2013. július 15., hétfő

15 évközi vasárnap

Hirdetések
YOUCAT címmel magyarul is megjelent Benedek pápa ajánlásával írt fiataloknak szóló katekizmus. Ez a könyv 800 forinttal olcsóbban 2700 Ft-ért megvásárolható a templomban.
A pilismaróti plébánia gondozásában megjelent Beer Miklós atyáról szóló könyv 2000Ft-ért megvásárolható.
Keresztelés
Csabai Petra Málna keresztelése július 14-én ¾ 9-kor lesz a
budakalászi templomban.
Memphis Gyula Currid keresztelése július 20-án 17.30-kor lesz a Budakalászi templomban.
Esküvő
Horváth Viktor és Rutkai Brigitta esküvője Július 27-én 16 órakor lesz a Budakalászi templomban.
Juhász Gergely és Zsille Nóra augusztus 3-án fogad örök hűséget.
Temetés
Kolller Emilia temetése július 23-án 14.30-kor lesz Backnangban.

Miseszándékok
Szombat 19.00 Szentistvántelep Gizella gyógyulásáért
Vasárnap: 8 óra Budakalász 8 püspök atya szándékára
        10 óra Szentistvántelep +Vankovics Jánosért
        19 óra Budakalász +Szülők, testvérek és rokonok
Hétfő Budakalász 18.30 rózsafűzér 19 óra szabad
Kedd Szentistvántelep 7.30  rózsafűzér 8 óra +szülők
Szerda Budakalász reggel 7 óra elmarad
Csütörtök Szentistvántelep 18.30 Szentségimádás 19 óra Betegekért
Péntek Budakalász 18.30 Szentségimádás 19 óra Soproni család élő és elhunyt tagjaiért
Szombat 19.00 Szentistvántelep +szülők
Vasárnap: 8 óra Budakalász 8 püspök atya szándékára
        10 óra Szentistvántelep Borbála születésnapja alkalmából
        19 óra Budakalász Ruskovics család elhunyt tagjaiért

Tábor
A ministránstábor Bogácson július 22-27-ig lesz.

A héten ünnepeljük Szent Bonaventurát, Kármel Hegyi Boldogasszonyt, Szent Zoerárd András és Benedek remetéket, Boldog Hedvig Királynét. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születésnapját vagy névnapját.


Prohászka Ottokár gondolataiból:  «És íme egy törvénytudó fölkele, kísértvén őt és mondván: Mester, mit cselekedjem, hogy bírjam az örök életet? Ő pedig monda neki: A törvényben mi vagyon írva? Amaz felelvén, monda: Szeressed a te Uradat, Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből és minden elmédből, és felebaráto-dat, mint tenmagadat. És monda neki: igazán feleltél; ezt cselekedjed és élni fogsz.»
a) Szeressed az Istent, a te fölséges, végtelen, édes mindenedet; azt az örökkévaló, magát egyre jobban kinyilatkoztató nagy jót; «omne esse», a lét és élet dagadó óceánját; azt a meleg, boldog örökéletet, kiből fakadnak lelkek és egyesülések, intuíciók és inspirációk s az extázisok örömei, mint rügyei a lelki tavasznak; kiből valók a szellemek víziói s a művészetek inspirációi, ki bű­völ lelket s ritmust s harmóniát önt ki a létre. Szeresd azt a legreálisabb szépséget, mely poézis és valóság; azt a produktív őserőt, mely gördít csillagot s rajzol világot s szívedbe szárnyaló, édes érzést önt. Szeresd őt, kiből való az anya öröme; őt, ki által születik gyermek s fakad virág; kiből való a boldogság énekének minden motívuma, ki tejet és mézet és bort csepegtet a szere­tők, a költők, a próféták s a szamaritánok ajakára; – ki könnyeket fakaszt s a csendes örömök pacsirtadalait inspirálja; – ki a mély megindulás könnyeit keveri a fájdalomba s homállyal, sö­tétséggel is dolgozik a több, szebb élet kialakításán. Szeresd őt, Uradat, mindenedet, ki akart té­ged s azért vagy s ki akarja, hogy több, szebb, erősebb, teltebb, gazdagabb lélek légy; ki vonz téged s fölhúzza kegyelmének zsilipjeit s lelkedet folytonos, szebb, öntudatosabb élettavaszra neveli. Szeretni kell őt szívvel, erővel... s ugyan lehet-e őt szeretni érzés, megindulás, hevülés nélkül? Aki hevülve nem szereti, az még nem nézett bele arcába!
b) «Szeressed Uradat...» ez az első parancsolata, nem az, hogy higyj, remélj, félj, jutalmat várj; szeress, nem akárhogyan, hanem hevesen; vágyódjál, indulj, repülj feléje, repess utána, öleld át, karold át, borulj rá. Ezekhez értesz s ugyan kire pazarolnád, ha nem reá? Első ez a parancsolat, mert a szeretet a legtökéletesebb, legerkölcsibb, legúribb, legnemesebb akarat és érzés; én határoztam el magam arra, hogy egész valómmal odaadom magamat neki; mi lehetne ennyire nekem s Neki való? Tiszta moralitás; szívet tölt. – Első azért is, mert az Isten, az élet s a tökéletesség lelke mindenek fölött ezt kívánja, más nem becsül így; a szeretet primíciájára féltékeny. – Első azért is, mert a legédesebb; eleme az öröm. Lehet örömöm az engedelmességben, a tisz­teletben, a dicséretben, melyet Istennek nyújtok, de a legédesebb öröm a szeretetben van! Ezzel lehet azután haladni, kitartani, küz­deni, áldozatot hozni; ezzel lehet lemondani; mindenre jó, mindent győz!

c) Amaz pedig igazolni akarván magát, monda Jézusnak: De ki az én felebarátom? …Amaz pedig monda: Aki irgalmasságot cselekedett vete. Es monda neki Jézus: Menj s te is hasonlóképen cselekedjél.» (Lk 10, 29.) A szenvedő ember mellett elmennek először azok, kiknek részvéte szűkkörű s kik nem éreznek közösséget vele, mert idegenek. Papok, leviták tán a templomba sietnek, tán fontos közügyektől rá nem érnek; elég az hozzá, hogy az, aki az útszélen fekszik, nem az ő testvérük; el nem érzékenyülnek, meg nem indulnak látásán, szóval idegenek. De jön a szamaritán s «könyörületre indula» s szolgálatát fölajánlja; lélekkel jön feléje s kimutatja, hogy a sebesültet szívén hordozza. Ez az a «proximus». Az igazi felebarát, aki barát s nemcsak ad, hanem tesz; aki szerető, segítő viszonyba helyezkedik a szenvedővel s lelkének erejét önti ki rá. «Nicht Almosen, sondern einen Freund.» Ez a szociális érzés a régi krisztusi Caritas. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése