2013. január 26., szombat

3. évközi vasárnap

Hirdetések
A héten elsőpéntek, a jövő héten elsőcsütörtök lesz. Idős, beteg testvéreinket február 1-én és 7-én fogom felkeresni.
Jövő vasárnap gitáros szentmise lesz Szentistvántelepen, 10-én Budakalászon.
Képviselő testületi gyűlés lesz
        Szentistvántelepen február 9-én szombaton az esti mise után.
        Budakalászon február 10-én vasárnap az esti mise után.
Teakészítéshez várunk segítőket a telepi templomhoz. Feliratkozni a kitett lapon lehet.
Keresztelés
Február 2-án keresztelem Szokolay Lucát a szentistvántelepi templomban.
Február 3-án 9 órakor lesz Dézsi András Csaba keresztelése a budakalászi templomban.
Temetés
Sikos Antal nyugalmazott ürömi plébános életének 87, áldozópapságának 62. évébenaz örökkévalóságba költözött. Temetése február 26-án volt az Ürömi temetőben. Lelkiüdvéért Szentmisét ajánlunk fel február 9-én szombat este Budakalászon.
Vigyázó Miklós atya temetése február 16-án szombaton 12 órakor lesz a Babér utcai templomban szentmise keretében.
Boros Áronné Ilona testvérünk temeteése január 29-én 12 órakor lesz a csalogány utcai temetőben.
Nagy József testvérünk temetése január 31-én 13 órakor lesz a katolikus temetőben.
Loósz Antalné testvérünk temetése február 1-én pénteken 11-kor lesz a Katolikus temetőben.
Lang György testvérünk búcsúztatása február 8-án pénteken 16 órakor lesz a telepi templomban, a temetés másnap 11 órakor a mosonmagyaróvári piarista kápolnában és temetőben.Miseszándékok
Szombat Szentistvántelep 18 óra szabad
Vasárnap: 8 óra Budakalász püspök atya szándékára
        10 óra Szentistvántelep + Farkas és Schäffer nagyszülőkért
        18 óra Budakalász +Turra Ernő és Adolfért
Hétfő Budakalász 18.00 óra + Mirk Ágnesért
Kedd 8 óra Szentistvántelep szabad
Szerda Budakalász 7 óra szabad
Csütörtök Szentistvántelep 18 óra szabad
Péntek Szentistvántelep 8 óra szabad
Péntek Budakalász 18 óra Antal család + tagjaiért
Szombat Szentistvántelep 18 óra hálából a kapott kegyelmekért
Vasárnap: 8 óra Budakalász hívekért
        10 óra Szentistvántelep +Rokonokért
        18 óra Budakalász +Klup IStcán és Margitért

Ma Merici Szent Angéla emléknapja van, a héten ünnepeljük, Aquinói Szent Tamást, Bosco Szent Jánost, és Urunk bemutatását a templomban (Gyertyaszentelő Boldogasszonyt). Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.Prohászka Ottokár gondolataiból:  «És jőve Názáretbbe, hol felnövekedett és bement szokása szerint szombatnapon a zsinagógába és fölkele olvasni. Es adaték neki Jeremiás próféta könyve. És föltárván a könyvet, azon helyre talála, hol írva vala: Az Úr lelke rajtam, azért kent föl engem és elküldött engem örömhírt vinni a szegényeknek, meggyógyítani a töredelmes szívűeket.(Luk. 4, 16.)
a) Jézusnak első, a szentírásban regisztrált föllépése! Bemutatja magát mint a Szentlélektől fölkent s kegyelemtől áradozó embert. «Ma teljesedett be ez az írás előttetek.» Ez az a nagy tény, hogy maga a megtestesült Isten állt a világba bele, mint kristályhegység, melyen villog a nap s oldalaiból források fakadnak. Ilyen legyen az evangélium hirdetője ... hittel, reménnyel, kegyelemmel fölkent; legyen ajkán édes az ige. Lássék meg rajta az evangélium tendenciája; örömhírt vinni, gyógyítani, segíteni … ezek a krisztusi nyomok. «És csodálkozának a kedves igéken... » ezek a krisztusi igék; nem szidni, hanem emelni, melegíteni.
b) «És mondák: nemde ez József fia?» az ács fia! íme az emberi gondolat, mely a véren, a ruhán, a látszaton fönnakad s elborítja az istenit, a lelkit. Ne azt nézd, hogy az ács fia, hanem, hogy Lélek árad belőle, kélek volt a könyvkötőinasban, Faradayban; lélek a lakatoslegényben, Fadruszban s lélek nélkül nem ér semmit királyság és akadémia. Lelket adj, Jézusom, a gyaluhoz, a vályogfalak közé; lelket az evangéliumhoz s az oltárszekrény elé; lelket a köznapba, a közéletbe; akkor nem lesz üres az élet, bármily szolgálatban folyik; szent Nothburga cseléd sírverse igazul be: Der himmlisch fromme Tugendsinn Macht eine Magd zur Königin.
c) «Ő pedig monda: bizony egy próféta sem kedves hazájában.» Tisztelettel és alázattal kell közeledni a Fölségeshez. Nem szabad vele feleselni, sem pörbe szállni. Így történt, hogy már Illés a pogány özvegyhez tért be s Elizeus szintén a pogány Naamant s nem a zsidókat gyógyította. Aki szívet nyit, ahhoz szólok. Ajtót be nem török, csak kopogok: eressz be, testvér! Ah Istenem, hová kell menekülnie az Isten igéjének s kegyelmének a világ bölcseitől, hová, kikhez? Szareptai özvegyekhez... Sőt az ember erőszakoskodik az Istennel «s kihurcolák őt s fölvivék a hegyre... hogy onnan letaszítsák»; ilyenkor a próféta elnémul... s «átmenvén közöttük, eltávozék». Uram, ajtót, kaput nyitok neked s térdenállva fogadlak, kérlek, szólj; engedelmeskedem, hű szolgád s szolgálód leszek.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése