2012. november 24., szombat

krisztus Király vasárnapja

Hirdetések
Köszönjük a Magyar Katolikus Karitász javára felajánlott adományokat. Budakalászon 84 960 Ft-ot, Szentistvántelepen 58 400Ft-ot továbbítottunk.
Szent István Alapítvány javára december 1-én koncert lesz a Faluházban. Fellép Harcsa Veronika és a budakalászi tehetségek. Jegyeket a sekrestyében lehet vásárolni.
Gitáros mise lesz december 2-án este a budakalászi templomban.
Gitároktatás kezdődik Budakalászon kedden 18 órától a hittanteremben. 12 éves kórtól várjuk a jelentkezőket.
Budakalász
A katolikus temető felajánlásként kovácsoltvas kaput kapott, mely megtekinthető a Kalászi templomban. A mellette lévő gömbperselyben gyűjtünk a kapu felállítására.
Karácsonyi misztérium játék próbája lesz pénteken 18.30-19.30-ig. szereplők jelentkezését várjuk.
Szentistvántelep
Karácsonyi misztérium játék próbája lesz szerdán 17-18.30-ig. Jelentkezni lehet Nagy Ágnes hitoktatónál.
Teakészítéshez várunk segítőket a telepi templomhoz. Feliratkozni a kitett lapon lehet.
Nagy szeretettel köszöntjük november 24-én este született egyházközségünk legfiatalabb tagját, Forián-Szabó Líviát.
Keresztelés
Csondor Zita keresztelése november 25-én 11 órakor lesz a szentistvántelepi templomban.
December 1-én elkezdődik az Ádventi várakozás. Hétfőn, szerdán, pénteken Budakalászon, kedden, csütörtökön, szombaton Szentistvántelepen lesz a roráté reggel 6 órakor.Miseszándékok
Szombat Szentistvántelep 18 óra szabad
Vasárnap: 8 óra Budakalász püspök atya szándékára
        10 óra Szentistvántelep Pajor család elhunyt tagjaiért
        18 óra Budakalász + Erzsébet édesanyáért és Jolán keresztanyáért
Hétfő Budakalász 18 óra szentmise Schäfer Józsefért és feleségéért Máriáért
Kedd Szentistvántelep 8 óra szabad
Szerda Budakalász 7 óra szabad
Csütörtök Szentistvántelep 17.30 szentmise szabad
Péntek Budakalász 17.30 szentségimádás 18 óra + Mirk Istvánné Éváért
Szombat Szentistvántelep 18 óra szabad
Vasárnap: 8 óra Budakalász hívekért
        10 óra Szentistvántelep +Simon Károlyért
        18 óra Budakalász Deutsch szülőkért

A Budakalász Baráti Kör, a Fidesz helyi szervezete és a Viola egyesület idén együttesen szerveznek adománygyűjtést helyi szociálisan rászorult gyermekek részére.
Az adományozási szándékot a több helyen kifüggesztett elérhetőségeken lehet jelezni, vagy személyesen a Budai út 26 alatti adománygyűjtő ponton lehet leadni esténként 4-7 óráig.

A mai nap Katalin napja van, a héten ünnepeljük Marchiai Szent Jakabot és Szent Andrást.  Isten éltessen mindenkit aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.

Prohászka Ottokár gondolataiból: » «Jézus pedig a helytartó előtt álla ...» (Máté 27, 11.)
a) Itt találkozik az Úr hivatalosan a római hatalommal, mely minden hithez tudott alkalmazkodni politikából s végre egyet sem vett komolyan. Ε hatalom féltékenyen kérdezi: Te vagy-e a zsidók királya? Nem látszik meg ugyan rajtad szegény, elkínzott ember; de a hatalom hatalmát gondozza s nem fér meg mással. Jézus feleli: «Magadtól mondod-e ezt, vagy mások mondták neked énfelőlem?» Vagyis így néznek-e ki a királyok, kik szálkák a te szemedben? «Az én országom nem e világból való. Ha e világból volna országom, szolgáim harcra kelnének, hogy kézbe ne adassam a zsidóknak. Most azonban országom nem innen való.» (János 18, 36.) Jézus leereszkedik és tanítja a pogányt. Mit tud ez arról a krisztusi országról? Magyarázza tehát neki: van ország, melyet nem lehet fegyverrel megvívni; ország, mely hatalmas és édes; páratlan királyság, fölséges értelemben; szép és örök. Az az én országom! Jézusom, mi már értünk téged, kiket ez országba bevezettél s felségét s szépségét és királyi, isteni hatalmát átélni engedted; ó igen, ez az igazi ország.»
b) «Monda erre neki Pilátus: Tehát király vagy te?” (Ján. J8, 37.) S mégis van országod? S abban az országban uralkodói tehát? Szegény, megtépázott ember vagy és mégis király? Igen az, még pedig milyen király! Erővel, lélekkel, szépséggel s örömmel fölkent király! S királyokká teszed testvéreidet. Mind király és egyik sem löki le a másikat a trónjáról és országuk végtelen. Üdvözlégy Uram és királyom, ki királlyá neveltél engem is; a bűnnek szolgáló, öntudatlan tömegből kiemeltél, megcsókoltál, fölkentél...! Mindegyikkel ezt teszi, aki hódol neki, mert neki szolgálni annyi, mint uralkodni. Tisztulnom, tökéletesbülnöm, istenülnöm kell … ez az ő és az én királyságom! Azért lett testvérem, hogy a királyi öntudatot fölkeltse bennem és királyi életre tanítson. «Was nützte es, du wärest ein König und wüsstest es nicht?» (Eckhardt.) S mit használna, ha csak a testvérem volna király s én züllött alak?
c) «Én arra születtem s azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Minden, aki az igazságtól vagyon, hallgatja az én szómat.» Fölséges és hálátlan misszió! Az «igazság» istenismeret, istenszeretet s az erény szolgálata; ezzel szemben áll a világ, telve a «szemek kívánságával, a test kívánságával s az élet kevélységével»; e hármas kívánság az ember terheltsége és az «igazság» ki akar vetkőztetni belőle. Bár volnék fény- s igazságszomjas lélek! Remélem, hogy az leszek abban a mértékben, melyben hallgatom az Úr szavát s féltékenyen járok el szavának megfogadásában, hogy «igazságból való» legyek. – Magam is e misszióban akarok járni; bár tudom, hogy ez úton a legszebb lélek a Getszemáni éjnek árnyaiba merült és a királyi homlok, melyet Isten csókolt egyetlen szeretettel a Jordánban s a Táboron, töviskoszorús lett. Egek s élek az igazságért, hogy a szkepszisz átkát ne érezzem, mely Pilátust érte,
ki miután megvetőleg mondotta: «Mi az igazság?» Krisztusnak szavát többé nem vehette; «És egy szavára sem felele neki, úgy hogy fölötte csodálkozék a helytartó.» (Máté 27, 12.) Szólj Uram, mert hallja a te szolgád; készséggel, térden állva, feszült lélekkel hallja!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése