2013. július 20., szombat

16. évközi vasárnap

Hirdetések
Szent István alapítvány idén is meghírdeti a budakalászi gimnazistáknak és egyetemistáknak szóló ösztöndíját. A pályázati adatlapot az újságos asztalon találjuk. A pályázatokat augusztus 11, este 7 óráig lehet leadni.
YOUCAT címmel magyarul is megjelent Benedek pápa ajánlásával írt fiataloknak szóló katekizmus. Ez a könyv 800 forinttal olcsóbban 2700 Ft-ért megvásárolható a templomban.
Keresztelés
Memphis Gyula Currid keresztelése július 20-án 17.30-kor lesz a Budakalászi templomban.
Esküvő
Horváth Viktor és Rutkai Brigitta esküvője Július 27-én 16 órakor lesz a Budakalászi templomban.
Juhász Gergely és Zsille Nóra augusztus 3-án fogad örök hűséget.
Temetés
Kolller Emilia temetése július 23-án 14.30-kor lesz Backnangban.
Dzsudzsák Gyula temetése július 26-án 13 órakor lesz a csalogány utcai temetőben. A temetés után az elhunyt lelkiüdvéért szentmisét ajánlunk fel a kalászi templomban.

Miseszándékok
Szombat 19.00 Szentistvántelep +szülők
Vasárnap: 8 óra Budakalász 8 püspök atya szándékára
        10 óra Szentistvántelep Borbála születésnapja alkalmából
        19 óra Budakalász Ruskovics család elhunyt tagjaiért
Hétfő Budakalász elmarad
Kedd Szentistvántelep elmarad
Szerda Budakalász reggel 7 óra elmarad
Csütörtök Szentistvántelep elmarad
Péntek Budakalász elmarad
Szombat 19.00 Szentistvántelep +Zelei Jánosért szülőkért testvérekért.
Vasárnap: 8 óra Budakalász püspök atya szándékára
        10 óra Szentistvántelep +Mária
        19 óra Budakalász +Gyuricza Istvánért

A héten ünnepeljük Brindisi Szent Lőrincet, Mária Magdolnát, Szent Brigittát, Árpádházi Szent Kingát, Szent Jakab apostolt, Szent Joakimot és Szent Annát. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születésnapját vagy névnapját.

Prohászka Ottokár gondolataiból: «Lőn pedig, mikor mentek, ő is betért egy faluba és egy Márta nevű asszony befogadd őt házába. S ennek egy Mária nevű nővére vala, ki az Úr lábainál ülvén, hallgatá az ő igéjét.» (Luk. 10, 38.)
a) A dolgos, a gyakorlati téren érvényesülő Márta fogadja házába Jézust s vele szemben sem tud mást tenni, mint dolgozni; sürög-forog, sok a dolga. Mária pedig most nem dolgozik, hanem leül az Űr lábaihoz s szívja magába a lelket! Dolgozott s dolgozni fog megint; de most imád, szeret, hevül, élvez; boldog. – Mártában megnyilatkozik az élet ferde egyoldalúsága, mely csak munkát s megint munkát sürget, – mely az erőt, a kitartást tiszteli, de a belsőt, a lélek föléledését, az öntudat mélységét, szépségét, üdeséget, a kedély tisztulását s fölüdülését elhanyagolja. Helytelen dolog; Márta is üljön le, mikor ott a mester; merüljön el lelkébe; dolgozni ráér majd azután. – Sem erő, sem tehetség, sem termelés, sem munka nem lehet az élet tartalma. Nem ezeken, hanem a törekvés irányán, a formán, melyet belső világom ölt, a következetességen, mellyel a szent, tökéletes elvekhez hű vagyok, múlik minden. – Tehát tartalom, öntudat, hűség, bensőség az élet első követelménye s azt nem szabad elhanyagolnia senkinek, hanem időt s erőt s érdeklődést kell rászentelnie.
b) «Márta pedig szorgalmatoskodik vala a gyakori szolgálatban, ki megálla és monda: Uram, nem gondolsz-e vele, hogy nővérein egyedül hagyott engem szolgálni? mondjad azért, hogy segítsen nekem.» Ez a túlzott, egyoldalú munka az embert ingerültté, panaszkodóvá, elégedetlenné, igazságtalanná teszi. A munka iga s teher lesz, mely nyom s nem hivatás és kötelesség, mely boldogít. Le akarnók rázni magunkról ez igát s kancsal, irigy szemmel nézünk azokra, kik kevesebbet dolgoznak. – Manap a munka tényleg oly teher, mely az  emberiséget rémségesen nyomja; kényszeriga lett belőle s mi szolgálunk neki. – Ne váljék a munkában fotmátlanná, keserűvé a lelkünk; vigyük beléje lelkünket, nemes motívumainkat, a jóindulatot. Ez az olaj a csikorgó tengelyeken. Istenért, emberért, hivatásból dolgozzunk s ne panaszkodjunk, de egyszersmind működjünk közre, hogy az áldatlan állapot jobb társadalmi rendnek engedjen tért.
c) «És felelvén, monda az Úr: Márta, Márta, szorgalmatos vagy és sokban törődöl. Pedig egy a szükséges. Mária a legjobb részt választotta.» Márta sokat teszesz, sokra gondolsz, de ne hanyagold el magadat s ne légy igazságtalan mások iránt. «Egy a szükséges», szükséges az Istennel egyesült s belőle táplálkozó lelkület. Isten legyen lelked, életed s törekvéseid középpontja s összes munkád s iparkodásod e középpont körül harmonikusan elhelyezkedett körvonal legyen; akkor lesz benned symmetria, harmónia, béke s boldogság. Akkor igazul be rajtad, hogy nem «több árút, hanem több boldogságot termelsz». Egy a szükséges tehát, a tiszta, szép, nemes, Istent szerető lélek. Aki ezt választja, a legjobb részt választotta s ez az egyedül észszerű, következetes s erőteljes eljárás; aki a lelket s önmagát elhanyagolja, az a meghasonlást hordozza magában;. sorsa az elsötétedés, elkeseredés s üresség. – De az nem annyit jelent, hogy elvonulni, remeteségekbe zárkózni; maradjunk pályánkon s ne veszítsük el az «egy szükségest» szemeink elől semmiféle dolgunkban.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése