2013. január 7., hétfő

vízkereszt

Hirdetések
Elsővasárnap van. A szentmiséken templomaink javára gyűjtünk.
A reggeli szentmisék után rózsafűzér titokcsere lesz.
Vízkereszt ünnepéhez kapcsolódóan, aki szeretné házát megáldatni, kérem jelezze a szentmise után.
Gitáros szentmise lesz január 13-án szentistvántelepen, 20-án Budakalászon.
Január 26-án szombat este koncert lesz a Szentistvántelepi templomban. Fellép: Care Voci (kedves hangok) Óbudai Gimnázium kamarakórusa. Az este címe: Barangolás Európa és Magyarország tájain. A koncerten a kórus Római fellépésére gyűjtenek.
Stóladíjak
2013-ban nem változtak a stóladíjak. Az egyhézmegye előírása szerint az énekes miséért 2100Ft, csendes miséért 1200Ft adományt kérünk. Az előjegyzési napló elkészült. Az egész évre lehet szentmisét kérni.
Teakészítéshez várunk segítőket a telepi templomhoz. Feliratkozni a kitett lapon lehet.
Szív és érrendszeri szűrést szervez Budakalászi lakosoknak 20 éves kortól az Orvostudományi egyetem. Nagyon kevés fiatal ment el erre a szűrésre. A 0680205196-os számon lehet jelentkezni.
Keresztelés
Barkóczi Benedek, Barnabás és Boglárka keresztelése január 13-án lesz a Kalászi templomban.
Temetés
Bóta Erzsébet búcsúztatása január 10-én csütörtökön 11 órakor lesz a Budakalászi templomban.
Schieszl Gyula temetése január 12-én 13.30-kor lesz Ürömön. A temetés után szentmisét ajánlanak fel lelkiüdvéért az Ürömi templomban.
Lang György testvérünk búcsúztatása február 8-án pénteken 16.30-kor lesz a telepi templomban. A temetés másnap Mosonmagyaróváron lesz.Miseszándékok
Szombat Szentistvántelep 18 óra szabad
Vasárnap: 8 óra Budakalász hívekért
        10 óra Szentistvántelep + András
        18 óra Budakalász + Kiss Gábor, Mozsér nagyszülők, és család élő tagjaiért
Hétfő Budakalász 18.00 óra  szabad
Kedd 8 óra Szentistvántelep szabad
Szerda Budakalász 7 óra szabad
Csütörtök Szentistvántelep 18 óra szabad
Péntek       Budakalász 18 óra szabad
Szombat Szentistvántelep 18 óra szabad
Vasárnap: 8 óra Budakalász püspök atya szándékára
        10 óra Szentistvántelep + Hermina
        18 óra Budakalász szabad

Ma vízkereszt ünnepe van. A héten ünnepeljük Szent Rajmudot és Szent Hiláriuszt. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.

A pápa januári imaszándéka
Általános imaszándék:hogy a Hit évében a keresztények elmélyítsék ismereteiket Krisztus misztériumáról és örömmel tegyenek tanúságot a Benne való hit ajándékáról.
Missziós imaszándék: hogy a Közel-keleten élő keresztény közösségek a gyakori üldöztetés és diszkrimináció közepette megkapják a Szentlélektől a hűség és kitartás erejét.

Prohászka Ottokár gondolataiból:  Vízkereszt … az egyház katolicitásának ünnepe. a) Krisztus egyházat, «Istenországot» alapított s Péternek adta kulcsait. Az egyháznak katolikusnak vagyis általánosnak kell lennie, általánosnak, mintáz igazság s jóság térfoglalásának – mint az Isten országának. A katolikum a Megváltó egyik jellemvonása, szemben a pogányság ziláltságával s a zsidóság elzárkózottságá­val. A pogányság is kiárad a népekre, de vele egyszersmind a tévely sokfélesége. Ezer helyi kultusza volt. A költészet volt teológusa s költő volt mindenki. – A zsidóság a faj, a vér, a nem­zet vallását ismeri; apostolai nincsenek. Az egyház pedig katholikus, mint a napsugár, mint az igazság, mint az Istenszeretet, mint Krisztus s az ő áldása. Szeressük az Istenországot! Népek, fajok, nyelvek vannak benne, becsüljük meg ezeket is. Vannak egyedek s azok a családban; vannak nemzetek s azok az egyházban. Ízetlen dolog kérdezni: mik vagyunk inkább s előbb, katolikusok vagy magyarok? Ne üssük agyon a lelket a testtel, de a testet sem a lélekkel. A nemzetiségi géniuszok béka-egérharcát ne vigyük a templomba. Prédikáljunk azon a nyelven, amelyen megértenek minket. Álljunk mindig az apostoli egyházunk színvonalán. Aki politiká­val elegyíti a vallást, az a barbárság felhőivel borítja az Epifánia csillagát. Ó Istenország, jöjj le s neveld emberekké a barbárokat!
b) Általánosnak kell lennie az egyháznak azért is, mert egybeforrasztó lelke az Isten kegyelme. Eklezsiának vagyis összehívásnak nevezik. Az Isten hív ide, «qui vocavit nos...» A hívó szózat orgánuma az egyház; belőle cseng az világgá; belőle indulnak ki az apostolok, a missziók. A há­rom király képviselte a nemzeteket, de lélekben ugyancsak ott látom az apostolok őrangyalait, Pétert és Pált – s a sok névtelent. Ott látom az európai nemzetek apostolait: Patrikot, Remiget, Bonifácot, Emeránt, István, Olaf, Kanut királyt; a későbbi hithirdetőket, Xav. szent Ferencet, a kínai vértanukat... közöttük az ima apostolait... Terézia izzó lelkét! Mennyi pihegés, vágy, kín, áldozat, mily nagyrabecsülése az emberi léleknek! Mennyi s milyen egyé­niségek, jellemek, erők s küzdelmek... «Dabo tibi gentes», nemzeteket adok neked, mondod te Uram s az apostoli lelkek azt nyögik rá: «da nobis animas», lelkeket, Uram, lelkeket! Ó, Epifánia bűvös csillaga, mily víziót szemlélek fényedben! Mily titkos erő szűrönközik le sugaraidban, erő, mely szétrobbant klasszikus világokat, alkotmányokat, szervezeteket, ez az erő a lelkek egyenlősége s végtelen becse Isten előtt. Szállj meg, feszíts, indíts! Mindig új, szebb világok felé siettetsz! Megyek, megyek én is, keresek, buzdí­tok, mentek, mert szeretek! Mindenkinek apostolnak kell lennie saját körében; lehetetlen, hogy lelkünk legyen s az ki ne sugározzék környezetünkre. Ébreszd föl magadban gyakran az öntudatot s gyakorold az intés, buzdítás, jóra való irányítás cselekedeteit.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése