2012. október 14., vasárnap

28. évközi vasárnap

Hirdetések
Októberben minden este rózsafűzért imádkozunk.
Október 14-én Szentistvántelepen, október 21-én Budakalászon lesz gitáros szentmise.
Megjelent Szentistvántelep történetét bemutató könyv 3. része. Az újságos asztalnál 1000Ft-ért megvásárolható. A könyv megvásárlásával a Budakalászért közalapítványt támogatjuk.
Keresztelés
Október 14-én vasárnap ½ 12-kor keresztelem Mészáros Lara Mártát a Budakalászi templomban.
Temetés
Október 18-án csütörtökön 15 órakor temetjük Szabó Ferenc testvérünket a Katolikus temetőben. Szentmisét lelkiüdvéért a temetés után ajánlunk fel.

A héten ünnepeljük Szent Kallixtusz pápát, Nagy Szent Terézt, Szent Hedviget, Antiochiai Szent Ignác vértanút, Szent Lukács evangélistát, De Brédeuf Szent János és Jogues Szent Izsák áldozópap és társaik kanadai vértanúkat, Keresztes Szent Pált és Szent Vendelt.
Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.Miseszándékok
Szombat Szentistvántelep 18 óra szabad
Vasárnap: 8 óra Budakalász püspök atya szándékára
        10 óra Szentistvántelep +Hetényi Ferencért
        18 óra Budakalász +Teréz édesanyáért, Mária nővérért testvérért és rokonokért.
Hétfő Budakalász 18 óra szentmise +Bajkó Vencel
Kedd Szentistvántelep 18 óra szabad
Szerda Budakalász 18 óra +Bajkó Vencel
Csütörtök Szentistvántelep 18 óra hálából
Péntek Budakalász 18 óra szabad
Szombat Szentistvántelep 18 óra szabad
Vasárnap: 8 óra Budakalász püspök atya szándékára
        10 óra Szentistvántelep +László
        18 óra Budakalász szabad


Örömmel adjuk hírül, hogy október 9-én megszületett Luca, Szabó Tibor és Konrád Orsi és második kislánya.

Október 10-én megszületett Szokolay Luca.Prohászka Ottokár gondolataiból: «És amint kiment az útra, eléje futván egy valaki, térdhajtva kérdé őt: Jó Mester, mit cselekedjem, hogy az Örök életet elnyerjem? Jézus pedig monda neki Tudod a parancsokat: Ne paráználkodjál, ne ölj, ne orozz... Amaz pedig felelvén, monda neki: Mester, mind megtartottam ezeket ifjúságomtól, Jézus pedig rája tekintvén, megszereté őt és monda neki: Egy híjával vagy; menj, amid vagyon, mind add el... azután jöjj és kövess engem. Ki megszomorodván ez igén, elméne bánkódva, mert sok jószága vala. És körültekintvén Jézus, monda: Mily nehezen jutnak Isten országába, kiknek pénzük vagyon.» (Márk 10, 7- 23.)
a) Jézushoz fut, telve szeretettel s lelkesüléssel a tiszta, szabad ifjúság egy kedves képviselője, Jézus pedig lelkének gyönyörével nézi őt; tetszik neki; örül, hogy hozzá jön, örül e lélek megnyilatkozásának, mely az örök élet után vágyik. Azért buzdítja, hívja: jöjj közelebb s egyre közelebb és ha helyén van szíved, szegődjél hozzám egészen, apostolom lehetsz. Ez Jézus irányzata. Kössük magunkat hozzá; a mulandóság a mi kínunk, azzal be nem érjük; Isten, élet, boldogság kell nekünk; azután az érthetetlenség a mi kínunk, a befejezetlen, céltalan lét és mivel a mulandóságot s a lét érthetetlenségét le nem győzi sem tudás, sem technika, sem kultúra, hanem csak a hit, azért hitben kötöm magam az Úrhoz; nem mint fogalomhoz, hanem mint a lét forrásához és az érthetőség kulcsához. Ez alapon van létemben egység és termékenység. Ez alapon szívesen tartom meg a parancsokat; itt kikerülöm a veszedelmet «ein Riese zu sein von unendlichem Wachstum, der in einen niedrigen Kerker eingeschlossen, zum Krüppel verkümmert». Ez alapon tovább akarok nőni s fejlődni, Jézushoz hasonulni. Aki feléje halad, az tagadások, lemondások, korlátozások, csupa «nem», «nem» közt mozog, de e «nem»-ben erőteljes «igen» rejlik; e korlátozások a szépségnek körvonalai; mikor tagadok, akkor letörök egy-egy darab természetet a szellemi szépségért és erőért. Ez a megtagadásnak filozófiája.
b) «Ezeket mind megtartottam ifiúságomból.» Nagy kegyelem, mikor Isten hív «a juventute mea» s valaki megérti. Ez az öntudat földi mennyország. Tiszteljük, szeressük s tartsuk meg a parancsolatokat. Tartalmat a lélek nem a külső parancsoktól s törvényektől nyer, hanem törvény, parancs igazítja, öntudatra segíti életnyilvánulásait; kialakítani segíti belső szépségét. A törvény csak akkor érvényesül, mikor önakaratomban megtestesül, jgy lesz a törvény s a morális az én tulajdonom, valami, amit akarok s átélek. Így lesz az eszmény az én javam, mely kitölt, gazdagít s boldogít. Az Isten akarata mérhetetlen erő s boldogság és azáltal, hogy megteszem, magamévá, önerőmmé, önboldogságommá változtatom. Ha akarsz erőt s boldogságot, teljesítsd az isteni akaratot. Jézus reád fog tekinteni kedvteléssel s megszeret.
c) «Amaz, hallván ezeket, megszomorodék...» Megszomorodék, mert csak a lemondást nézte. Aki a krisztusi életben csak a lemondást s a törvény békóját érzi, az még nem élte át az azokban rejlő szépséget; az a formában még csak korlátot és a körvonalakban csak tagadást lát. De hát tagadás-e a Madonna-arc körvonala? az is korlát, határ, de ez a határ és korlát a harmónia sugallatából, egy belső törvényességből való. Minden formának és törvénynek akaratomból, szeretetemből kell fakadnia, akkor válik morálisommá; hajlamaimmal, szenvedélyeimmel – melyek vakok, formátlanok, immorálisok – ütközhetik; de az nem baj. Bízó szeretettel fogom át a szép formát, értékemmé s szépségemmé változtatom. Ezáltal tartalmat s erőt érzek, átélvezem s örülök neki; úrrá, királlyá, krisztusivá leszek. «Ki bennem hisz, annak szívében élő vizek folyamai, erők s örömök fakadnak.»

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése