2013. január 13., vasárnap

Jézus megkeresztelkedésének ünnepe

Hirdetések
Vízkereszt ünnepéhez kapcsolódóan, aki szeretné házát megáldatni, kérem jelezze a szentmise után.
Gitáros szentmise lesz január 13-án Szentistvántelepen, 20-án Budakalászon.
Január 26-án szombat este koncert lesz a Szentistvántelepi templomban. Fellép: Care Voci (kedves hangok) Óbudai Gimnázium Kamarakórusa. Az este címe: Barangolás Európa és Magyarország tájain. A koncerten a kórus római fellépésére gyűjtenek.
Stóladíjak
2013-ban nem változtak a stóladíjak. Az egyhézmegye előírása szerint az énekes miséért 2100Ft, csendes miséért 1200Ft adományt kérünk. Az előjegyzési napló elkészült. Az egész évre lehet szentmisét kérni.
Teakészítéshez várunk segítőket a telepi templomhoz. Feliratkozni a kitett lapon lehet.
Keresztelés
Január 19-én 16.30-kor keresztelem Forián-Szabó Líviát és unokatestvérét Hedviget a szentistvántelepi templomban.
Temetés
Szász Istvánné Erzsébet temetése január 14-én hétfőn 13 órakor lesz a Katolikus temetőben.
Gyuricza Istvánné Gizella testvérünk temetése várhatóan január 18-án pénteken 11 órakor lesz a Katolikus temetőben. A temetés pontos idejét a hét elején közlik.
Lang György testvérünk búcsúztatása február 8-án pénteken 16 órakor lesz a telepi templomban, a temetés másnap 11 órakor a mosonmagyaróvári piarista kápolnában és temetőben.Miseszándékok
Szombat Szentistvántelep 18 óra szabad
Vasárnap: 8 óra Budakalász püspök atya szándékára
        10 óra Szentistvántelep + Hermina
        18 óra Budakalász szabad
Hétfő Budakalász 18.00 óra +id és ifj Tóth Gusztávért
Kedd 8 óra Szentistvántelep szabad
Szerda Budakalász 7 óra szabad
Csütörtök Szentistvántelep 18 óra szabad
Péntek Budakalász 18 óra Schäfer Mihályért és családjáért
Szombat Szentistvántelep 18 óra szabad
Vasárnap: 8 óra Budakalász püspök atya szándékára
        10 óra Szentistvántelep + Hermina
        18 óra Budakalász + szülők Vera és György

Ma Urunk megkeresztelkedésének ünnepe van. A héten ünnepeljük Remete Szent Pált, Szent Antal apátot, Árpádházi Szent Margitot. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.
Cseverésző bálra mindenkit szeretettel várunk, cserkészvezetőket, régi tagokat, szülőket és minden kedves érdeklődőt!
A bál 2013. január 26-án, szombaton 19 órakor kezdődik.
Helyszín: budakalászi Faluház.
Tudnivalók: - batyus bál (mindenki hozzon magával enni- és innivalót)
 - jegyet a helyszínen is lehet venni (1000 Ft/fő, 5000 Ft/ családi- és támogatói jegy
 - nem csak cserkészeknek, minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk
Érdeklődni lehet: Vörös Viktória: 20/219-63-03 vagy Tolonics Kristóf: 70/ 430-4632


Prohászka Ottokár gondolataiból:  «Lőn pedig, mikor megkereszteltetett az egész nép, Jézus is megkereszteltetvén és imádkozván, megnyitott az ég és leszálla a Szentlélek testi alakban mint galamb δ reá és e szózat lön a mennyből: Te vagy az én szerelmes fiam, te benned telik kedvem.» (Luk. 3, 21.)
 a) Mély alázattal, szent örömmel s a lélek izgalmaival közeledett Jézus a nagy keresztelőnek táborához, a Messiást váró jordánparti csoportokhoz; megrendült a nyilvános bűnbánat e tüzes, alázatos áhítatától; ah, hisz mindezek őt várták, ezek a tüzes vágyak, ez a szent izgatottság mind neki szólt. Missziójának öntudata eltölti őt lelkesüléssel, oda lép János elé s alázatban megkeresztelteti magát tőle; de a keresztelőnek megnyílik lelki szeme s vágyva vágyik a Jordán mélyeibe merülni előtte; akarja, hogy Krisztus keresztelje meg Őt. «Hadd el – mondja az Úr – teljesítsük az Isten akaratát; keresztelj meg engem, de érezd, hogy nem vagy méltó sarum szíjait megoldani.» – A keresztelés Krisztus nyilvános életének kapuja; fölavatás. Alázatban kezdi, Keresztelő szent János bűnbánatával. Ébresszük föl magunkban a keresztelésnek, mint új világba való elmerülésnek, mint új életre való felavatásnak, mint izgalmas, az egész lelket lefoglaló átadásnak érzéseit. Ó, mily kevés a keresztelt öntudat!
b) «S imádkozván megnyílott az ég»; különben zárva volt. Ki megy föl az égbe? – mondták csüggedve a régiek; mi már tudjuk, hogy ki nyitja meg nekünk az eget. Mások világutakat nyitnak, Jézus égi utat. Páratlan ez az úttörő s ez az út. «A te utaidat mutasd meg nekem s ösvényeidre taníts meg engem.» (Zsolt. 14, 4.) Hányan állnak kint s okoskodnak s kritizálnak s elfonynyadnak. Ah, ezek úgy látszik, a galamb szárnyasuhogását és sugallatát nem érzik. Akik érzik, azok mennek, a nyitott ajtón belépnek, Krisztus arcába néznek s fölélednek. «Ich trau dem Genius, der mir winkt.» A mennyország lépcsőin ül egy ráncos, éles szemű vénasszony, a kritika. Zsémbes és meddő. Látják ülni, de nem erednek vele szóba a szerető lelkek, a hősök, művészek és szentek; követik szívüket! Én is!
c) A megnyílt mennyország kapuja a szív; a tiszta szív, mely föl van kenve és fémjelezve igazi isteni érzésekkel. A tisztulás hosszú folyamat, önzés és erőszakból való kialakulás. Azután a mennyország kapuja a szeretőszív, mely szeretete erejében érzi, hogy az Isten gyermeke; ez az a lélek, «mely bizonyságot tesz lelkünknek, hogy Isten fiai vagyunk» (Róm. 8, 16.); végül a baráti együttérzés szent közösségében élő szív, mely nem a törvény késztetéséből, hanem az együttérzés közvetlenségéből indul ki s máskép ép azért nem tehet, mert Jézus a barátja.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése