2013. február 16., szombat

Nagyböjt 1. vasárnapja

Hirdetések
Február 24-én 15 órakor a kitelepítés 67 évfordulóján ima és megemlékezés lesz a Kalászi templomban, és utána az emlékműnél.

Köpönyeges Mária ábrázolások címmel előadás lesz a Faluházban február 20-án 18 órakor.

Jövő héten gyűjtés lesz a Katolikus Iskolák javára.

Február 13-án hamvazószerdával elkezdődött a nagyböjt.
Nagyböjt péntekjein hústilalommal figyelmeztetjük magunkat lelkünk üdvösségére. Nagypénteken szigorú böjti nap van. 18-tól 60 éves korig ezen a két napon háromszor lehet enni, de csak egyszer lehet jóllakni. A hústilalom nagyböjt péntekjein és hamvazószerdán 14 éves kortól életünk végéig kötelező.

Szeressétek egymást c. újság 250 Ft-ért megvásárolható az újságos asztalon.
Az egyházközség költségvetése két héten keresztül megtekinthető irodaidőben a plébánián.

Alapítványok adószámai:
Szent István alapítvány adószáma: 18672325-1-13
Cserkész Alapítványunk adószáma 18672844-1-13

Temetés
Varga Mátyás testvérünket február 22-én 14 órakor temetjük a Katolikus temetőben. Lelkiüdvéért Szentmisét ajánlunk fel a temetés után.
Miseszándékok
Szombat Szentistvántelep 18 óra szabad
Vasárnap: 8 óra Budakalász püspök atya szándékára
        10 óra Szentistvántelep Zsolt atyáért
        18 óra Budakalász déd és nagyszülőkért
Hétfő Budakalász 18.00 óra +Tardi Jánosért
Kedd 8 óra Szentistvántelep szabad
Szerda Budakalász 7 óra szabad
Csütörtök Szentistvántelep 18 óra szabad
Péntek Szentistvántelep ¼ 8 keresztút 8 mise
Péntek Budakalász 17.15 keresztút 18 óra mise +Sitkovics Béláért
Szombat Szentistvántelep 18 óra szabad
Vasárnap: 8 óra Budakalász püspök atya szándékára
        10 óra Szentistvántelep Tisztítótűzben szenvedő lelkekért
        18 óra Budakalász 75 születésnapon hálából.

A héten ünnepeljük Damiáni Szent Péter püspököt, Szent Péter apostol székfoglalását és Polikárp püspököt. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.


Prohászka Ottokár gondolataiból: «Tested világa szemed; ha szemed tiszta, egész tested világos leszen; ha pedig szemed álnok, egész tested sötétség leszen.» (Máté 6, 11.)
a) Szemed a lelked; fénye ömlik ki rád. Tényleg testünkre ömlik lelkünk; lázba sodor és inficiál. A bűn, mely az akaratban van, megzavarja a testet is. A harag, irigység, búbánat, féltékenység, aggodalom mérgez; meghasonlás, rosszkedv inficiált atmoszféránál rosszabb. A dühös, fölindult ember verejtéke s nyála is mérges; megmérgezte azt a lélek a maga gondolataival, képzeleteivel, vágyaival. Ellenben a szeretet, az öröm, a lelkesülés friss erőt s ifjúságot ad; fölépíti s kialakítja a testet is. Ki kell tehát mosnunk lelkünkből minden zavaros, iszapos, petyhüdt, mérges, nemtelen érzést; szabad folyást kell biztosítanunk a lélek kristályáramainak. Ne mondja senki: nem bírom; ne higgyen a rossznak, higgyen a jónak s erejének; gondolkozzék s szeressen Istengondolataival s szeretetével
b) Sugározd ki ezt a világos, illatos lelket; a világ azt a színt ölti, melybe öltöztetted. «A lélek minden; amit gondolsz, az lesz.» «Tedd szép gondolatok otthonává lelkedet. Senki sem tudja, mert kora ifjúságától senki sem próbálta meg, hogy a boldogság mily tündérkastélyait építhetnők föl jó gondolatokkal, melyekbe bizton megvonulhatnánk küzdelmeink közt.» (Ruskin.) Szent igaz, hogy a lélek teremt világot; érzelmei magaslatain dacolhat alacsony viszontagságokkal, mer t«Vor eines Dichters Blicken Wird jede Blut am Strauch zum Lied;Die Strasse wird zur Bühne, Wenn Shakespeare's Auge auf sie sieht »Legyen hát lelkem fény- és hőforrás; hisz több van benne Istenből, mint az egész anyagi világban!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése