2012. december 1., szombat

Ádvent 1. vasárnapja

Advent 1 vasárnapja
HÍRLEVÉL

SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA és  SZENTISTVÁNTELEPI PLÉBÁNIA
Hivatali idő Budakalászon: H. K.: 9-11, P.: 15-17
Tel.: 26/340-327 (rögzítős), 06/20-8280639; E-mail: budakalasziplebania@gmail.com
December2.

Hirdetések
A mai vasárnap elkezdődött az Ádventi várakozás. Hétfőn, szerdán, pénteken Budakalászon, kedden, csütörtökön, szombaton Szentistvántelepen lesz a roráté reggel 6 órakor.
Elsővasárnap van, a szentmiséken templomaink javára gyűjtünk. A reggeli szentmisék után rózsafűzér titokcsere lesz.
A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek lesz, idős beteg testvéreinket a szokott időben fogom felkeresni. Aki nem tud eljönni a templomba, de karácsony előtt szeretné elvégezni szentgyónását, szentáldozását, kérem a rokonokat, hogy ezt jelezzék.
Szállást keres a szent család imalánchoz befogadó családokat keresünk. Jelentkezni a hátul kitett lapon.
Szentistvántelep
Mikulásvárás lesz december 8-án 16 órakor a Telepi templomban. Minden érdeklődő gyermeket várunk. Ülőpárnát hozzunkmagunkkal.
Teakészítéshez várunk segítőket a telepi templomhoz. Feliratkozni a kitett lapon lehet.
Budakalász
Gitáros mise lesz december 2-án este a budakalászi templomban.
Gitároktatás kezdődik Budakalászon kedden 18 órától a hittanteremben. 12 éves kórtól várjuk a jelentkezőket.
Szív és érrendszeri szűrést szervez Budakalászi lakosoknak 20 éves kortól az Orvostudományi egyetem. Nagyon kevés fiatal ment el erre a szűrésre. A 0680205196-os számon lehet jelentkezni.
Temetés
December 5-én szerdán 11 órakor temetjük Taró Lajosné Julianna testvérünket a csalogány utcai temetőben.
December 7-én pénteken 11 órakor veszünk búcsút Becsei Lajosné Erzsébet testvérünktől a Szentistvántelepi temetőben.
A héten ünnepeljük Xavéri Szent Ferencet, Damaszkuszi Szent Jánost, Szent Miklóst, Szent Ambrust, és a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatását. Isten éltessen mindenkit aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.Miseszándékok
Szombat Szentistvántelep 18 óra szabad
Vasárnap: 8 óra Budakalász hívekért
        10 óra Szentistvántelep +Simon Károlyért
        18 óra Budakalász Deutsch szülőkért
Hétfő Budakalász 6 óra szentmise szabad
Kedd Szentistvántelep 6 óra +Lajos édesapáért
Szerda Budakalász 6 óra szabad
Csütörtök Szentistvántelep 6 szentmise szabad
Péntek Budakalász 6 szabad
              Szentistvántelep 8  szabad
Szombat Szentistvántelep 6 óra szabad
Szombat Szentistvántelep 18 óra szabad
Vasárnap: 8 óra Budakalász psüpök atya szándékára
        10 óra Szentistvántelep +Erzsébet
        18 óra Budakalász Mirk Istvánné Éváért

A Budakalász Baráti Kör, a Fidesz helyi szervezete és a Viola egyesület idén együttesen szerveznek adománygyűjtést a helyi szociálisan rászorult gyermekek részére.
Az adományozási szándékot a több helyen kifüggesztett elérhetőségeken lehet jelezni, vagy személyesen a Budai út 26 alatti adománygyűjtő ponton lehet leadni esténként 4-7 óráig.
Általános imaszándék: hogy a Föld népei, egymás megismerése és  kölcsönös tisztelete által, harmóniában és békében növekedjenek.
Missziós imaszándék: hogy a gyermekek és a fiatalok az Evangélium hírnökei legyenek, és hogy méltóságukat mindig tiszteletben tartsák és megóvják őket minden erőszaktól és kizsákmányolástól.


Prohászka Ottokár gondolataiból: » «Jézus pedig a helytartó előtt álla ...» (Máté 27, 11.)
Adventi erőszak. A természetnek áprilisa a napsugár a tavaszi fuvalom; a léleknek áprilisa a mély, bensőséges vágy. Az adventi vágy végigjárja a lelket, kitör indulataiban, elégedetlenkedik, sír és panaszkodik; epedő szemmel, félig nyílt ajkkal, lihegő mellel néz föl az égre s mondja: Rorate coeli de super... Excita potentiam tuam... Ó jöjj, ébredj hatalom, járj át szíveket! A mi adventi vágyunk eke, mely hantot forgat… erőszak a mennyországért. Hármas irányban kell azt fokoznunk.
a) A szubjektivizmus túltengései ellen. Elfogultság ítéletben, ízlésben gyakori betegség. Rokonszenv s ellenszenv pókhálóiba akadunk bele. Kicsinyeskedés, nevetséges ingerlékenység, furcsa igények jelentkeznek bennünk elismerésre, kitüntetésre, megbecsültetésre. Belső világunk hasonlít a parókás, copfos, harisnyás barokkhoz; csupa mesterkéltség, kényesség, finnyásság. Föl természetesség s kegyelem lelke, adventi lélek! Ha savanyodom, ha érzékenykedem, ha elringatom magam beteges gondolataimban, föl, föl a hegyekre; szétvetem elzárt gondolat- s érzelemköröm deszkafalait; fölpezsdítem aludt véremet, mely ily halovány érzéseket szuggerál. Utat nyitok az adventi léleknek...
b) Az érzékiség angol betegsége ellen. Tele vagyunk érzékiséggel, mely ellepi a lelket. A szépség mint forma kápráztat s megfeledkezünk a tartalomról ... elborul lelki szemünk! Érzékiségünk olyan, mint a líciumbokor, kiirthatatlan... sok bennünk az édes érzés, az a cukros tapadás; az ilyen bornak sokat kell erjednie... lelkünk nyúlós mint a tészta, tapad mindenhez; jól kell meggyúrnunk, hogy szolgáljon az életnek. Adventi, erős lélek kell, mely nem kényeztet, nem becéz! Nyúlós fantáziánkat ki kell józanítanunk; szuggesztiói alól ki kell szabadulnunk; a világtól nem szabad elbódulnunk.
c) A lélek megöregedése ellen. A lélek öregszik, amikor elfárad s tétlenségre hajlik. Kell, hogy a lelkünk a hit fényében éljen az élet öreg estéjén is s hogy érzéseinek világa friss s üde legyen. …A lélek hajlékonysága az affektus, az indulat. Íme a derült, emelkedni s megindulni, lelkesülni s remélni tudó lélek fiatal, adventi lélek! Ébresszük föl gyakran az erényes indulatokat s neveljük magunkat ruganyosságra lelkileg s testileg is. Testgyakorlat, sport a természet szeretete is eszköz a ruganyosságra. Isten szívén s a természet ölén mindig friss, erős, eleven lesz lelkünk.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése