2012. augusztus 27., hétfő

20. évközi vasárnap

Hirdetések
Mai nap dr Erdő Péter bíboros prímás esztergom-budapesti érsek felszenteli a Szentistvántelepi templomot.
Az oltárban Szent Gaudentius és Szent Piusz ereklyéit helyezi el.

Köszönöm mindenkinek a segítségét aki a templom felújításban és a búcsú megszervezésében segített.
Augusztus 19-i program
        10 óra Templomszentelés
        12 óra Önkormányzat ünnepe a templomkertben. Díszpolgári cím és budakalászért érdemérem átadása. Beszédet mond dr Kosza Ida professzor asszony.
        13 óra agapé, melyre mindenkit szeretettel várunk.

Szeptember 1-től az esti szentmisék 6 órakor kezdődnek.
A kálvária feltárásának a látványterve a bejáratnál megtekinthető. Az ásatások folytatódnak. A keresztek ideiglenes elbontásra kerültek.
Esküvő
Balázs Péter és Szivák Brigitta örök hűséget fogad augusztus 20-án a Kalászi templomban.
Temetés
Horváth Krisztina temetése augusztus 17-én 15 órakor lesz a Katolikus temetőben. Lelkiüdvéért Szentmisét 14 órakor ajánlunk fel a Szentistvántelepi templomban..


Miseszándékok
Vasárnap: 8 óra Budakalász püspök atya szándékára
        10 óra Szentistvántelep Hívekért
        19 óra Budakalász + Mirk Istvánért
Augusztus 20 Szent István Király ünnepe
        8 óra Budakalász +Kovács Lászlóért
        10 óra Szentistvántelep Móni Istvánnéért
esti szentmise elmarad
Hétfő Budakalász szentmise elmarad.
Kedd előesti mise  Szentistvántelep elmarad.
Szerda Budakalász elmarad.
Csütörtök Szentistvántelep elmarad.
Péntek Budakalász 19 óra +Szabó Istvánért
Szombat Szentistvántelep 19.00 óra + Ilonáért
Vasárnap: 8 óra Budakalász püspök atya szándékára
        10 óra Szentistvántelep Borszéki Ferenc és felesége Olga
        19 óra Budakalász +Haág Jakabné és Sóhegyi család és Ferenc lelkiüdvéért.
Mai nap Szent Bernát apát ünnepe van. A héten ünnepeljük Szent István királyt, Szent Piusz pápát, Boldogságos szűz Mária királynőt, Limai Szent Rózát, Szent Bertalan apostolt és Szent Lajost. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.

Prohászka Ottokár gondolataiból: «A szellem az, ami megelevenít, a test nem használ semmit. Az igék, melyeket én nektek szólottam, szellem és élet» (Ján. 6, 64.)
a) Kételkednek a zsidók, sehogysem értik; megdöbbennek az apostolok; de Jézus szilárd, mint a szirt s ha mind is elmennek, ő hangoztatja: igen, testem étel, azt eszitek majd s ha már emberré lettem, odaadom magam még így is. Ez szívemnek, ez a ti szíveteknek is törvénye, mert a szeretet követelménye. Az akar először is jelenlétet: «vele lenni», ez lételeme. Én magam – mondja az Úr – lélekmódjára létező, megdicsőült testemben én leszek veletek. Szívünk ugyanezt kívánja; a szenvedés, a nyugtalanság óráiban csakúgy, mint a buzgalom hevében. Ó csakhogy ez megvan, csakhogy itt van, itt is, ott is, hol ember él s küzködik. Ó a mi nagy közösségünk s egyesülésünk!
b) Jelenlét nem elég, a szeretet egyesülést akar. Ε célból a kenyér állaga eltűnik s helyébe lép a megdicsőült Úr Jézus; az elváltozás révén megközelít s kielégíti a szív legtitokzatosabb s legcsodálatosabb vágyainak egyikét, hogy ő bennem s én benne legyek. – Nekem is el kell változnom, meg kell magam törnöm, tisztulnom kell; az áhítat melegével, istenvággyal, krisztusszomjjal kell magam átjáratnom s úgy vennem az Urat, s mikor elolvad bennem, szálljon meg az öntudat: «est Deus in nobis, agitante calescimus illo», Isten van bennem, az hevít és éltet.
c) Nemcsak egyesülni, hanem tevékenységemnek princípiuma akar lenni. – Semmi sincs annyira a végtelennek mélyeibe bele eresztve, mint a lélek. Minden folyton Istenből fakad, de a legmélyebb mélységből a lélek. Benne lüktet az erősebb, öntudatosabb, fényesebb élet érverésével az Isten. Ε lüktetésből, ez élet s öntudat finomabb, lelkibb hullámzásából kell belém minél több. Jézus jön s biztosít: én élek bennetek, életemet közlöm veletek; mint ahogy én Istenből élek isteni életet, úgy ti belőlem; kifakad az életem bennetek, kivirágzik. Nekem tehát ideggé, érzéssé, szenzoriummá, vágyódó, elnyúlt médiummá kell válnom; lelkem húrokká feszül; elfogom az Isten érintéseit; így élek majd belőle istenileg. Deo gratias.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése