2013. augusztus 26., hétfő

21 évközi vasárnap

Hirdetések
Szeptember 1-től az esti misék ismét 6 órakor kezdődnek.
Erdő Péter bíboros atya szeptember 27-29-ig vizitációt tart a Budakalászi és Szentistvántelepi plébániákon. Ezért képviselő testületi gyűlést szervezünk Budakalászon augusztus 25-én 17.30-tól. Meghívók a sekrestyében átvehetők.

Keresztelés
Szeptember 1-én ½ 12-kor kereszteljük Nagy Rékát a Budakalászi templomban.

Esküvő
Augusztus 31-én 13 órakor Pál Ferenc atya közreműködésével fogad örök hűséget Jávorka György és Kovács Ildikó.
Szeptember 1-én ½ 12-kor házasodik Nagy Gábor és Bálint Diána.
Szeptember 6-án 16 órakor mondja ki a boldogító igent Szankay Bálint és Hámory Nóra.
Szeptember 7 –én Isten áldását kérik házasságukra Sipos Róbert és Rácz Erika.

Temetés
Konrád Jánosné Terézia testvérünktől augusztus 30-án 15 órakor veszünk búcsút a katolikus temetőben. ÉEéliüdvéért szentmisét ajánlunk fel a temetés után.
Miseszándékok
Szombat 19.00 Szentistvántelep szentmise szabad
Vasárnap: 8 óra Budakalász püspök atya szándékára
      10 óra Szentistvántelep +Ilona
      19 óra Budakalász Gáti Lajos, felesége és fiuk Béla
Hétfő Budakalász 18. 30 rózsafűzér, 19 óra szabad
Kedd 8 óra Szentistvántelep +Húber János
Szerda Budakalász reggel 7 óra szabad
Csütörtök 19 óra Szentistvántelep szentmise szabad
Péntek Budakalász 18.30 Szentségimádás, 19 óra + Károlyi Lajosért
Szombat 19.00 Szentistvántelep szentmise szabad
Vasárnap: 8 óra Budakalász püspök atya szándékára
      10 óra Szentistvántelep szabad
      18 óra Budakalász + Haág és Sóhegyi család lelki üdvéért és Ferenc testvérért

Mai nap Kalazanci Szent Józsefre emlékezik az Egyház, a héten ünnepeljük Szent Mónikát, Szent Ágostont, Keresztelő Szent János vértanúságát. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születésnapját vagy névnapját.Prohászka Ottokár gondolataiból: «A szoros kapun menjetek be: mert tágas a kapu és szeles az út, mely a veszedelemre viszen s sokan vannak, kik azon bemennek·» (Máté 7, 13.)
a) A széles úton sokan járnak; azok, kik magukat nem fegyelmezik s az ösztönös természetet követik. Nem kell ahhoz erő, küzdelem s törekvés. Aki piszkos, rendetlen, rest, kelletlen, barátságtalan, aki savanyú, keserű, rosszindulatú akar lenni, annak csak hagynia kell magát.;, széles az út. Aki ösztöneit követi s lelkiismeretét eltompítja, aki durvaságát nem fékezi, az is széles úton jár. Mily marhacsapás ez! Sehol az Úr Jézus nyomai; de nem is jár ezen az úton a mosolygó szépség; mocsarak s kiégett sziklafalak közt vezet az út, szélein sehol virág, sehol kereszt. – Lélekben úgy látom s azt hallom, mintha láncravert emberek csordáit hajtaná maga előtt az ördög; a széles úton rabok járnak. Mily utálatos, alávaló út ez, sötét, sáros, sírba s pokolba visz.
b) »Mily szoros a kapu és keskeny az út, mely az életre viszen; és kevesen vannak, kik azt megtalálják·» Az átjelzőn ez áll: Én vagyok az út. Ez az út keskeny, de fölséges; egyre emelkedik s ha megindulunk, napsugár s friss szellők járnak rajta; szélei tele vannak gyógyfüvekkel; fenyőerdők, harmatos virágok s források szegélyezik. Sok málhával s komforttal nem lehet rajta járni, de frissen, üdén, lelkesen s énekszóval könnyű boldogulni. Nem jár rajta bűn, sem a gondoknak az a szomorú, sötét árnyéka, mely Atyát nem ismer. A szenvedőt, a beteget, a haldoklót az Isten ragyogó angyalai gondozzák ez úton. S jaj, e fölséges utat kevesen találják meg! miért? Kell elszántság hozzá, hogy nekivágjunk az «Isten hegyeinek»; de ha megtettük, nem félünk többé és minél magasabbra érünk, annál inkább töltekezik szívünk örömmel.
c) «Törekedjetek bemenni a szoros kapun.» (Luk. 13, 24.) A görögben az áll, hogy «αγωνίζετε»; agonizáljatok e belépésért. Élet-halál harccal vágjatok utat. Nem mást kell legázolnotok, hanem magatokat keményen fognotok. – Nem kímélek semmit, hogy a keskeny útra, a pontos törvénytartásra, szenvedélyeim, hajlamaim fegyelmezésére, önmegtagadásra, áldozatkészségre szorítsam magamat «corde magno et animo volenti», lélekkel, mely akarni tud. Nem vagyok-e lusta reggel a felkelésben vagy nehézkes, piszmogó kötelességeim
teljesítésében?

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése