2013. április 22., hétfő

Hirdetések
Szeretettel köszöntjük Csepregi Róbert kisatyát aki a vasárnapi szentmiséken tesz tanúságot hivatásáról.
Temetés
Tolonics László temetése április 25-én 11 órakor lesz a katolikus temetőben. Lelkiüdvéért szentmisét ajánlunk fel a temetés után.
Farkas János temetése április 25-én 13 órakor lesz a Szentistvántelepi temetőben.
Keresztelés
Szabó Luca (Konrád Orsi lányának) keresztelése április 20-án szombaton 17 órakor lesz a Kalászi templomban.
Április 21-én keresztelem Kovács Fehér Regét a Kalászi templomban.
Kálvária keresztjét április 22-én hétfőn kezdik állítani.

Elsőáldozás
Elsőáldozói felkészítés következő alkalma május 4-én szombaton 10 órától lesz a kalászi templom hittantermében, amire a szülőket és a gyerekeket is várom.
Jegyesoktatás
Csoportos jegyesoktatás indul április 21 vasárnap 16 órától a budakalászi templom hittantermében.
Elsőáldozás Szentistvántelepen május 12-én vasárnap 10 órakor lesz, Budakalászon május 26-án 8 órakor.

Miseszándékok
Szombat Szentistvántelep 18.00 +Györgyért
Vasárnap: 8 óra Budakalász püspök atya szándékára
        10 óra Szentistvántelep Molnár és Tóth szülőkért
        18 óra Budakalász 40. házassági évfordulón hálából József és Ildikó
Hétfő Budakalász 18 óra Sitkovics Béláért
Kedd szentmise 8 óra +Tóth családtagok
Szerda szentmise 7 óra Lévay Tibor és fiai Imre és Lajos
Csütörtök Szentistvántelep 18 óra Bűnösök megtéréséért
Pénetk Budakalász 18 óra +Scherer Györgyért
Szombat Szentistvántelep 18.00 +Schütz Tiborért és szülőkért
Vasárnap: 8 óra Budakalász püspök atya szándékára
        10 óra Szentistvántelep +Tóth Józsefért
        18 óra Budakalász Kalászi Ferencért és szülőkért

Táborok
Hittanostábor időpontja június 24-29-ig helyszín Tihany melletti Aszófőn.
Ministránstábor időpontja július 22-27-ig, helyszín Eger melletti Bogácson.

A mai nap Szent Anzelmre emlékezik az egyház, a héten ünnepeljük Szent Adalbertet, Szent Györgyöt és Szent Márk Evangélistát. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születésnapját vagy névnapját.


Prohászka Ottokár gondolataiból: «Midőn tehát megebédeltek, monda Jézus Simon Péternek: Simon, Jónás fia, szeretsz-e engem jobban ezeknél? Monda neki: Úgy van Uram! te tudod, hogy szeretlek téged.» (Ján. 21, 15.)
a) Jézus háromszor kérdezi ezt, vagyis sürgeti: Péter nagyon, nagyon szeress engem. Nagy szándékaim vannak veled s csak akkor termettél rá, ha szerető lélek van benned. Forrj velem egybe, akkor vezethetsz majd másokat hozzám. Különben nem lesz érzéked erre. Nagyon szeress: a) ne legyen bűnöd; b) legyen pozitív erényed; c) nyugodj meg bennem, mint barátodban. Ne lépjen feléd többé a kísértés, hogy világ-e vagy Isten? A világ szétfoszlik az Istenszeretettől s maradok én egymagam szívedben. Mily fölséges tan: aki embereket akar Jézushoz vezetni, annak háromszorosan fölszított szeretete legyen, különben nem lesz alkalmas az Isten nagy művére. Ellenkezőleg, sok a sikertelenség s az üres formalitás!
b) Péter lelkében furcsán hangzik ez a háromszori kérdés. Kételkedik-e a Mester, vagy csak buzdít? Nem reflektál-e a háromszori tagadásra? Mily fájós emlék ennyi mézzel vegyesen? Uram, szeretlek; bízom, hiszem, hogy szeretlek. Uram, te mindent tudsz s én a jövőbe nem látok, de aggódva s lelkesülve hozzád simulok! Uram, úgy-e szabad azt mondanom, hogy szeretlek téged! Vigyázok majd, éber leszek, imádkozom! Zöldcsütörtök óta sokat tapasztaltam; okultam javamra. Kell téged szeretnem s szeretlek.
c) «Monda neki: Legeltesd az én bárányaimat... az én juhaimat.» Pásztorrá, királlyá teszlek. Királyságod hatalom, mely gondoz és áldoz és szolgál, mert szeret. Nem teszlek úrrá, hanem pásztorrá. Sok az eltévelyedett; járj utánuk a pusztában! Sok a bukás, a botrány; járj, dolgozzál «in sollicitudine», aggódva, de temperamentumodból ne hiányozzék az öröm, mely a jó pásztor szíve mélyén honol. Aki szeret, annak nem lehet sötét, elborult lelke; még ha sír is, akkor is könnyei édes mélységből fakadnak. – Szeress praktice, ahogy embereket szeretni kell; érintkezzél velük s melegítsd őket; joggal és rendeletekkel pásztorok be nem érik.
Gyönge s elhaló lesz szereteted, ha parancsolsz s nem teszesz. Állj bele az életbe egész szíveddel, rá találsz nyomaimra. Erősen vezet, ki úgy jár elől, hogy vonz is, segít is, lelkesít is.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése