2012. október 6., szombat

27 évközi vasárnap

Hirdetések
Elsővasárnap van. A szentmiséken templomaink javára gyűjtünk. A reggeli misék után rózsafűzér titokcsere lesz.
Októberben minden este rózsafűzért imádkozunk.
Október 13-án szombaton zarándoklatot szervezünk Pannonhalmára.
Jelentkezni lehet a hátul kitett lapon. A zarándoklat költsége ebéddel, belépővel 4 500Ft.
Október 14-én Szentistvántelepen, október 21-én Budakalászon lesz gitáros szentmise.
Megjelent Szentistvántelep történetét bemutató könyv 3. része. Az újságos asztalnál 1000Ft-ért megvásárolható. A könyv megvásárlásával a Budakalászért közalapítványt támogatjuk.
Temetés
Múlt héten szerdán búcsúztattuk Horváth György testvérünket.
Október 4-én temettük Kis Károly testvérünket.
Október 8-án 11 órakor temetjük Szalai József testvérünket a katolikus temetőben.
Kovács Lászlóné Mária nővérünket október 8-án 11 órakor veszünk végső búcsút a katolikus temetőben. Lelkiüdvéért szentmisét ajánlunk fel a temetés után.
Október 9-én 11 órakor temetjük Jantolec Jánosné Fáni nővérünket a csalogány utcai temetőben.

A héten Magyarok Nagyasszonya ünnepe és Szent Dénes emléknapja lesz.
Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.Miseszándékok
Szombat Szentistvántelep 18.00 óra szabad
Vasárnap: 8 óra Budakalász 45 házassági évfordulón Istvánért és Katalinért
        10 óra Szentistvántelep +Irén
        18 óra Budakalász +Sinka és Gerula családtagokért
Hétfő Budakalász 18 óra szentmise + édesanyáért
Kedd Szentistvántelep 18 óra +rokonokért
Szerda Budakalász 18 óra szabad
Csütörtök Szentistvántelep 18 óra szabad.
Péntek Budakalász 18 óra +Mirk Ágnesért
Szombat Szentistvántelep 18 óra szabad
Vasárnap: 8 óra Budakalász püspök atya szándékára
        10 óra Szentistvántelep +Hetényi Ferencért
        18 óra Budakalász +Teréz édesanyáért, testvérért és rokonokért.
OKTÓBER
Általános imaszándék:
a halálos betegekért, hogy Istenbe vetett hitük és embertársaik szeretete adjon erőt szenvedéseikben.
Missziós imaszándék:
hogy a Missziós Vasárnap megünneplése növelje Isten népében az evangelizálás iránti lelkesedést, és buzdítson a missziós tevékenység támogatására imával és a legszegényebb egyházak gazdasági megsegítése által.Prohászka Ottokár gondolataiból: «Akkor kisdedek vitetének hozzá, hogy tegye rájuk kezeit és imádkozzék-» (Máté 19, 14.)
a) Kitűnő törekvés, nemes szülői szeretet: Jézushoz viszi a kisdedeket. Amely szülő így szeret, az a gyermekszeretet kötelességét a legfontosabb pontban teljesíti. Másban is kell azt teljesíteni; szeretni, nevelni, ápolni kell őket; Isten akarja; a szülők szívébe írta. Azt is akarja, hogy igazán észszerűen neveljük őket s meg-
értsük az ébredő lelki világot, melynek a gyermek kifejezést ad jó és rossz sajátságaiban. A rosszat letörjük, fegyelemben neveljük, formáljuk, a jót megszerettetjük. Különben hadd örüljön, vigadjon, játsszék; ne csapjon le lelkére szigorunkban, szívtelenségünkben vagy szegénységünkben májusi fagy. Ez utóbbi elkerüléséért dolgozunk s áldozunk értük; ne vegyék észre, hogy az édes tej a mi verejtékünk s a puha kenyér a mi kemény gondunk. Úgy nem szerethetnek minket, mint mi őket; majd ha felnőnek s gyermekeik lesznek, akkor tudják meg igazán, hogy mi volt nekik is atyjuk, anyjuk s imádkoznak értük.
b) «A tanítványok pedig feddék őket. Jézus pedig monda nekik: Hagyjátok a kisdedeket hozzám jőnni s ne tiltsátok őket, mert ilyeneké a mennyeknek országa.» Jézus szereti a gyermekeket tiszta lelkük miatt s mondhatjuk tovább: szereti az ifjúságot, szereti a szép, tiszta, bátor életfakadást. Ő és ők egymásnak valók. Ő való az ifjúságnak, mert látni rajta az erős, isteni életet; ők valók neki, mert virágosak s Jézus is názárethi, vagyis virágos; dagad a szívük, lélek van bennük s Jézus is így mutatja be magát: az Úr lelke rajtam. Mily bátor, erős, küzdeni vágyó lelke van; a «lélek erejében» jár, hegyet, erdőt szeret, mély tengerre vágyik, hullámokon jár. Ha jól megrajzoljuk képét, nem mondhatjuk, hogy idegen, vagy hogy ellenkezik életerőnkkel és örömeinkkel; ellenkezőleg: tisztákká, nemesekké teszi. Az ilyen Jézushoz az ifjúság nemcsak megrendülések, bukások, csalódások révén tér meg, hanem mindig nála marad; vele vigad, örvend, játszik; mert mindezt isteni gondolatnak s akaratnak nézi.
c) »És miután rájuk tette fezét, elméne onnan.» Nem vette el a gyermekeket szüleiktől; akarta, hogy istenfélelemben, szeretetben s jókedvben nevelkedjenek s az élet komolyságára ráérlelődjenek. Majd megtalálja minden egyes a maga hivatását kedve, hajlamai, körülményei szerint. S bármily hivatásra készül is, tegye azt azzal az öntudattal, hogy Jézus áldó keze rajta. Nemcsak a pap s az apáca, hanem a világi pályára, a házasságra induló ifjú is érezze magát Jézushoz közel. Ez is, az is tartsa szem előtt, hogy az Isten gondolatait érvényesíti; ezt is, azt is Isten vezérli. Aki világi pályán mozog és házas élet után vágyik, annak is istenszolgálat az élete. Isten akarja s megáld munkádért!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése