánál az 1%-ról szóló lapot, még május 20-ig zárt borítékban a borítékon aláírásával és adószámával a postán elküldheti az adóhivatalnak.
Templomfelújítás
A múlt héten villanyszerelők és kőművesek dolgoztak a templomban. Az új ablakok körül igazították meg a vakolatot, és a hittanterem melletti helységben szellőző vakolatot tettek fel. Jövő héten szigetelést helyeznek el a hittanterem felett, és átalakítják a liturgikus teret. A templom festése június 4-én kezdődik.
Keresztelés május 13-án kereszteljük Vitéz Dorottya Bernadettet a Kalászi templomban.
Május 19-én szombaton 12.30-kor kereszteljük Huszti Barnát és Kevét a Budakalászi templomban. Farkas Liza és NEmesházi Petra keresztelése 20-án vasárnap 11 órakor szentistvántelepen lesz.
Temetés
Tolnay Jánosné Veronika temetése május 14-én hétfőn 11 órakor lesz a katolikus temetőben.
Barna Józsefné temetése május 14-én 15 órakor lesz a csalogány utcai temetőben. Lelkiüdvéért szentmisét ajánlunk fel a temetés után a Kalászi templomban.
Gintner Györgyné temetése május 17-én 13 órakor lesz a katolikus temetőben.Miseszándékok
Szombat Szentistvántelep 17.30 Litánia
                                          18.00 óra szabad
Vasárnap: 8 óra Budakalász püspök atya szándékára
        10 óra Szentistvántelep Iró család + tagjai
        17.30 Litánia
        18 óra Budakalász Szászi Mihályért (1. évf)
Hétfő: 18 óra Budakalász +Farkas Lászlóért és élő feleségéért
Kedd Szentistvántelep 17.30 Litánia 18 óra szabad
Szerda Budakalász 17.30 Litánia 18 óra Szakács János és neje Bertáért
Csütörtök Szentistvántelep 17.30 Litánia  18 óra szabad
Péntek Budakalász 17.30 Litánia
18 óra Család megtéréséért
Szombat Szentistvántelep 17.30 Litánia
                                          18.00 óra szabad
Vasárnap: 8 óra Budakalász püspök atya szándékára
        10 óra Szentistvántelep + Húsvéti Mártonért
        17.30 Litánia
        18 óra Budakalász Schäffer családét élő és elhunyt tagjaiért.
Hittanos tábor június 25-29-ig lesz. Várjuk azokat a hittanosokat, akik már voltak elsőáldozók. Ministránstábor július 23-28.
A héten Pongrác, Szervác és Bonifác (fagyosszentek), Szent Orbán, Nepumuki Szent János, Szent I. János pápa vértanú ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.Száz évvel ezelőtt született Ottlik Géza, Mai vasárnap az ő gondolatai közül idézek:  Körkérdés Jézusról.
"Ha jól értettem, s a kérdés nem az, hogy mit jelent Jézus a világnak, az emberiségnek, az elmúlt és eljövendő évezredeknek, hanem hogy nekem, személyesen, budapesti lakosnak kicsoda Ő, akkor könnyű válaszolni rá. Uram és Megváltóm. Miként arra a kérdésre is van felelet, van szó, hogy például ki volt nekem egy kecskeméti születésű Szabó Erzsébet Ottlik Gézáné. Anyám. Fölöttem pedig a csillagos ég. De hogy mit jelent nekem a csillagos ég, anyám vagy Jézus, ezen sem elmélkedni nem szoktam, sem válaszolni nem tudok rá. Nem is tartozik másra, bizalmas magánügye kettőnknek, nekem és a csillagos égnek. Az emberi nyelv eddigi jelentéskészlete, összetételének szabályai, gondolkodásunk meglévő fogalmi felszerelése nem teszi lehetővé, hogy ilyen – nyelven inneni és nyelven túli, intuitíve megragadható – tartalmakat kifejezzünk (ahogyan egyszer a regényről szólva próbáltam demonstrálni). A legfontosabb dolgokról nem tudunk beszélni, vagyis gondolkozni sem létezésünk alapjai – a hallgatás mélyén – sértetlenül őriznek ép, teljes tartalmakat. A nyelv fel tudja bontani roppant összetettségüket részjelentésekre, érzelmi, indulati, etikai, esztétikai, gondolati, akarati jelentésekre. Ezek az értelmezések mind csonkák, hamisak. Az író a nyelvet nem ebben az értelmező, felbontó funkciójában használja, hanem éppen ellenkezőleg, mondhatnánk visszaélve a nyelvtan szerkezetével és a szavak jelentésrendszerével, versében, regényében a világ eredeti épségét és teljességét igyekszik visszaállítani. És ha ez egyáltalán sikerül neki, csak a szövegébe beáramló hallgatásokkal sikerülhet. Ha pedig nincs benne a művemben mindez, anyám, az égbolt, Jézus, akkor semmi sincs benne. Nem néven nevezve kell jelen lenniük – a vers nem a csillagokról szól, nem Jézusról, nem a költő anyjáról – hanem valóságosan. Ha Ő nem áradt bele a mégoly profán, világi jelentésmozzanatokból összerakott művembe – ha másként nem, hát mint szomjúság, halhatatlan vágy, a szarvas kívánkozása a szép hűvös patakra –, akkor nem is hoztunk létre semmit."

Ottlik Géza: Körkérdés Jézusról. A Próza c. kötetben

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése