2012. szeptember 23., vasárnap

25 évközi vasárnap

Hirdetések
10 órakor gitáros szentmise lesz Szentistvántelepen.
Köszönöm mindenkinek a segítségét, aki a plébániai nap szervezésében részt vett.
A mai nap szentségimádási nap lesz Budakalászon. A kitett lapon lehet feliratkozni.
Tanévnyitó „Veni Sancte” misét mondunk szeptember 23-án,                                   Budakalászon 8 órakor.
                                       Szentistvántelepen 10 órakor,
Október 13-án szombaton zarándoklatot szervezünk Pannonhalmára.
Jelentkezni lehet a hátul kitett lapon. A zarándoklat költsége 4 500Ft.
A budakalászi templom padlásterének szigetelése elkészült.
Szeptember 26-án dr. Kósza Ida tart sorozatindító előadást a faluházban „A magyar lelkiálapotról” címmel.
Esküvő
Szentiványi Dorottya és Wettstein Dániel házasságot köt szeptember 29-én 15 órakor a Zugligeti Szent Család templomban.
Keresztelés
Szabó Enikő keresztelése szeptember 23-án ½ 12-kor lesz a Kalászi templomban.
Diera Bálint Gyula keresztelése szeptember 30-án ½ 12-kor lesz a Budakalászi templomban.
Temetés
Rozor Györgyné Irén testvérünk temetése most pénteken volt.
Pallos Dénes testvérünk temetése október 2-án 11 órakor lesz a katolikus temetőben.
A héten ünnepeljük Szent Gellért püspököt, Szent Kozma és Damjánt, Páli Szent Vince áldozópapot, Szent Vencel vértanút és Szent Mihály arkangyalt. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.Miseszándékok
Szombat Budakalász 18.00 óra szabad
Vasárnap: 8 óra Budakalász püspök atya szándékára
        10 óra Szentistvántelep Kiss Mátéért és Gáborért
        18 óra Budakalász Gyuricza Istvánért
Hétfő Budakalász 18 óra szentmise beteg édesanyáért és élő családtagokért
Kedd Szentistvántelep 8 óra +Szalai Antalért
Szerda Budakalász 7 óra +szülők
Csütörtök Szentistvántelep 18 óra szabad.
Péntek Budakalász 18 óra szabad
Szombat Szentistvántelep 18.00 óra szabad
Vasárnap: 8 óra Budakalász püspök atya szándékára
        10 óra Szentistvántelep beteg gyógyulásáért
        18 óra Budakalász Hálából
Hittanórák rendje:
A héten elkezdődik a hitoktatás az iskolába és a plébánián. Budakalászi iskolában keddi napon, Szentistvántelepen szerdai napon lesz a hitoktatás.

Budakalász
Szentistvántelep
1. osztály
Kedd 14.00-14.45
Szerda 14.30-15.15
2. osztály
Kedd 13.15-14.00
Szerda 12.50-13.35
3. osztály
Kedd 14.45-15.30
Szerda 13.40-14.25
4. osztály
Kedd 15.30-16.10
Szerda 16.00-16.45
5-6 osztály
Kedd 16.15-17.00
Szerda 15.15-16.00
Felsős
Kedd 16.15-17.00
Csütörtök 17.00
Kis gimis
Hétfő 17.00-17.45

Ifjúsági
Csütörtök 20.00
Péntek 20.00-21.00


Prohászka Ottokár gondolataiból:  «Azon órában a tanítványok Jézushoz járulának, mondván: kit tartasz nagyobbnak mennyeknek országában? És magához híván Jézus egy kisdedet, közéjük állttá s megölelvén őt, monda: Ha meg nem tértek s nem lesztek, mint a kisdedek, nem mentek be mennyeknek országába,” (Máté 18, 1. Márk 9, 35.)
a) Emberek, tele vagytok köddel, képzelődéssel, érzékenykedéssel s igazság és szolid erény kevés van bennetek. Szubjektív korlátoltságtok torzulássá s hiúságtok betegséggé lesz. Önszereteteket ne érintse senki, mert különben fölhagytok a legszentebb érdekek szolgálatával. Ha megkritizálják jó törekvéseiteket, el bírjátok felejteni az Istent, mert magatokat keresitek. – Tele vagytok továbbá sötétséggel, iszappal, földdel, az enyészet szaga van ruháitokon s a kripták szomorúsága lényeteken; ti az archaeológiának dolgoztok. – Ezzel szemben Jézus tisztult, nagylelkű, fölényes lelket akar, mely kimosta magából az iszapot s fölötte áll a kicsinyes szubjektivizmusnak; áttetsző, szép, erős, szabad lelkeket akar. – Küzdök az érzékenykedés s a hiúság sokféle rejtett alakja ellen, mely mint ellenszenv s elidegenedés jelentkezik bennem. Pro libertate!
b) «Aki tehát megalázza magát, mint e kisded … s aki befogad egy ilyen kisdedet, engem fogad be. Aki pedig megbotránkoztat egyet, jobb annak, hogy malomkő költessék nyakára s a tenger mélységébe meríttessék.» Jézus látja a gyermek szép lelkét, a tisztaságot, melyben Isten lakik, az áttetszőséget, azt a «limpidezzát», melyet köd, pára, bűz még nem homályosít el... nincs rajta a törésföld nehéz párája, a gond s a munka rabszolgai miliője. S megöleli, panegiristája lesz s azonosítja magát vele. Mennyire szereti a lelkeket! Ugyanakkor azonban látván e mennyországok rombadűlését, rémületének s rettenetes haragjának ad kifejezést: Jaj annak, ki egy tiszta lelket elront; jaj annak a szörnynek, mely a lélek vérét issza s hullává ékteleníti azt; az átok mint malomkő húzza le az istenfeledés mélységeibe! A lélek kincs, én is az vagyok, de ha lelket mérgezek, söpredék s utálat tárgya vagyok. Hogy nézzek Jézus szemeibe? elbírom-e azt az ellentmondást, mely az ő lélekszeretete s az én lélekrontásom közt van, ha igazán tudok lelki kárt okozni. Ó, ő a nap s én a sötét örvényben malomkő alatt rothadó hulla volnék. Sohase legyek valaki eldurvulásának, hanyatlásának, hitetlenségének, torzulásának oka. Soha, soha! Mily indítóok ez is, hogy tartsam magam, – Hogy szálka senki szemében ne legyek, – hogy viseletem ne hűtse le senkinek buzgalmát, szeretetét.
c) «fáj a világnak a botrányok miatt. Szükség ugyan, hogy botrányok jöjjenek … Ha pedig kezed vagy lábad megbotránkoztat téged, vágd el azt … És ha szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt.» Jézus lelke fájdalmas följajdulása; nehéz a szíve arra a világra, mely a lelket s az örök életet kioltja; – nehéz arra a szemfödőre, mely az eget elborítja; – nehéz arra a fekete, szomorú zenére, mely a lelkeket a test s a föld szeretetében szomorúakká teszi. Igaz, hogy ez a hatalom érvényesülni fog, de mégis csak végzetes sors úttörőjének, fullajtárjának, igavonójának lenni. – Jézus más nemzedéket nevel e szomorú szükséggel szemben; nemzedéket, melynél a lélek nem eladó semmiért. Mit ér a fürge láb, ha a pokolba táncol; – mit a szép szem, ha világosságomat kioltja? Ellenben mily nemes s egyedül okos s nagystílű temperamentum, mely a legszebbért, az örök szépségért s szerelmeért táncot, ölelést, gyújtó szemet, amennyiben az az erény ellen van, nélkülözni tud, ép azért, mert nagyon, mert hevesen szeret. Így akarok szeretni! Ez érzékkel kezelem mások lelkét. Nem mondom: hiába, minden az ördögé, – hanem úgy teszek, mint aki mindent ki akar vonni az ördög hatalma alól.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése