2012. szeptember 17., hétfő

Búcsú évközi 24. vasárnap

Hirdetések
Ma van a templomunk búcsúja. Ezért Budakalászon 10-kor, Szentistvántelepen 8-kor kezdődik a mise. Budakalászon az este gitáros mise lesz.
Szeptember 22-én plébániai nap lesz. Mindenkit szeretettel várunk erre az ünnepre. A szombat esti szentmise Budakalászon lesz.
A plébániai napon az Etalon kiadó fogja árulni DVD-it.
Szeptember 23-án vasárnap szentségimádási nap lesz Budakalászon. A Kitett lapon lehet feliratkozni.
Tanévnyitó „Veni Sancte” misét mondunk szeptember 23-án,                                   Budakalászon 8 órakor.
                                       Szentistvántelepen 10 órakor,
Október 13-án szombaton zarándoklatot szervezünk Pannonhalmára.
Jelentkezni lehet a hátul kitett lapon. A zarándoklat költsége 4 500Ft.
A budakalászi templom padlásterének szigetelése elkészült.

Esküvő
Szentiványi Dorottya és Wettstein Dániel házasságot köt szeptember 29-én 15 órakor a Zugligeti Szent Család templomban.
Keresztelés
Szabó Enikő keresztelése szeptember 23-án ½ 12-kor lesz a Kalászi templomban.
Temetés
Galda Mártonné Erzsébet testvérünk temetése szeptember 17-én 11 órakor lesz a katolikus temetőben.
A héten ünnepeljük Bellarmini Szent Róbertet, Koreai vértanúkat, Szent Máté apostolt. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.Miseszándékok
Szombat Szentistvántelep 18.00 óra szabad
Budakalászi templom búcsúja
Vasárnap: 8 óra Szentistvántelep püspök atya szándékára
        10 óra Budakalász hívekért
        18 óra Budakalász + Botkai Gyuláért
Hétfő Budakalász 18 óra szentmise +Károlyi Lajosért
Kedd Szentistvántelep 8 óra szabad
Szerda Budakalász 7 óra szabad
Csütörtök Szentistvántelep 18 óra szabad.
Péntek Budakalász 18 óra +Johan Klement gyászmise
Szombat Budakalász 18.00 óra szabad
Vasárnap: 8 óra Budakalász püspök atya szándékára
        10 óra Szentistvántelep Kiss Mátéért és Gáborért
        18 óra Budakalász szabad
Hittanórák rendje:
A héten elkezdődik a hitoktatás az iskolába és a plébánián. Budakalászi iskolában keddi napon, Szentistvántelepen szerdai napon lesz a hitoktatás.

Budakalász
Szentistvántelep
1. osztály
Kedd 14.00-14.45
Szerda 14.30-15.15
2. osztály
Kedd 13.15-14.00
Szerda 12.50-13.35
3. osztály
Kedd 14.45-15.30
Szerda 13.40-14.25
4. osztály
Kedd 15.30-16.10
Szerda 16.00-16.45
5-6 osztály
Kedd 16.10-17.00
Szerda 15.15-16.00
Felsős
Kedd 16.10-17.00
Csütörtök 17.00
Kis gimis
Hétfő17.00-17.45

Ifjúsági
Csütörtök 20.00
Péntek 20.00-21.00


Prohászka Ottokár gondolataiból:  A keresztfa alatt. Ott állok magamban... az Isten végtelen szeretetének igézetében; lelkemet elfogja a könyörület s az imádás mély érzése, szemembe könny gyűl; lehajtanám fejemet, de a kereszt vonz, késztet, hogy nézzek rá; mert «rám néznek és sírnak...» ígéri.
a) Mit adtunk neked Uram, neked, kit szeretnünk s imádnunk kellett volna. Eljöttél s barlangba szorultál; körülnéztél s Egyptomba futottál; álruhában járó, faragó ács voltál. Egyszer indultunk eléd pálmaágakkal s te sírtál; egyszer bíztad magad ránk s Barabbást választottuk; egyszer akartunk koszorút kötni neked s tövisből kötöttük; egy arcképedet vettük s az «Ecce homo» arca maradt ránk; egyszer tűnt föl, hogy anyád is van s íme, fájdalmas anya lett belőle; egyszer kértél inni s ecetet nyújtottunk. Ó, ki hitte volna, hogy ez legyen köztünk sorsod, hogy ilyen legyen utad. S most függsz itt, mint megfagyott imádság, mint megkövült, kiáltó szó. Kitárt karokkal s nyílt ajkkal kiáltasz irgalomért. Sok hegyen imádkoztál; de az ezen hegyen végzett imád az örök «interpellatio» kiáltása. A végtelen nagy Isten bús haragjának éjjelében megfagyott ajkadon a fohász. Nagy, szent az az Úr, ki önfiának sem kegyelmezett...! Mily rémséges fölségben hirdeti ezt a kereszt! Emberek, féljétek az Istent s szeressétek Krisztust. Ezt kiáltja őfelétek, kiáltja a végkimerülésig. Ó ha, valamikor, hát ma halljátok meg szavát; esd, hogy kíméljétek s becsüljétek meg lelketeket.
b) Mélységesen meghat e meztelen alakon az az egyetlen «dísz», a töviskoszorú. Kiindult mint jegyes, mint hős, neki tehát koszorú kellett; ő küzdött a koszorúért s ezt kapta. Dicsőség s szeretet helyett az átok koszorújával koszorúzták ... Mily átok: ez a bűn, a pokol, a gyűlölet átka. S ő ezt mind magára hárította, csakhogy minket ne sújtson. – Winkelried magába döfött néhány ellenséges dárdát; Krisztus pedig koszorúba kötötte az egész világra szóló átkot, hogy fejére vegye. Töviskoszorú, pusztaságban égő csipkebokrunk, végtelenül édes és erős szeretet tüze lángol benned, serceg, fölcsap – itt is hallom a szózatot: szent a föld, ahol állsz; vesd le lábad saruit! De mennyire szent! S ez a mi Mózesunk nem ellenzi népe megváltásának misszióját, hanem meghajtja töviskoszorús fejét az Isten szent akarata, az áldozat szent törvénye alatt. Csipkebokrunk vagy keresztrefeszített Úr Jézus, halványpirosak, édesek rózsáid, a te szent sebeid, de a keresztfád ugyancsak tövises! Tövis is kell, szépség is kell, hogy a lélek kivirágozzék.
c) Jézus vérének áldása s ereje mély szent titok, «mysterium fidei». Megtörte szívét s kiöntötte utolsó csepp vérét s «eltelt a ház a kenet illatával», eltelt vele az ég, a föld s kivált az egyház. Oltárán áll e szent vér Grálkelyhe! Csak egy cseppet, Úram csak egy cseppet! Ez  a tüzes vér, ez a véres tűz kiéget mérget, kínt, bűnt, halált! Minden cseppje örök tavaszt fakaszt lelkünkben; ez az édes vér szomjat olt! homlokunkon mint királyi kenet ragyog, mely elől kitér a bosszú s az öldöklés angyala. Ajkon ez a vér isteni édesség és örök mosoly. Szívben hősök vére. Mi volnék nélküled, édes, isteni vér? Mi volna nemzetségem, ha nem te pezsegnél bennem s mily átok sötétednék rajtam, ha nem a te véred volna rajtam s testvéreimen? Mikor gyónni megyek, e vérben mosom meg lelkemet; mikor áldozom, ezt veszem s arcomon piroslik tüze.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése