2013. szeptember 7., szombat

23.évközi vasárnap

Hirdetések
Szeptember 1-től az esti misék ismét 6 órakor kezdődnek.
Keddenként a reggeli misék reggel 7 órakor kezdődnek.
Mai vasárnap a szentmiséken Veni Sanctét, Szentlélek hívó éneket éneklünk, kérjük segítségét az idei tanévre.
Szeptember 15-én lesz a Szent Kereszt templom búcsúja. A kalászi templomban 10 órakor lesz az ünnepi mise. A Szentistvántelepi templomban 15-én vasárnap 10 órakor Reisz Pál atya tart szentmisét.
Szeptember 15-én este gitáros mise lesz.
A kálvárián elkezdődött a díszkövek lerakása.
Erdő Péter bíboros atya szeptember 27-29-ig vizitációt tart a Budakalászi és Szentistvántelepi plébániákon.
Plébánián legfiatalabb tagjai: Nagy szeretettel köszöntjük 4-én született Rozit és Bercit, Vámos Bori ikreit és Weindl Pétert, aki szeptember 6-án látta meg a napvilágot.
Plébániai nap
Plébániai nap lesz szeptember 21-én szombaton a Budakalászi templomkertben. Szeptember 8-án vasárnap az esti szentmise után megbeszélésre várok mindenkit aki szívesen részt vesz a nap szervezésében.
Hittanórák rendje
Az első és ötödik osztály hittanórái az órarendbe illeszkedik.
Budakalászon kedden 1. óra 5. osztály, 2. óra 1. osztály.
Szentistvántelepen Kedd 4. óra 1.osztály, 5 óra 2. osztály
A hittanórák a búcsú utáni héten 17-én kedden indulnak. A hittanórák Budakalászon és Szentistvántelepen a kedd délután lesznek.
                               Budakalász                          Szentistvántelep
Felsős hittan        kedd 16 óra                           csütörtök 17 óra
Gimis hittan          hétfő 17 óra                         
Ifjúsági hittan       csütörtök 19 óra                  Péntek 20 óra
Iskolai hittan        kedd délután                        kedd délután
Bérmálkozási felkészítő indul kéthetente vasárnap esténként Budakalászon. Várjuk a gimnazista korosztály jelentkezését.


Miseszándékok
Szombat 18.00 Szentistvántelep szentmise +Borszéki Ferenc és Felesége Takács Olga
Vasárnap: 8 óra Budakalász püspök atya szándékára
      10 óra Szentistvántelep Hálából
      18 óra Budakalász + Tolnai János és neje Margit
Hétfő Budakalász 17. 30 rózsafűzér, 18 óra szabad
Kedd 7 óra Szentistvántelep Rendes szülőkért
Szerda Budakalász reggel 7 óra szabad
Csütörtök 18 óra Szentistvántelep szentmise szabad
Péntek Budakalász 17.30 Szentségimádás, 18 óra +Hetesi Györgyné Mária és leánya Máriáért
Szombat 18.00 Szentistvántelep szentmise Csanadacz és Schütz szülőkért
Vasárnap: 10 óra Budakalász püspök atya szándékára
      10 óra Szentistvántelep Júlia 9. születésnapján hálából
      18 óra Budakalász +Botkai Gyuláért
A mai nap Kisboldogasszony, Mária születésnapja van.A héten ünnepeljük Szűz Mária szent nevét, Aranyszájú Szent Jánost, Szent Kereszt felmagasztalását. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születésnapját vagy névnapját.
A pápa szeptemberi imaszándéka
Általános imaszándék:
hogy a ma embere, akit gyakran elborít a zaj, újra felfedezze a csend értékét és meghallja Isten és a testvérei hangját.
Missziós imaszándék:
hogy a keresztények, akiket a világ oly sok pontján üldöznek, tanúságuk által legyenek Krisztus szeretetének prófétái.

Prohászka Ottokár gondolataiból: Mária neve. A név csak jel a gondolat, az érzés, az akarat, a szenvedély és szenvedés országában. Jel, mely fényt vagy sötétséget áraszt, édes örömöt vagy keserűséget ébreszt. Mit jelent hát nekem a név: «Mária?»  
a) Fényességet, világosságot; a lelki világ hajnalfényét; minden erénynek, alázatnak, egyszerűségnek, engedelmességnek, elvonultságnak, Isten akaratán való megnyugvásnak sugárzatát; de különösen jelenti azt az érintetlen, fölséges tisztaságot, mely arcán, lényén, egész valóján elömlik, a megtestesült s megkoszorúzott szüzességet. Ez az érzékies, tisztátlan világnak tűzoszlopa. Romlott természetünkben egyre támadnak testi kívánságok; sokszor föllobog a tisztátlanság sötét tüze; kísért gondolatban, vágyban, szóban; belopódzik szemeinken, belopódzik mosolyogva, hízelegve, bűbájosán s a szégyenérzet megnehezíti e bűnök gyónását. Minél inkább szeretjük a szent Szüzet, kinek neve is tiszta sugárfény, annál mélyebb utálat s irtózat fog el a tisztátalansággal szemben. A szentírás hangoztatja hatalmát: Ki az a szép s az a félelmetes, akár a seregek csataéle s honnan ez ereje? 1. Lelkének szépségéből s ragyogásából, mellyel legyőz mindent. Hódolunk neki s azáltal fölszabadulunk. «Mint a pálma nőttem föl»... 2. Közbenjárásából; ő az Isten gyermekeinek anyja s oltalma.
b) «Mária» annyit tesz, mint keserűség. Ő a keresztrefeszítettnek az anyja; tehát maga is oda volt szegezve. Illett reá a név: «Mária!» Keserűségének gondolatánál megszállja lelkünket a részvét s a fájdalom. Halkan suttogjuk nevét: «Mária, tenger keserűsége», ó fogadd köszönetemet, sokat szenvedtél, sokat tűrtél, mert édesanyám lettél. Neved hallatára a tenger keserűsége jut eszembe, de neved mégis édes nekem. Ha keserű lesz valamikor életem, akkor a szent Szűz nevére gondolok, az biztat s vigaszt ad.
c) «Mária» annyit is tesz, mint úrnő, uralkodó. Midőn az izraeliták a Vörös-tengeren átkeltek és az egyiptomiak a hullámokba vesztek, Mária, Mózes nővére énekelte el a győzelmi éneket s utána vonultak az asszonyok mind dobokkal, énekkarokban. Ez a Mária előképe szűz Máriának, aki ugyancsak tud győzni s himnuszt énekelni. Győzött a bűnöm, mely őt soha meg nem zavarta s hatalmas volt az Isten fia szeretetétől, ki alávetette magát neki. Úrnője a nemzedékeknek, melyek neki hódolnak s őt boldognak mondják, hozzá futnak s nála megnyugodnak. Mária az én asszonyom. Un Dieu, un roi, une Dame.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése