2012. augusztus 27., hétfő

19. évközi vasárnap

Hirdetések
A Szentistvántelepi templomot 50 évvel ezelőtt kezdték építeni nagy társadalmi összefogással. Amikor 1965-ben elkezdték a templomot használni, a falakat benedikálták (megáldották), de nem szentelték fel, hiszen még nem volt teljesen kész. Az elmúlt évben a templomunkat alapjaitól kezdve megújítottuk, a felújítás indokolja, hogy a szentelés megtörténjen. A templomot pedig megilleti, mivel kizárólag és állandóan Isten népének összejövetelére és a szent cselekmények végzésére szánt épület gyanánt építik, hogy az Egyház régi gyakorlata szerint ünnepélyes szertartással az Úrnak szenteljék.

Ezért minden kedves testvéremet várom augusztus 19-én vasárnap 10 órára, amikor Erdő Péter bíboros atya felszenteli a Szentistvántelepi templomot. A templomszentelés után lesz az önkormányzat ünnepe.

Szeptember 1-től az esti szentmisék 6 órakor kezdődnek.
A kálvária feltárásának a látványterve a bejáratnál megtekinthető. Az ásatások folytatódnak. A keresztek ideiglenes elbontásra kerültek.
Esküvő
Balázs Péter és Szivák Brigitta örök hűséget fogad augusztus 20-án a Kalászi templomban.
Temetés
Horváth Krisztin temetése augusztus 17-én 15 órakor lesz a Katolikus temetőben. Lelkiüdvéért Szentmisét 14 órakor ajánlunk fel a Szentistvántelepi templomban..


Miseszándékok
Szombat Szentistvántelep 19.00 óra Varga Frigyesért
Vasárnap: 8 óra Budakalász püspök atya szándékára
        10 óra Szentistvántelep + Gabula Jánosért
        19 óra Budakalász Hálából 40. házassági évfordulón
Hétfő Budakalász szentmise elmarad.
Kedd előesti mise  Szentistvántelep 19 óra szabad
Nagyboldogasszony ünnepe
Szerda
Szentistvántelep 8 óra szabad
Budakalász 19 óra + Gizella.
Csütörtök Szentistvántelep élő Lászlóért
Péntek Budakalász 19 óra Sinka Józsefné Ilonáért
Szombat Szentistvántelep 19.00 óra + Ilonáért
Vasárnap: 8 óra Budakalász püspök atya szándékára
        10 óra Szentistvántelep Hívekért
        19 óra Budakalász + Mirk Istvánért
Augusztus 20 Szent István Király ünnepe
        8 óra Budakalász +Kovács Lászlóért
        10 óra Szentistvántelep Móni Istvánnéért
Szentistvántelepi templom felszentelésére kilencedet kezdünk. Augusztus 10-től minden este 7.30-tól 8.30-ig szentségimádás lesz a templomban.
Mai nap Szent Klára ünnepe van. A héten ünnepeljük boldog XI. Ince pápát, Szent Maximilián Mária Kolbe atyát, Szűz Mária Mennybevételét. Nagyboldog-asszonyt, és szent Bernát apátot. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.

Prohászka Ottokár gondolataiból: «Én vagyok az élő kenyér, ki mennyből szállottam alá.» (Ján. 6, 51.)
a) Jó kenyér, ízlik; «pinguis panis Christi», lelkek étele, angyalok kenyere. Minden íz van benne, aszerint, amilyen kinek-kinek az érzéke s a szüksége s kivált a halhatatlanság íze van benne. Aki alázat után vágyik, azt eszi; aki türelmet, tisztaságot keres, azt ízleli; akinek bátorság, kitartás, munkakedv kell, azt nyeri; akárcsak sziklából mézet, úgy ez igénytelen kenyérből lelket. Nem annyira hiszem ezt, mint inkább tapasztalom.
b) Hevít, lelkesít, készségessé, frissé tesz. A szent Szűz sietve indul Júdea hegyére, miután magába vette az Urat; úgy mi is sietve indulunk az Oltáriszentség erejében, ha kell, nehézségek hegyeire is; ha kell, vértanúi küzdterekre is. Az Oltáriszentségből vett erősödés nélkül senkit sem engedtek a vértanúság arénájára, mert féltek, hogy letörik! Ó szép, édes, liliomos egyház, «erat ante in operibus fratrum Candida, nunc facta est in martyrum sanguine purpurea»; majd ragyog gyermekeinek erényeitől, majd bíboros lesz vértanúinak vérétől, de mindezt az Oltáriszentség erejében!
c) A vendégség vidámsággal s jókedvvel jár; Jézus az Oltáriszentségben nem kíméli az «oleum laetitiae»-t; szent vigaszt önt a lelkünkbe; az áhítat meleg arcpirban, sugárzó tekintetben is jelentkezik. «O sacrum convivium», kedvet adj a jóra; add élveznem a jót, amit teszek.
d) A testre is hat. A lélek visszahat a testre, érzéseire s ösztöneire; az alsó természet finomodik s nemesbül a környezet előkelőségétől; a magas élvezet elfojtja az alacsony vágyakat; ebben az értelemben igaz, hogy ez a bor szűzi vért táplál s ez a kenyér választott, különb nemzedéket nevel. Egyre halljuk, hogy a természet legyőzhetetlen; de árasszuk ki rá az öntudatos, alakítani akaró lelket s meglátjuk, hogy a test is anyag, mely formát ölt! A kék-vér nem mese; de az isteni vér sem!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése