2013. január 20., vasárnap

2. évközi vasárnap

Hirdetések
Vízkereszt ünnepéhez kapcsolódóan, aki szeretné házát megáldatni, kérem jelezze a szentmise után.
Gitáros szentmise lesz 20-án Budakalászon este.
Január 26-án szombat este koncert lesz a Szentistvántelepi templomban. Fellép: Care Voci (kedves hangok) Óbudai Gimnázium Kamarakórusa. Az este címe: Barangolás Európa és Magyarország tájain. A koncerten a kórus római fellépésére gyűjtenek.
Stóladíjak
2013-ban nem változtak a stóladíjak. Az egyhézmegye előírása szerint az énekes miséért 2100Ft, csendes miséért 1200Ft adományt kérünk. Az előjegyzési napló elkészült. Az egész évre lehet szentmisét kérni.
Teakészítéshez várunk segítőket a telepi templomhoz. Feliratkozni a kitett lapon lehet.
Keresztelés
Január 19-én 16.30-kor keresztelem Forián-Szabó Líviát és unokatestvérét Hedviget a szentistvántelepi templomban.
Temetés
Wittula Mára temetése január 24-én 10 órakor lesz a csalogány utcai temetőben.
Antal Jánosné Erzsébet testvérünk temetése január 25-én 15 órakor lesz a katolikus temetőben. Lelkiüdvéért szentmisét ajánlunk fel a temetés után.
Lang György testvérünk búcsúztatása február 8-án pénteken 16 órakor lesz a telepi templomban, a temetés másnap 11 órakor a mosonmagyaróvári piarista kápolnában és temetőben.Miseszándékok
Szombat Szentistvántelep 18 óra János édesapáért
Vasárnap: 8 óra Budakalász püspök atya szándékára
        10 óra Szentistvántelep + Édesapákért és nagyszülőkért
        18 óra Budakalász + szülőkért (Vera és György)
Hétfő Budakalász 18.00 óra Soproni család éslő és elhunyt tagjaiért
Kedd 8 óra Szentistvántelep szabad
Szerda Budakalász 7 óra +szülők
Csütörtök Szentistvántelep 18 óra szabad
Péntek Budakalász 18 óra +ifj Tóth Gusztávért
Szombat Szentistvántelep 18 óra szabad
Vasárnap: 8 óra Budakalász püspök atya szándékára
        10 óra Szentistvántelep + Farkas és Schäffer nagyszülőkért
        18 óra Budakalász +Turra Ernő és Adolfért

Ma Szent Sebestyént és Szent Fábián pápát ünnepli az egyház. A héten ünnepeljük Szent Ágnest, Szent Vincét, Szalézi Szent Ferencet, Szent Pál apostol megtérését, Szent Timóteust és Tituszt. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.

Cseverésző bál lesz a január 26-án, szombaton 19.30-tól a  budakalászi Faluház.
Mindenkit szeretettel várunk, cserkészvezetőket, régi tagokat, szülőket és minden kedves érdeklődőt!
Meghívót a cserkészek a mise után osztanak.
Érdeklődni lehet: Vörös Viktória: 20/219-63-03 vagy Tolonics Kristóf: 70/ 430-4632


Prohászka Ottokár gondolataiból:  «Harmadnapra menyekző vala Galilea Kána nevű városában … s elfogyván a bor, monda Jézus anyja neki: Nincs boruk.» (Ján. 2, 1.) a) A názáreti szerény viszonyokhoz szoktatott édesanya hamar észrevette, hogy zavarban vannak s jóságos szíve ösztönözte a közbenjárásra. Mély, bensőséges tisztelettel közeledik szent Fiához s neki, ki a násznép zavarát s az ő óhaját is egyaránt érti, előadja kérését. Bármi lesz a felelet, az őt nem bánthatja; ismeri Fia szívét s tudja, hogy meghallgattatik. – A szerető, Istenhez tapadó szívek tudják, hogy végre is meghallgattatnak, ha nem így, hát úgy. Jézus is mondja: «Én ugyan tudtam, hogy mindenkor meghallgatsz engem», mert bármit kérek, mindig csak a te szent akaratod teljesedéséért könyörgök. Ilyen volt a szent Szűz. Így imádkozom majd én is; minden kérésemen kiverődik a vezető gondolat ... a te szent akaratod.
b) «Vinum non habent, nincs boruk·» Éltünk lakomája sokszor nagyon szomorú. Sok az étel; nehéz ételek, melyekkel tudomány s politika szolgál, de hiányzik borunk, mely a lelket földerítse s tiszta, nemes élet- őrömmel eltöltse. Anyánk, járj közbe isteni Fiadnál, mutasd be neki szükségünket; mondd bizalommal: nincs boruk. Ó majd gondoskodik rólunk.
c) «Ez volt Jézus csodatételeinek kezdete.» (Ján. 2, 11.) Igazán szerény kezdet; kedves körben kedves ajándék. Mások is hoztak ajándékot a násznépnek, ki ezt, ki azt; Jézus is hozott; az «ő kelyhét» nyújtotta nekik; «calix inebrians», «praeclarus». Édes bort, tüzes bort nyújt az Úr Jézus menyegzős lelkünknek; fölhevíti, fölmelegíti szívünket. Ah az első, forró szeretetnek, a mámoros, első buzgalomnak bora édes és világfeledtető. Ezt a drágalátos kelyhet szomjazom én!
d) «Minden ember először jó bort ad, azután azt, ami alábbvaló.» (Ján. 2, 16.) Itt megfordítva van. A lelki élet kezdetén Isten sok vigaszt ad, ami jól esik a könnyen csüggedő, tétovázó léleknek; gyöngeségét számon tartja az Úr, becézi, bíztatja; később keményebben fogja s akarja, hogy érzékelhető vigasz nélkül is szolgáljon neki. Ah ez több s ez jobb; ez már erős élet. Semmiben sem teszem függővé az érzékelhető vigaszoktól szolgálatomat. A kötelesség s az Istenszeretet előírja nekem, hogy mit tegyek s azt föltétlenül megteszem, hisz nem vigaszomat, de az Isten akaratát keresem.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése