2013. március 25., hétfő

virágvasárnap

Hirdetések
Jövő héten óraátállítás lesz. Az órákat 1 órával előbbre kell állítani.
Húsvét vasárnap hajnali napfelkeltenézésre 5.50-kor várunk minden érdeklődőt a kálváriára.
Köszönjük a szentföldi keresztények javára felajánlott adományokat. Budakalászon 67 105Ft-ot, Szentistvántelepen 49 000Ft-ot továbbítottunk.
A hátul kitett perselybe templomunk húsvéti virágdíszítésére várunk adományokat.
Gyónási lehetőség a misék előtt és után van. Ne halogassuk, és ne felejtsük elvégezni a nagyböjti szentgyónásunkat.
Köszönjük a felajánlott tartósélelmiszereket. Ezt a múlt hét folyamán eljuttattuk a rászorulókhoz.
Irgamasság vasárnapján,  április 7-én 8 órakor Budakalászon és 10 órakor szentistvántelepen betegek szentségének közös kiszolgáltatása lesz. Aki ezt a szentséget szeretné felvenni, annak a következő feltételeket kell teljesítenie: gyónás, áldozás (kegyelmi állapot), szentmisén való részvétel. Évente egyszer idős korban súlyos ok nélkül is felvehető. Beteghez bármikor szívesen megyünk, sürgős esetben azonnal.
Aki szeretné felvenni ezt a szentséget, kérem, hogy iratkozzon fel a kitett lapon.
Szentsírőrzés
Az újságos asztalnál kitett lapon lehet feliratkozni szentsírőrzésre
Zarándoklat
Április 13-án szombaton zarándoklatot szervezünk Kassára Európa 2013-as kulturális fővárosába. Kassa 256 km-re van Budakalásztól. Tervezett költség 5 500Ft ebéddel, belépővel.
Jelentkezni a hátul kitett lapon lehet.
Budakalász
Köszönjük, mindenkinek a segítségét, aki temetőkert takarításban részt vett.
Koncert
A MOM-Lampart vegyeskar jótékonysági koncertet ad 2013 április 14-én az esti szentmise után. A jótékonysági koncert célja: Hozzájárulás az épülő egészségház egészségügyi eszközeihez.
Szentistvántelep
Köszönjük a templomtakarításban és a szombati kertrendezésben kapott segítséget.
Engesztelő imaklinced kezdődik március 29-én irgalmasság vasárnapjáig hitünk és Magyar hazánk megmentéséért. Az imaóra 1 óra hosszúak ( rózsafűzér, isteni irgalmasság rózsafűzérje, szentírás olvasás)


Miseszándékok
Szombat Szentistvántelep 18 óra Anna és Vilmost
Vasárnap: 8 óra Budakalász püspök atya szándékára
        10 óra Szentistvántelep Tősér Józsefért
        18 óra Budakalász élő Tamásért
Hétfő szentmise 18 óra +édesanyáért
Kedd szentmise 8 óra szabad
Szerda szentmise 7 óra Demeter Piroska és Fia Miklósért lányáért Annusért
Nagycsütörtök Mise az utolsó vacsora emlékére
Budakalász 18 óra Hívekért
Szentistvántelep 19 óra +Margit
Nagypéntek
15 óra keresztút a kálváriára
Budakalász 18 óra Jézus szenvedésének ünneplése
Szentistvántelep 19 óra Jézus szenvedésének ünneplése
Nagyszombat Szentsír látogatás
Budakalász 17.30
Szentistvántelep 19.30
Vasárnap: 8 óra Budakalász püspök atya szándékára
        10 óra Szentistvántelep Vargyas szülőkért és testvérért, Rácz és Székely szülőkért éstestvérért
        18 óra Budakalász +Szülőkért
Húsvét hétfő
Budakalász 8 óra
Szentistvántelep 10 óra + Kiss Gáborért
Esti szentmise elmarad

Nagyheti szertartásrend
Nagycsütörtök március 28-án
                18 óra Budakalász 19 óra Szentistvántelep,   
Nagypéntek március 29-én
15 órakor közös keresztút a kálváriára,
                18 óra Budakalász, 19 óra Szentistvántelep
Nagyszombat: Húsvét vigília, körmenet:
                17.30 Budakalász, 19.30 óra Szentistvántelep.
Húsvétvasárnap Budakalász 8, 18, Szentistvántelep 10.

Nagyhétre készülünk. A héten nincs a liturgia által előírt ünnepelt szent. Gyümölcsoltó boldogasszony ünnepe április 8-án lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születésnapját

Ferenc pápa március 15-i beszéde a bíborosokhoz.
„Hajrá, kedves testvérek!” – folytatta Ferenc pápa. A bíborosok fele már előrehaladott korú. Az öregkor a bölcsesség széke. Az idősek rendelkeznek a bölcsességgel a megjárt életút miatt, ahogy az idős Simeon és Anna a templomban. Éppen ez a bölcsesség segítette őket, hogy felismerjék Jézust. Adjuk át ezt a bölcsességet a fiataloknak! Idézte Friedrich Hölderlin német költő egyik versének (Nagyanyámnak 72. születésnapjára) sorát az öregségről: „Es ist ruhig das Alter und fromm”: a nyugalom és az ima ideje. És a bölcsesség fiataloknak való átadásáé is – tett hozzá Ferenc pápa. Térjetek vissza székhelyetekre és folytassátok szolgálatotokat, gazdagodva az elmúlt napok tapasztalataival és feltöltődve a hittel és az egyházi szeretetközösséggel. Ez az egyedülálló és összehasonlíthatatlan élmény lehetővé tette, hogy mélyen befogadjuk az egyházi valóság minden szépségét, amely a feltámadt Krisztus ragyogásának visszatükröződése. Egy nap majd a feltámadt Krisztus szépséges arcát szemléljük.

Ferenc pápa végül Szűz Mária, az Egyház Anyja erős közbenjárására bízta a maga és a bíborosok szolgálatát. Anyai tekintetétől követve könnyen és szelíden járjunk Fiának hangját követve, megerősítve az egységet, együttesen kitartva az imában és tanúságot téve az igazi hitről az Úr állandó jelenlétében. Ezekkel az érzésekkel adta apostoli áldását a jelenlevő bíborosokra és rajtuk keresztül munkatársaikra és a lelkipásztori gondoskodásukra bízott személyekre.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése