2013. június 22., szombat

12. évközi vasárnap

Hirdetések
YOUCAT címmel magyarul is megjelent Benedek pápa ajánlásával írt fiataloknak szóló katekizmus. Ez a könyv 3000 Ft-ért megvásárolható a templomban.
Jövő héten péterfillérek gyűjtés lesz. A Pápa és vatikán működésére gyűjtünk.
Június 21-én Pápai Lajos pappá szentelte Heiter Róbert Gottfriedot a győri székesegyházban, aki június 30-án 17 órakor mond újmisét a pomázi templomban.
Keresztelés
Stofira Noel Dominik keresztelése június 23-án 11 órakor lesz a Szentistvántelepi templomban. Jani Gellért és Bagi-Nádos Dorotea keresztelése június 23-án lesz a Budakalászi templomban.
Németországból kaptuk a hírt:
Wienbroer Frigyesné született Nagylaki Gizella 2013-ban Backnagban elhunyt, Temetése június 17-én volt.
Özv Fühl Mihályné Született Trendl Margit backnangi idősek otthonában elhunyt. Temetése június 19-én volt.

Esküvő
Június 29-én 16.30-kor fogad örök hűséget Fogas Sándor és Balogh Anikó.
Július 6-án esküszik 17 órakor Bozány Balázs és Csizner Katalin. 15.30-kor Görög katolikus szertartás szerint fogad örök hűséget Turi Péter és Bácskai Nikoletta.

Pipó József Szent kereszt című CD-je megvásárolható a sekrestyében 2000Ft-ért.

Miseszándékok
Szombat Szentistvántelep 19.00 szabad
Vasárnap: 8 óra Budakalász 8 püspök atya szándékára
        10 óra Szentistvántelep +Húsvét Mártonért
        19 óra Budakalász Halász Jenőért
Hétfő 19 óra Budakalász elmarad
Kedd 8 óra Szentistvántelep elmarad
Szerda reggel 7 óra elmarad
Csütörtök 19 óra Szentistvántelep elmarad
Péntek Budakalász elmarad
Szombat Szentistvántelep 19.00 szabad
Vasárnap: 8 óra Budakalász 8 püspök atya szándékára
        10 óra Szentistvántelep +Lajos atyáért
        19 óra Budakalász +Mirk Istvánért és Ágnesért

Tábor
A ministránstábor július 22-27-ig Bogácson lesz.

A héten ünnepeljük Keresztelő Szent Jánost, Alexandriai Szent Cirilt, Szent László Királyt, Szent Iréneuszt és Szent Péter és Szent Pál apostolok vértanúságát. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születésnapját vagy névnapját.


Prohászka Ottokár gondolataiból:  »János öltözete pedig teveszőrből vala és bőröve ágyékai körül: eledele pedig sáska és erdei méz vala.» (Máté 3, 4.)
a) Megjelenik a puszta embere. Csend van a lelkében s elmerülés. Hallgatott sokáig, most beszél. A hallgatás a szépen kijegecesedett lelkeknek anyaoldata. Hacsak egy-két napig fékezzük nyelvünket, mennyivel világosabban állnak előttünk hitünk, eszményeink s kötelességeink. A beszéd nemcsak a gondolatok eltakarására, hanem elhajtására is jó! Ó hallgatásnak nagy országa, mélyebb, mint a halál stixi vizei, magasabb, mint a csillagok, beléd merülök; benned meghallom az lira szózatát; szent homályban dolgozik a lelkem, mint méhek a sötétben! Szólj Uram, hallgatni akarok; ébredjen föl a lelkem: «Sobald die Lippen schlafen, erwachen die Seelen».
b) A puszta embere szigorú; komfort helyett vezeklésbe öltözik; missziója van kijózanítani, észretéríteni a lágy, érzékies, világot szerető embert. Ezt a puha testet keményen kell fogni, ezt a lágy érzékiséget erősen kell fegyelmezni, különben a test és érzékiség jut uralomra lélek és akarat fölött. Ezt a puha testet, mely annyiszor vétkezett, az erény s a lélek veszteségeiért meg kell fenyíteni s az Isten megbántásáért penitenciára kényszeríteni. – Végül az érzékiség ösztönös világából is kell áldozataimat Istennek bemutatnom, hogy az egész ember «hostia sancta» legyen! Ez a szigor fegyelem és erő s nem akar porrá zúzni, hanem szobrot vésni, Krisztus-típust.
c) A puszta emberének szava nem ének; szózata nem édes, nem hízeleg, de belevág a lélekbe. Inkább sivító tavaszi szélnek mondom, mely jeges, de tisztít; megmozgat minden ágat, letöri a korhadt gallyat; a halálra szántak meghalnak tőle, de akikben életrevalóság van, azok összeborzadva bár, de fölélednek. – Penitencia, önmegtagadás, vipera-fajzati, tűzre való pelyva, ez mind igaz rólam is; alázattal elfogadom. Ez a beszéd szétszedi a mámort, a fátyol szétfoszlik s megpillantom szegényes, kényes, erőtlen lelkemet; be jó ez a borzadás, az élet ereje borzong végig rajtam! S magáról is hogy' beszél: ő a puszta embere s Urának saruszíját sem méltó megoldani. – Van ott mélység, ahonnan ily erő és érzés emelkedik.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése