2013. június 1., szombat

Úrnapja

       
Úrnapja
HÍRLEVÉL

SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA és  SZENTISTVÁNTELEPI PLÉBÁNIA
Hivatali idő Budakalászon: H. K.: 9-11, P.: 15-17
Tel.: 26/340-327 (rögzítős), 06/20-8280639; E-mail: budakalasziplebania@gmail.com
Június 2.

Hirdetések
Június 1-től az esti szentmisék 7 órakor kezdődnek.
Úrnapja van. Köszönjük mindenkinek a segítségét, aki az ünnepet szebbé tette.
Elsővasárnap van, a reggeli szentmiséken templomaink javára gyűjtünk, után rózsafűzér titokcsere lesz.
A héten elsőpéntek lesz. Ebben a hónapban 1 héttel később keresem fel idős testvéreinket.
Rendkívüli szentségimádás! Csatlakozva a pápa felhívásához, a mai nap Szentistvántelepen 5-6ig, Budakalászon ½ 6-6-ig rendkívüli szentségimádás lesz. Imádkozzunk a pápa kérésére egyházunkért és a szenvedőkért
Koncert Június 2-án este a Szardíniai Férfikórus, Budakalászi Énekkar és a pomázi óvónők Eszterlánc Kórusa ad hangversenyt az esti mise előtt. Mindenkit várunk erre a szép zenei alkalomra.
Az elsőáldozás fényképei megtekinthetők és megrendelhetők a http://budakalasziplebania.fotoalbum.hu weboldalon
Keresztelés Múlt héten kereszteltük Lázár Bertalant és Fekete Nórát.
Tóth Kristóf keresztelése június 2-án 12.30-kor lesz Budakalászon.
Nagy szeretettel köszöntjük egyházközségünk legfiatalabb tagját, Szabó Boldizsár Ferencet, aki pénteken született.
Esküvő június 8-án 17 órakor fogad örök hűséget Gergely Balázs és Egri Ildikó a Budakalászi templomban.
Gyászhír
Nagylaki Gizella temetése június 5-én 13-kor lesz Németországban.
Szombaton elhunyt Varga Ferencné Erzsike. Imádkozzunk értük.
Plébániai nap Szentistvántelepen
Mester hol lakol címmel plébániai nap lesz Szentistvántelepen június 8-án szombaton 14 órától.
Plébániai nap keretében szeretnénk egymással találkozni, bejárni a templomot, egy kellemes délutánt együtt tölteni. Aki el tud jönni, iratkozzon fel a hátul kitett lapra. Segítők jelentkezését is várjuk.
A plébániai napon könyvvásárt és könyvcserét, továbbá megunt, de még működő mobiltelefonok és kisebb műszaki cikkek vásárát és cseréjét is szeretnénk megszervezni (pl. fényképezőgép).

Miseszándékok
Szombat Szentistvántelep 19.00 Busovszky Flórián és felesége Rózsika
Vasárnap: 8 óra Budakalász 8 Hívekért
        10 óra Szentistvántelep +György
        19 óra Budakalász  Monostori család elhunyt tagjaiért
Hétfő elmarad
Kedd elmarad
Szerda elmarad
Csütörtök elmarad
Péntek Budakalász 19 óra + Erszébet
Szombat Szentistvántelep 19.00 szabad
Vasárnap: 8 óra Budakalász 8 Püspök atya szándékára
        10 óra Szentistvántelep +Margit
        19 óra Budakalász  Annabelláért

Táborok
Hittanostábor időpontja június 24-29-ig helyszín Tihany melletti Aszófőn.
Ministránstábor időpontja július 22-27-ig, helyszín Eger melletti Bogácson.
Pipó József Szent kereszt című CD-je megvásárolható a sekrestyében 2000Ft-ért.
Pápa júniusi imaszándéka
Általános imaszándék: hogy a párbeszéd kultúrája, a meghallgatás és a kölcsönös tisztelet uralkodjék az emberek között.
Missziós imaszándék: hogy ahol a legerősebb az elvilágiasodás befolyása, ott a keresztény közösségek hathatósan képviseljék az új evangelizációt.

A héten ünnepeljük Lwanga Szent Károlyt és társait, (Ugandai vértanúkat), Szent Quirinus vértanú püspököt, Szent Bonifácot, Szent Norbertet, Medárdot. Pénteken Jézus szíve főünnepét ünnepeljük. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születésnapját vagy névnapját.


Prohászka Ottokár gondolataiból: Koporsója, sírja, temetése-e Jézusnak az Oltáriszentség? Nem; mert jóllehet áldozatáról emlékezünk meg vételénél, de Jézus hangulatát az Oltáriszentségben ki nem meríti sem a zöldcsütörtök, sem a nagypéntek, kell oda még egy jellemző vonás, a diadal s azt ez az ünnep jelzi. Az ünnep hangulata diadalmas érzést inspirál.
a) Bátorságot… A lelki életet lépten-nyomon követi valamiféle szent csüggedés, szent panasz s elégiás érzület. Nemcsak elégedetlenek, de csüggedők is vagyunk; lenyom gyarlóságunk, győzelmeink sem lendítenek rajtunk s kudarcaink száma nagy. Kísérteteink mint hiénák, mint
karvalyok követnek s nem kell sötét világnézet ahhoz, hogy fölpanaszoljuk a sikertelenséget. A dogmatika kígyózó, keskeny ösvényt mutat a boldogulásnak s ahhoz merészség, bátorság kell. Kell ének és himnusz, mely dicsőíti az Urat s igazat ad neki az élet minden körülményei közt, nyomorúságainkban is s ugyanakkor tudja, hogy azokon is győzünk. Hogyne győznénk, hisz itt van, köztünk van. jézus van itt. Titokzatos jelenléte az egyházat az Úr seregévé avatja, mint a frigyszekrény a zsidó népet! Nem szabad félnünk. Több ő diadalmas seregeknél.
b) A bátorságon kívül tetterő kell. Kellenek nagy indítóokok, melyek törekvéseinkben, mozgalmainkban lelkesítenek; különben elfáradunk és elernyedünk. Kellenek energiák, melyek duzzadásától a nehézségek kérgei s rétegei megszakadnak, mint kőfalak a gyökerek tavaszi duzzadásától. A legnagyobb tetterő a tökéletességhez kell. Ha az alázat az első kegyelem, mely alapja a lelki életnek, bizony éppoly szükséges a tetterő! Ezt az Oltáriszentségből merítjük; világfeledést s vigaszt s kárpótlást azért, amit elhagytunk.
c) Áhítatot. Az Oltáriszentség szeretete, a hitnek királyi áhítata, rózsája és illata. A hit gyökér, de dogmái az Oltáriszentségben virágoznak ki; pl. hogy az Isten szeret, hogy el nem hagy, hogy elvisel, hogy nem kegyetlen; hogy az Isten országa elrejtett kincs, hogy az egyház közösség Istennel; hogy velünk az Úr, hogy királyunk. Az Oltáriszentség szeretete építi a dómokat; kinő belőle gyönyörű stílben az istentisztelet. Hol az az eget átható imádság? Hol az az istentisztelet? Hol a főpap? Hol az áldozat, mely Istennek tetszik? Térdelj le az Oltáriszentség előtt; itt van mindaz.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése