2013. március 18., hétfő

Fekete vasárnap

Hirdetések
Mai vasárnap a szentföldi keresztények javára gyűjtünk.
A hátul kitett perselybe templomunk húsvéti virágdíszítésére várunk adományokat.
Nagyböjti szentbeszédek és gyónási lehetőség:
A hitről az elmélkedéseket tartja Szabó Bertalan Domonkos rendi szerzetes.
                Március 23. Szentistvántelep
              Március 24. Budakalász
               Március 25. Budakalász az esti szentmise keretében.
Gyónási lehetőség a misék előtt és után van. Ne halogassuk, és ne felejtsük elvégezni a nagyböjti szentgyónásunkat.
Aki szeretné elvégezni húsvéti szentgyónását, szentáldozását, de idős kora vagy betegsége miatt nem tud eljönni a templomba, kérem a rokonokat, hogy ezt jelezzék a sekrestyében.
Köszönjük a felajánlott tartósélelmiszereket.
Zarándoklat
Április 13-án szombaton zarándoklatot szervezünk Kassára Európa 2013-as kulturális fővárosába. Kassa 250 km-re van Budakalásztól. Tervezett költség 5 500Ft
Jelentkezni a hátul kitett lapon lehet.

Budakalász
Március 23-án szombaton temetőkert takarítás lesz.

A MOM-Lampart vegyeskar jótékonysági koncertet ad 2013 április 14-én az esti szentmise után. A jótékonysági koncert célja: Hozzájárulás az épülő egészségház egészségügyi eszközeihez.

Szentistvántelep
Március 17-én és 24-én és a szent három nap alatt a gregórián kórus fog énekelni. Próba a mise előtt 1 órával.
Március 23-án szombaton templomtakarítás lesz..
Csütörtökönként 17 órától este 19 óráig nyitva a telepi templom. Éljünk a lehetőséggel, és térjünk be egy kis imára.
Március 23-án szombaton templomtakarítás lesz..

Miseszándékok
Szombat Szentistvántelep 18 óra Tóth és Kaló család + és élő tagjaiért
Vasárnap: 8 óra Budakalász püspök atya szándékára
        10 óra Szentistvántelep Pajor család + tagjaiért és Kiss Gáborért
        18 óra Budakalász +szülőkért
Hétfő szentmise 18 óra szabad
Kedd szentmise 8 óra +szülők és leányuk Irén
Szerda szentmise 7 óra szabad
Csütörtök Szentistvántelep 18 óra szabad
Péntek Szentistvántelep ¼ 8 keresztút 8 mise szabad
Péntek Budakalász 17 óra keresztút a kálváriára
                                 18 óra mise +Radován János és neje Stefániáért
Szombat Szentistvántelep 18 óra Anna és Vilmost
Vasárnap: 8 óra Budakalász püspök atya szándékára
        10 óra Szentistvántelep Tősér Józsefért
        18 óra Budakalász élő Tamásért

Nagyböjti programok:
Március 22-én fáklyás, cserkész keresztút lesz a kálváriára 18.30-tól az esti mise után.
Március 23,24,25-én Nagyböjti szentbeszédek lesznek a hitről. Az első alkalom a Szentistvántelepi templomban, a többi Budakalászon lesz. Az elmélkedéseket tartja Szabó Bertalan Domonkos rendi szerzetes.
Nagyheti szertartásrend
Nagycsütörtök március 28-án
                18 óra Budakalász 19 óra Szentistvántelep,   
Nagypéntek március 29-én
15 órakor közös keresztút a kálváriára,
                18 óra Budakalász, 19 óra Szentistvántelep
Nagyszombat: Húsvét vigília, körmenet:
                17.30 Budakalász, 19.30 óra Szentistvántelep.
Húsvétvasárnap Budakalász 8, 10, Szentistvántelep 18.
Ma szent Patrik ünnepe van, a héten ünnepeljük Sándort, Szent Józsefet, és Benedeket. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.

NEM VAGYUNK URAI AZ ÚR AJÁNDÉKAINAK  Interjú Jorge Mario Bergoglio bíborossal, Buenos Aires érsekével:
  Úgy gondolja, hogy a keresztség felvételének megkönnyítése különleges helyzetekhez és adott helyi sajátosságokhoz van kötve, vagy ez egy olyan kritérium, amely mindenkire vonatkozik?   A keresztség és a többi szentség a kiszolgáltatását segítő gondoskodás az egész Egyház feladata. Ha az Egyház Urát követi, bátran és irgalmas szívvel lép ki önmagából: nem marad magába zárkózva. Az Úr átformál mindenkit, aki hűséges hozzá, s így az illető maga emeli fel tekintetét az Úrra. Ez a misszió, ez a tanúságtétel.
  A keresztségről szóló direktóriumban, amelyet a Buenos Aires-i Főegyházmegye készített és terjeszt, választ kapunk mindazok kritikáira, akik azt mondják, hogy a szentségeket nem lehet „kiárusítani”, és hogy az előkészület és az arra vonatkozó számonkérés alapelveit szilárdan meg kell hagyni. Helytállóak-e ezek a kritikák?   Semmiféle kiárusításról, semmiféle csereberélésről nincs szó. A plébánosok igazodnak azokhoz az útmutatásokhoz, amelyeket a Buenos Aires-i régióban püspökeik hoznak, amelyek tiszteletben tartanak minden feltételt, amely az Egyházjogi Kódexben szerepel, az utolsó kánonban foglalt alapkritérium szerint: a legfőbb törvény a lelkek üdvössége..
  Ön szerint igazolást nyernek valamiféle módon azok az esetek, amelyekben a gyermekek keresztségét megtagadják, mert a szülők nem élnek jogi szempontból rendezett házasságban?   Nálunk ez azzal lenne egyenértékű, mintha bezárnánk a templom kapuját. A gyermek nem felelős a szülei házassági állapotáért. Aztán gyakran a gyermekek keresztsége a szülők számára is egy új kezdetet jelent. A keresztség kiszolgáltatása előtt általában tartunk egy körülbelül egyórás felkészítést, aztán a liturgia keretében következik a misztagógikus katekézis. Ezt követően a papok és a világi munkatársaik meglátogatják a családokat, hogy folytassák velük a keresztség utáni oktatást. S gyakran az is megtörténik, hogy a szülők, akik nem kötöttek templomban házasságot, maguk kérik, hogy házasságkötés céljából oltár elé járulhassanak. Némely esetben megtörténik, hogy a lelkipásztori tevékenységet végzők és segítőik egyfajta „uralkodó” magatartást engednek meg magunknak, mintha az ő kezükben lenne a döntés, hogy engedjék-e a szentségek felvételét vagy sem. A szentségek az Úr gesztusai. Nem a papok vagy püspökök szolgáltatásai vagy terjeszkedési eszközei.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése