2013. június 29., szombat

évközi 13. vasárnap

Hirdetések
Mai vasárnap péterfillérek gyűjtés van, a pápa és Vatikán működésére gyűjtünk.
A héten elsőcsütörtök és elsőpéntek lesz. A szokott időben fogom felkeresni idős beteg testvéreinket.
YOUCAT címmel magyarul is megjelent Benedek pápa ajánlásával írt fiataloknak szóló katekizmus. Ez a könyv 3000 Ft-ért megvásárolható a templomban.
Június 21-én Pápai Lajos pappá szentelte Heiter Róbert Gottfriedot a győri székesegyházban, aki június 30-án 17 órakor mond újmisét a pomázi templomban.
Keresztelés
Kenéz Mátyás keresztelése július 7-én 11 órakor lesz Szentistván-telepen.
Esküvő
Július 6-án esküszik 17 órakor Bozány Balázs és Csizner Katalin. 15.30-kor Görög katolikus szertartás szerint fogad örök hűséget Turi Péter és Bacskai Nikoletta.
Temetés
Bangó Józsefné Antalffy Magdolna temetése július 4-én 15 órakor lesz a katolikus temetőben.
Demes Imréné Bessenyei Irén temetése július 8-án 14 órakor lesz a Katolikus temetőben.
Németországból kaptuk a hírt:
Koller Helibertné Született BEnkő Emilia június 28-án elhunyt.


Miseszándékok
Szombat Szentistvántelep 19.00 szabad
Vasárnap: 8 óra Budakalász 8 püspök atya szándékára
        10 óra Szentistvántelep +Lajos atyáért
        19 óra Budakalász +Mirk Istvánért és Ágnesért
Hétfő 18.30 rózsafűzér 19 óra Budakalász szabad
Kedd 7.30  rózsafűzér 8 óra Szentistvántelep szabad
Szerda reggel 7 óra szabad
Csütörtök 18.30 Szentségimádás 19 óra Szentistvántelep hálából
Elsőpéntek 7.30 rózsafűzér 8 óra Szentistvántelep szabad 18.30 Szentségimádás 19 óra Budakalász Hálából
Szombat 19.00 Szentistvántelep +Antal János
Vasárnap: 8 óra Budakalász 8 hívekért
        10 óra Szentistvántelep Hálából
        19 óra Budakalász +Sinka József (évforduló)

Tábor
A ministránstábor július 22-27-ig Bogácson lesz.

A héten Sarlós Boldogasszony ünnepe és Szent Tamás, Portugáliai Szent Erzsébet, Zaccaria Szent Antal, Goretti Szent Mária emléknapja lesz,
Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születésnapját vagy névnapját.


Prohászka Ottokár gondolataiból:  « És hozzá járulván egy Írástudó, monda neki: Mester, követlek téged, bárhová mégy. És monda neki Jézus: a rókáknak barlangjaik vannak s az égi madaraknak fészkeik az ember fiának pedig nincs, hová fejét lehajtsa.»
(Máté 8, 9.)
a) Az Írástudó felbuzdul, Jézus nagysága s fölsége ihleti. A lélek igazságból s szépségből él s ahol ezekkel találkozik, okvetlen hódol. Imponál a tudós, a művész »s, de leginkább vonz a szent. De a benyomással s az érzéssel be nem érhetjük; tennünk kell. Az írástudó is felbuzdult, de Jézus rámutatott a maga kemény életére: tincs házam, kényelmem, mások szolgája vagyok s íme ettől lelohadt az írástudó lelkesülése s a tettre nem szánta el magát. Nem bízom érzelmekben, melyek tettre nem segítenek; nem bízom áhítatban, felbuzdulásban, mely az Isten parancsait tettben ki nem váltja; enélkül párázat, hímes fátyol az érzés. Tetteket, jézusi életet akarok; az érzelem csak eszköz rá.
b) «Más pedig tanítványai közül monda neki: Uram, engedd meg nekem, hogy előbb elmenjek s atyámat eltemessem. Jézus pedig monda neki: kövess engem és hadd a holtaknak eltemetni halottjaikat.» Vannak lélek szerint holtak, kik Isten szerint nem éreznek, kik Jézus evangéliumát el nem fogadják, hitünket, reményünket, lelkünket nem osztják. Csodálatos, hogy Jézus az ily holtak közt járt, kik az emberi szabadság szuverenitását vele szemben is érvényesítették. Szomorú függetlenség: holtnak lenni. «Hadd a holtakat, hadd temessék halottjaikat»; filozófiák, irányzatok, teóriák, morálisok egymás után hullnak. Ananiás sírásói már kocognak a pitvarban, hogy a még peroráló Zafirát csakhamar kivigyék; bátran lehetne róluk mondani: elvük temetni, hivatásuk meghalni. – Vigyázok, hogy meg ne fertőztessem hullaméreggel, a «holtak» kételyével, indifferentizmusával, blazírtságával, lanyhaságával; elvem éltetni, hivatásom örökké élni.
c) «Ismét egy másik monda: Uram, követlek, de engedd meg, hogy előbb búcsút vegyek otthonvalóimtól. Monda neki Jézus: Senki, aki kezét az ekére tévén hátranéz, nem alkalmas az Isten országára.» (Luk. 9, 61.) Aki az eke mellől vissza-visszanéz, annak nincs ott a lelke, másfelé van a figyelme, azért nem is dolgozik kellő eréllyel s kedvvel, vagy pedig fáradt már s unja a dolgot. Az Isten országához is egész ember kell, aki odaadja magát, egész lelkét fekteti bele s nem néz másfelé s azután kitartás kell. A félemberek félszegek s célt nem érnek, azután állhatatlanok is. Folyton, egész eréllyel s kitartóan kell dolgoznunk önmagunkon s a lelkeken. A folyam a csolnakot rögtön elsodorja, mihelyt előre nem tör; nekem is minden percben hűnek, tehát kitártónak kell lennem. Ne nézzünk hátra, hogy mit és mennyit tettünk már eddig, hanem tegyünk, dolgozzunk egyre tovább. Amik mögöttem vannak, azokat elfelejtem – mondotta szent Pál – s amik előttem vannak, azoknak nekifeszülök. S azt sem nézem, hogy még sok a dolgom, hanem itt és most teszek, amit tehetek. «Testvéreim – mondotta assziszii szent Ferenc – kezdjük már egyszer szeretni Istent.» Kezdjünk, kezdjünk foly-
ton. A kezdők pszichéje kedv, erő, megfeszülés; a kezdő nem az estét nézi, azt a fáradt nézi, hanem ég kezében a munka. Kicsiben, itt és most, annyit, amennyit lehet tenni, ez a nagyság titka.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése