2012. október 27., szombat

30. évközi vasárnap

Hirdetések
Októberben minden este rózsafűzért imádkozunk.
Köszönjük a missziók javára felajánlott Budakalászon 63 670 Ft Szentistvántelepen 40 705 Ft-ot, melyet továbbítunk.
Október utolsó vasárnapján óraátállítás volt.
Október 31-én szentségimádási nap lesz a Szentistvántelepi Templomban. Feliratkozni lehet a hátul kitett lapon.
A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek lesz. Idős beteg testvéreinket november 2-án elsőpénteken, és 8-án második csütörtökön fogom felkeresni.
November 1-én 9 órától próbál, és énekel a gregorián kórus.
November 4-én gitáros mise lesz Szentistvántelepen, 18-án Budakalászon.
Ovis hittan elkezdődött a Mályva utcai óvodában. Kedden 15.15-től 16 óráig tart.
Nagy szeretettel köszöntjük egyházközségünk legfiatalabb tagját Csondor Zitát, aki október 21-én született.

November 1-én Mindenszentek napján délután 3 órakor ima lesz elhunyt testvéreinkért a katolikus temetőben, utána sírkőmegáldás.
November 1-én csütörtökön mindenszentek ünnepén vasárnapi miserend lesz, november 2-án pénteken, halottak napján reggel 8 órakor Szentistvántelepen és este 6 órakor Budakalászon lesz Szentmise.

Temetés
Október 31-én temetjük Ézsiás Sándor testvérünket a Katolikus temetőben.
November 2-án 14 órakor a katolikus temetőben veszünk búcsút Parlagi Endre testvérünktől. Lelkiüdvéért szentmisét ajánlunk fel a temetés után.Miseszándékok
Szombat Szentistvántelep 18 óra Élő Ádámért
Vasárnap: 8 óra Budakalász püspök atya szándékára
        10 óra Szentistvántelep Zelei Jánosért
        18 óra Budakalász Klupp és Weiszhár család elhunyt tagjaiért.
Hétfő Budakalász 18 óra szentmise 50. születésnapon hálából.
Kedd Szentistvántelep 18 óra szabad
Szerda Budakalász 18 óra Deák és Gábor család elhunyt tagjaiért
Csütörtök  8 óra Budakalász: Budakalász elhunytjaiért
        10 óra Szentistvántelep: Szentistvántelep elhunytjaiért
        18 óra Budakalász +szülők, +nagyszülők, +rokonok
Péntek  8 óra Szentistvántelep +rokonok
        18 óra Budakalász Ganda család élő és elhunyt tagjaiért
Szombat Szentistvántelep 18 óra +családtagok
Vasárnap: 8 óra Budakalász hívekért
        10 óra Szentistvántelep +Antalffy Istvánért és feleségéért
        18 óra Budakalász Markuj család elhunyt tagjaiért


A mai nap Szent Simon és Júdás Tádé apostolok ünnep van. A héten Mindenszentek ünnepe és Porres Szent Márton emléknapja lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.


Prohászka Ottokár gondolataiból: «Lőn pedig, mikor Jerikóhoz közelgetett, egy vak ül vala az útszélen, kéregetvén. És midőn hallotta az átmenő sereget, kérdezé, micsoda az? Mondák pedig neki, hogy a názárethi Jézus megyén által. És kiálta, mondván: Jézus, Dávidnak fia! könyörülj rajtam.» (Luk. ] 8, 39.)
a) Mily szánalomra méltó s gyakori kép ez: vak koldus az országúton; nem látja az égi világosságban fürdő világot, sem Krisztust. – Hány a vak, ki nem ismeri az élet célját, az élet s a küzdelem tartalmát, ki nem látja Krisztust! Pedig az országúton, sőt a hadak-útján ül, mellette vonulnak lelkes, bízó, Krisztushoz ragaszkodó seregek, de ő nem látja. Az ilyen lelkület természetesen szegényes is, koldusos is, ha kincses lelkek kavarognak is körülötte. – Hadak útja a kereszténységnek, a szentek példáinak útja s a hitetlenség, a szkepszisz és erkölcstelenség vak koldusokkal szegélyezi széleit! Csak előre! A koldusokhoz le nem ülünk, az árokba le nem kerülünk; dolgunk van; Krisztus megy elől, mi utána; a koldus-ének nem a mi énekünk!
b) «És midőn hallotta az átmenő sereget, kérdezé…» Nem lát, de hall; nem jár, de értésére jut a járók lelkesülése és kérdezi, hogy ki ez, ki a seregeket vonzza s indítja, ki ez, ki a tömegekben ennyi kedvet s tüzet éleszt? Észreveszi, hogy mennyire függnek rajta és felejtenek házat, otthont s mily nagylelkűen járnak utána és megszállja a lelkét a vágy: «Ó bár én is mehetnék veled Krisztus, bár láthatnálak; bár nem az útszél s a maradiság, hanem a törtető erő és a te nyomaid volnának az én részeim is; bár ne tapadnék sárhoz s árokhoz és ne tengődném alamizsnán s könyörületen» s fölkiált: Dávidnak fia, könyörülj rajtam! «Kiálts, ne hadd abba», kiáltson szemed s szád! Neked is mondja: kövess engem! Tehát akar s vonz téged is s majd belső sugallattal, majd a természet, vagy történelem révén magához terel.
c) És akik elől ménének, feddek őt, hogy hallgasson. ő pedig annál jobban kiálta: Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Annál jobban kell kiáltanunk s a világgal nem sokat törődnünk; az hamar kárhoztat, de hamar dicsér is, ha sikereket lát. Úgy kell szeretnem lelkemet, hogy nem szabad félnem még mások neheztelésétől sem. S Jézus meghallgat; zaj, nyilvánosság nem akadályozza meg abban, hogy megálljon s a koldusnak vágyát teljesítse. Teljesítette; meggyógyította. A koldus gazdag lett, mikor Krisztust látta; otthagyta rongyait s a kőkopkát és ment az Úrral; mily kedvvel, mily ragaszkodással! «Valamikor sötétség voltatok, most pedig isteni világosság vagytok; járjatok a világosság fiaiként.»

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése