2013. október 14., hétfő

28. évközi vasárnap

Hirdetések
Jövő héten a missziók javára gyűjtünk.
Októberben minden este rózsafűzért imádkozunk.
A hétköznapi szentmisék este 6-kor kezdődnek.
Gitárkoktatás van minden kedden 18 órától a Budakalászi hittanteremben. Akinek van használható, de felesleges gitára, örömmel fogadjuk.
Esküvő
Október 12-én 16.45-kor a budakalászi templomban kötött házasságot Havas Dávid és Szlávec Gyöngyi
Temetés
Olmosi Antal németországban elhunyt. Lelkiüdvéért szentmisét ajánlunk fel október 18-án a Budakalászi templomban.
Hittanórák rendje
Az első és ötödik osztályosok hittanórái a tanítási rendben vannak.
Budakalászon kedden 1. óra 5. osztály, 2. óra 1. osztály.
Szentistvántelepen Kedd 4. óra 1. osztály, 5 óra 5. osztály
                               Budakalász                          Szentistvántelep
felsős, kisgimis    kedd 16.00-                           Csütörtök 17.00-
Gimis hittan          hétfő 17 óra                         
Ifjúsági hittan       csütörtök 19.30 óra             Péntek 20 óra
Ovis hittan októberben kezdődik. Mályva utcai óvodában kedden
¼ 4-4-ig. A Nyitnikék Pomázi úti ovijában pénteken ¼ 4-4-ig.
Bérmálkozási felkészítő indul kéthetente vasárnap esténként Budakalászon. Várjuk a gimnazista korosztály jelentkezését. Első alkalom október 13-án este lesz.

Felnőtt megtérő hittan indul Budakalászon, hétfőn 18.30-tól.Miseszándékok
Szombat 18.00 szentmise szabad
Vasárnap: 8 óra Budakalász püspök atya szándékára
      10 óra Szentistvántelep +Bognár Istvánért és veje Zsótér Mihályért
      18 óra Budakalász +Mirk Ágnesért
Hétfő Budakalász 17. 30 rózsafűzér, 18 +Borbála 1.évf
Kedd 18 óra Szentistvántelep élő családért
Szerda 18 óra Budakalász szabad
Csütörtök 18 óra Szentistvántelep szentmise szabad
Péntek Budakalász 18 óra + Olmosi Antal (Toncsi) és testvére Annusért gyászmise
Szombat 18.00 szentmise + szülőkért Meg Istvánért és Józsefért
Vasárnap: 8 óra Budakalász püspök atya szándékára
      10 óra Szentistvántelep +László
      18 óra Budakalász +Szeretteink
Gyónási lehetőség a misék előtt van!

A héten Szent I. Kallixtusz pápa, Szent Teréz, Szent Hedvig, Alacoque Szent Margit, Antiochiai Szent Ignác, Szent Lukács, kanadai vértanúk és Keresztes Szent Pál ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születésnapját vagy névnapját.

Sándor István halotti levele
Kedves szokás a Szalézi Társaságban, hogy a ház igazgatója vagy a tartományfőnök minden egyes alkalommal, amikor egy rendtárs meghal, a világon lévő összes szalézi háznak ír egy úgynevezett halotti levelet. Ezt általában olaszul szokták írni, hiszen az olasz a szaléziak anyanyelve. Ádám László tartományfőnök ezt a levelet valószínűleg a kommunista üldözés alatt írta, azonban csak a rendszerváltozás után, 1990-ben került napvilágra. Ebben a levélben összefoglalja Isten szolgájának az életét, készületét a vértanúságra és tudatos önfeláldozását. A levelet magyar fordításban közöljük.
Kedves Rendtársaim!
Fájdalmas, de egyszersmind dicsőségtől eltelt szívvel tudatom, hogy örökfogadalmas rendtársunk, Sándor István szalézi kisegítő testvér hősies halált halt Budapesten, 1953. június 8-án, 39 éves korában és szerzetesi életének 13. esztendejében. A Jóisten kegyes és jámbor szülők, Sándor István és Fekete Mária hajlékába adta ajándékul ezt az új Tarzíciuszt, 1914. november 26-án, a Váci Egyházmegyéhez tartozó Szolnok városában, Magyarországon. Az édesapa kazánkovács volt a Magyar Állami Vasutak szolnoki műhelyében. Azon vasúti munkások közé tartozott, akik becsületes munkával és férfias vallásossággal ragaszkodtak a hitükhöz és hazájukhoz. Édesanyja példás asszony volt, gazdag vallási, erkölcsi és házi erényekben. Vezette a háztartást és gondozta három gyermeküket, Istvánt, Jánost és Lászlót.
István a négy elemi elvégzése után sikeresen elvégezte a polgárit és a vasipari technikumot is. Tudása egyre gyarapodott, vallási buzgalma egyre erősödött. Személyisége gyermekkora óta vidám, derűs volt, szeretett játszani, különösen a labdarúgást kedvelte. Alacsony termete, vasgyúró alkata és mindig mosolygó arca volt. A szomszéd gyermekek szívesen gyűltek köré és ő kedvesen, minden hatalmaskodás nélkül irányította őket. Ha sokan akartak focizni, ő inkább kilépett a csapatból és bíráskodott. Szívesen vett részt az ifjúsági színház előadásain, hogy szórakoztassa a többieket, úgy, mint egykor Bosco János. Óvta és szívesen vigyázott testvérkéire. Étkezés előtt és után ő kezdte el az asztali áldást, és természetesen a reggeli és az esti imát is ő vezette. Szívesen segített testvéreinek a házi feladat elvégzésében, általában a tanulásban mindig mellettük állt. Kimagasló volt tisztelete és szeretete szülei és nagyszülei iránt. Már gyerekkorától kezdve szívesen segített édesanyjának a konyhán. Amikor testvérei csínyt követtek el, védte őket, és úgy, mint Savio Domonkos tette egykor, vállalta helyettük a megérdemelt büntetést. Már kora gyermekkorától kezdve örömmel vett részt a Szívgárda találkozókon.
1925. május 11-én bérmálkozott. Bérmanevét Szent Péterről kapta, az apostolok fejedelméről és azzal az elhatározással vette magára, hogy hozzá hasonlóan szilárd lesz hitében és buzgó az apostolkodásban. Felvételét kérte a Credo (Jézus Szent Neve) Társaságának ifjúsági csoportjába és Szent Ferenc harmadrendjébe is. A jó ferences atyáktól kapta meg a keresztség kegyelmét, náluk tanulta a hit alapelemeit és sütkérezett az angyali szeretet sugaraiban. Hozzájuk járt ministrálni, náluk gyakorolta szentségi életét, naponta áldozott és rendszeresen gyónt. Lelki atyáinak teljes bizalmát élvezte.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése