2013. február 9., szombat

Farsang vasárnapja

Hirdetések
Mai nap gitáros szentmise lesz Budakalászon.
Képviselő testületi gyűlés lesz
        Budakalászon február 10-én vasárnap az esti mise után.
Az egyházközség költségvetése két héten keresztül megtekinthető irodaidőben a plébánián.

Február 13-án hamvazószerdával elkezdődik a nagyböjt.
Nagyböjt péntekjein hústilalommal figyelmeztetjük magunkat lelkünk üdvösségére. Hamvazószerdán és nagypénteken szigorú böjti nap van. 18-tól 60 éves korig ezen a két napon háromszor lehet enni, de csak egyszer lehet jóllakni. A hústilalom nagyböjt péntekjein és hamvazószerdán 14 éves kortól életünk végéig kötelező.
Február 24-én 15 órakor a kitelepítés 67 évfordulóján ima és megemlékezés lesz a Kalászi templomban, és utána az emlékműnél

Szeressétek egymást c. újság 250 Ft-ért megvásárolható az újságos asztalon.
Nagy Örömmel köszöntjük Plébániánk legfiatalabb tagját Váli Janka Klárát, (Göbl Réka gyermekét) aki csütörtök reggel született.

Temetés
Vitzenleiter Ferenc és Erzsébet templomi búcsúztatása február 15-én 13 órakor lesz a kalászi templomban.
Vigyázó Miklós atya temetése február 16-án szombaton 12 órakor lesz a Babér utcai templomban szentmise keretében.Miseszándékok
Szombat Szentistvántelep 18 óra Sikos Antal atyáért
Vasárnap: 8 óra Budakalász püspök atya szándékára
        10 óra Szentistvántelep Unokákért
        18 óra Budakalász + Ilona (január 29-én temettük)
Hétfő Budakalász 18.00 óra Budai Józsefné és család-tagokért
Kedd 8 óra Szentistvántelep +Piroska édesanyáért
Hamvazószerda Szentistvántelep 7 óra szabad
                             Budakalász 18 óra +Rokonok
Csütörtök Szentistvántelep 18 óra szabad
Péntek Budakalász 18 óra + Ganda Gáborért
Szombat Szentistvántelep 18 óra szabad
Vasárnap: 8 óra Budakalász püspök atya szándékára
        10 óra Szentistvántelep Zsolt atyáért
        18 óra Budakalász déd és nagyszülőkért

Ma Szent Skolasztika emléknapja van, a héten ünnepeljük a lourdes-i Szűz megjelenését, Szent Ciril és Metódot, és Juliannát. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.


Prohászka Ottokár gondolataiból: «Lőn pedig, midőn a sereg rája tódult és ő a Genezáreth tava mellett állt, látott a tó szélén két hajót állni s bemenvén egyik hajóba, mely Simoné volt, kérte őt, hogy a parttól vigye beljebb egy kevéssé és leülvén, tanítá a hajócskából a sereget.» (Luk. 5. 1.)
a) Mily kedves kép! A tóduló tömeg s a magát elkülönző Jézus; elkülönzi magát (elkülöníti magát), de csak egy lépésnyire, «beljebb egy kevéssé». A parton tolong a tömeg, a sekélyes vízben úszkál tört nád, szalma, rothadó levél, szemét; ott állanak a földi, a partszéli emberek, kik a tengerre néznek … Jézus e környezetből a tiszta elemre vágyik... nem mondja, hogy «odi profanum vulgus»; dehogy mondja, sőt szereti; ugyanakkor azonban azt is tudja, hogy az élet rettentő szegényes, pocsolyás, piszkos, szemetes; ellenben ő s az igazság s az ő kathedrája tiszta, szent. Ezt a szent különbséget evangélium és élet, igazság s világ közt láttatja az Úr Jézus: nem szakad el az emberektől, de különb náluk, fölségesebb; egy más elemből, más világból szól hozzánk. Ha parton, ha sekélyes vizekben állunk is, de nézzük a tengert s hallgassuk az Úr igéit!...
b) «Kérte Simont...» Mily kedves és jóságos; teljesen, egészen közénk állt s emberséges lett. Ő, az Úr akar valamit, de kéri. Az akarat nagy skálát játszik; a Fölség abszolút érvényesülésétől a kegyelem lágy leheletéig; zúg és suttog, tör és enyeleg, ragad és vonz, parancsol és kér; szóval erős és finom; lágy, édes, halk vonzalmai és indításai vannak. Kraft ohne Trotz, Weichheit ohne Schwäche! Engem is vonz az Úr, nógat, hívogat; kegyelme, mint a nyaldosó parti hullámzás.
Ó induljunk a leglágyabb érintésre!
c) Ez Péter hajója. A készségesen, sőt szenvedélyesen hódoló Péteré! Mit ne adna s mit ne tenne meg Urának! Jól indul, hogy ne csak törékeny hajócskával szolgáljon az Úrnak, hanem rendületlen sziklaalapjává legyen az egyháznak. A hajócska is kép, a szikla is kép, a csodálatos halfogás is kép. Az első jelzi az evangélium sorsát az emberi akarat s szeszély tengerén, a másik kettő a föltétlen érvényesülést. Mindkét tekintetben ragaszkodjunk Péterhez s az anyaszentegyházhoz; hajócskája átvisz háborgáson s megzavarodáson s sziklája biztonságot s ragaszkodást nyújt kételyek s harcok közt. Isten áldása van ez emberhalász kezén, mert Jézus szavára s az ő kegyelmével veti meg a hálót. Foglya vagyok én is.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése