2012. november 5., hétfő

31. évközi vasárnap

Elsővasárnap van, a szentmiséken templomaink javára gyűjtünk.
A reggeli szentmisék után rózsafűzér titokcsere lesz.
A múlt héten elsőcsütörtök, elsőpéntek volt. Idős beteg testvéreinket november 2-án elsőpénteken, és 8-án második csütörtökön fogom felkeresni.
November 4-én gitáros mise lesz Szentistvántelepen, 18-án Budakalászon.
Ovis hittan elkezdődött a Mályva utcai óvodában. Kedden 15.15-től 16 óráig tart.
A katolikus temető felajánlásként kovácsolt vas kaput kapott. Ez megtekinthető a Kalászi templomban. A mellette lévő gömbperselyben gyűjtünk a kapu felállítására.

Temetés
November 9-én 13 órakor temetjük Saági Károlyné Ágnes testvérünket a katolikus temetőben.
November 9-én 15 órakor temetjük Tornaszentmiklósi Vazul testvérünket a csalogány utcai temetőben.

A mai nap Borromeo Szent Károly emléknapja van. A héten ünnepeljük Szent Imre herceget, lateráni bazilika felszentelését és Szent Leó pápát. Isten éltessen mindenkit aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.
Miseszándékok
Szombat Szentistvántelep 18 óra +családtagok
Vasárnap: 8 óra Budakalász hívekért
        10 óra Szentistvántelep +Antalffy Istvánért és feleségéért
        18 óra Budakalász Markuj család elhunyt tagjaiért
Hétfő Budakalász 18 óra szentmise + szülők
Kedd Szentistvántelep 8 óra szabad
Szerda Budakalász 18 óra szabad
Csütörtök Szentistvántelep 17.30 szentségimádás 18 óra mise szabad
Péntek 17.30 szentségimádás 18 óra Budakalász +Scherer Györgyért
Szombat Szentistvántelep 18 óra szabad
Vasárnap: 8 óra Budakalász püspök atya szándékára
        10 óra Szentistvántelep Pilz Lipót és neje Holczhauser Máriáért
        18 óra Budakalász +Györgyért, Ágnesért és Károlyért

OKTÓBER Általános imaszándék: a halálos betegekért, hogy Istenbe vetett hitük és embertársaik szeretete adjon erőt szenvedéseikben.
Missziós imaszándék: hogy a Missziós Vasárnap megünneplése növelje Isten népében az evangelizálás iránti lelkesedést, és buzdítson a missziós tevékenység támogatására imával és a legszegényebb egyházak gazdasági megsegítése által.

Prohászka Ottokár gondolataiból: Az egyház egyik legfelségesebb, leggyönyörűbb ünnepe a «Mindenszentek»; Apotheosis és Apológia. A «szentek községe» ez, mely a zúgó, zajló, kaotikus «profánok községéből» kiválik.
a) A világ lelke nyugtalan, forrongó, tolakodó lélek; a jobbat keresi; ez ösztöne is, kísértete is. Igaza van, kell törekednie, mert durva, alacsony az ösztönös ember; troglodita volt, kannibál volt, vad volt. Azután iszonyú történeten gázolt át s most ide ért s itt lakik Bécsben, Pesten, Parisban; itt épít városokat, színházat, itt ápol művészetet s töri fejét, hogy mi legyen még belőle. Ε nyugtalan, törtető áramlatnak élére oda tűzi a kereszténység a legjobbat: «Dii estis», istenek vagytok s rá is mutat a szentek közösségére: íme ezek nem földi emberek, hanem «istenek». Jézus Krisztus áll elől, a megtestesült Isten, a szent Szűz ..., liliomos leányok … koszorús ifjak …, áldozatos, tiszta, egyszerű lelkek ..., hősök és napszámosok..., itt megy végbe az istenülés folyamata; a végtelenül szerető isten szerelmes a lelkekbe, életük kincs neki (érdem minden), utolsó leheletük neki klenódium (ékkő). Bennük él kegyelmével és az örök élet vágyát éleszti! Vita... vita aeterna, az evangélium kadenciája. Itt már az élet vizeit s a szép boldog élet a nyolc boldogságban mutatkozik be. Ó Krisztus, szeretem az életet, az örök ifjúságot s tudom, hogy ezt csak általad nyerhetem... testvéreimhez kell hasonulnom, kiket szeretek.
b) Mondják, hogy ez bánatos élet, hogy nem szereti a virágos földet, a kék eget, az illatos rózsát, a csillámló márványt, hogy nem mosolyog s halállal álmodik. Ellenkezőleg; szereti ezeket, de mivel a kék ég elborul, a rózsa elhervad, a márvány elporlik, szeretete ezeken túl terjed s harmóniát teremt föld és sír, idő és örökkévalóság, rózsanyílás és elmúlás közt. Mélyebben szállt le s az örök élet crédójának sirályszárnyain emelkedik föl. Nyolc boldogságba foglalja a lélek s az élet minden emancipációját, hívják bár szegénységnek, könynek, vértanúságnak, üldözésnek! Ó fölséges, vígságos, harmonikus élet; csak az haragszik rád, ki arcodba nem nézett. Én ismerlek és szeretlek!
c) Azt gondolták, hogy alacsony és nemtelen élet; hogy önmagát utálja és gyűlöli, hogy önmagát tisztátalannak s bűnösnek tartja s kéri, hogy tapossanak rá. Flagelláns lesz s nem mosakodik; házat nem épít, hanem lyukakat kotor a hegyoldalba. – A külsőség nem szentség; a lelki élet pszichológiájában is vannak kórtünetek s van divat, ahhoz semmi közöm. Annyi tény, hogy eredeti bűnben születtünk s magunk is vétkezünk, de ezt csak azért vesszük szívünkre, hogy megdicsőüljünk s bánatban, penitenciában is dicsőségért dolgozzunk, Különben a lelki élet is olyan, mint az építési telek: mészgödrök, homok-, kő-, téglarakások közt csákány s kalapács dolgozik, csak azután áll elő a ház, a templom. Lelkünk építési telek; tűz, vas, könny, vér dolgozik rajta és lesz belőletek, ha majd gyarlóságaitokból kinőttök: «Isten temploma».
e) S hol teremnek a lelkek? A szentek községében. Ott van hit; a kegyelem hét forrása, a szentségek; az áldozat, a kulcsok az örök kapukhoz, a vállvetett munka a nagy föladatokra, az önsegély (érdem) és közsegély (ima, szeretet, közbenjárás, búcsúk). Tehát ideál és erő a szentek községében! Lelkesüljünk és tegyünk, mondjuk: Ha nekik sikerült, miért ne sikerülne nekem. Van a lélek életében örök tavasz, ebben állnak a megdicsőült lelkek; de van örök halál is, melyben a letört élet él, örök kínja önmagának. Van a léleknek nyara is, amikor gyümölcsöt hoz, érdemet szerez s az a földön van, de van a lélek életében ősz is, a szegénység, a szomorúság, melancholia, a levélhullás, a csupaszság időszaka s ez az ősz ott túl a tisztító tűz élete.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése