2013. október 5., szombat

26 évközi vasárnap

Hirdetések
Nagy szeretettel köszöntjük Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek atyát, aki a mai vasárnap a Szentistvántelepi templomot és közösséget látogatja meg.
A 10 órás Szentmise keretében bíboros atya megáldja az elkészült tabernákulumot.
A kálvárián a templom körüli diszkövek lerakása után folytatódik a tereprendezés.
Október 6-án gitáros mise lesz Szentistvántelepen.
Gitárkoktatás kezdődik Budakalászi hittanteremben, minden kedden 18 órától.
Szentistvántelepi templom felújítása:
A múlt héten elkészült a kórus és a sekrestye lekövezése. Köszönöm a takarításban kapott segítséget.
Keresztelés
Váli Janka Klára Göbl Réka lányának keresztelése október 5-én 16 órakor lesz a Budakalászi templomban.
Nagy szeretettel köszöntjük egyházközségünk legfiatalabb tagját File Richárdot!
Hittanórák rendje
Az első és ötödik osztályosok hittanórái a tanítási rendben vannak.
Budakalászon kedden 1. óra 5. osztály, 2. óra 1. osztály.
Szentistvántelepen Kedd 4. óra 1. osztály, 5 óra 5. osztály
A hittanórák a búcsú utáni héten kezdődnek. Az általános iskolai hittanórák Budakalászon és Szentistvántelepen a kedd délután lesznek.
                               Budakalász                          Szentistvántelep
Iskolai hittan az első és ötödik osztálynak az órarendbe illesztve.
2. osztály               kedd 14.00-                           kedd 14.30
3. osztály               kedd 14.45-                           kedd 13.40-
4. osztály               kedd 13.05-                           kedd 12.50-
felsős                     kedd 16.00-                           Csütörtök 17.00-
Gimis hittan          hétfő 17 óra                         
Ifjúsági hittan       csütörtök 19 óra                  Péntek 20 óra

Ovis hittan októberben kezdődik. Mályva utcai óvodában kedden ¼ 4-4-ig. A nyitnikék Pomázi úti ovijában pénteken ¼ 4-4-ig.
Bérmálkozási felkészítő indul kéthetente vasárnap esténként Budakalászon. Várjuk a gimnazista korosztály jelentkezését. A felkészítés kéthetente vasárnap este lesz.


Miseszándékok
Szombat 18.00 szentmise +Mária
Vasárnap: 8 óra Budakalász püspök atya szándékára
      10 óra Szentistvántelep Hívekért
      18 óra Budakalász +Gyuricza István és neje Gizelláért
Hétfő Budakalász 17. 30 rózsafűzér, 18 szabad
Kedd 18 óra Szentistvántelep szabad
Szerda 18 óra Budakalász szabadt
Csütörtök 18 óra Szentistvántelep szentmise szabad
Péntek Budakalász 18 óra + Makk Ferenc atyáért
Szombat 18.00 szentmise +Mária
Vasárnap: 8 óra Budakalász hívekért
      10 óra Szentistvántelep +Irén
      18 óra Budakalász Sinka és Gerula család +tagjaiért
Októberben minden este rózsafűzért imádkozunk.
A hétköznapi szentmisék este 6-kor kezdődnek.
Mai nap szentírás vasárnapja van.

A héten Szent Jeromos, Kis Szent Teréz, Szent Örzőangyalok és Assisi Szent Ferenc, ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születésnapját vagy névnapját.

Kirándulás Vácra
Október 12-én szombaton kirándulást szervezünk Vácra.
Indulás reggel 8-kor, visszaérkezés 19 óra körül.
Útiköltség 3000Ft (busszal és ebéddel).
Program: Szentmise a Váci Bazilikában, Ebéd, felújított főtér megtekintése, székesegyház és kincstár, hétkápolna. (Felnőtteknek Memento Mori kripta +1000Ft)

Prohászka Ottokár gondolataiból: «Vala egy gazdag ember, bársonyba és bíborba öltözködő és mindennap fényesen lakmározó. És vala egy Lázár nevű koldús, ki annak ajtaja előtt feküvék fekélyekkel·» (Luk. 16., 19.)
a) Bíborba öltözködött, fényesen lakmározott, élte a világát. Nem azért pusztult el, mert jól evett, hanem azért, mert életet élt, mely magát «kiéli» ösztönei, vágyai szerint. Életet élt, melyben a test az úr; a világ s az ösztön a pazarló hatalom; melyben Isten feledve van. -– Lázár pedig, a szegény, nyomorúságában sem nőtt a földhöz; beteg volt; földön hevert; kevély nem volt; irgalomra volt szoktatva; morzsákat evett; de Istent nem feledte! Íme a trónon ülő, de földhöztapadt, a fényesen öltözködő, de holt terhek láncait hordozó lélek egyrészt s másrészt a földön heverő, de eget kérő, fekélyes, de tisztalelkű ember. – Föld, állás, étel, test ne legyen holt teher lelkemen; a lélek szolgája a test; szent Ferenc szerint «asinello»-ja, teherhordója. A lélek jár a testen, nem a test a lelken. A modern próféták az érzékiség fölszabadítását hirdetik s az ifjúság hiszi, hogy erős lesz, ha élvez. Az igazi élvezet az erő, a természetes s kegyelmes erő érzete. Ne törjük le se mértékletlenséggel, se alkohollal, se puhasággal!
b) Meghalt a dúsgazdag s eltemettetett a pokolban, s meghalt Lázár s fölvitetett a mennybe. Jézus világosan állítja lelkünk elé a végleges rosszat s jót. Van pokol, a győzelmes rossz; van mennyország, a győzelmes jó. Itt a földön is van sok rossz; két főtípusa: a bűn s a halál. De itt mindenfelé szivárog Jézus vére s mérsékli a rosszat, a nyomorúságot, a penészflórát testen-lelken, a szomorúságot, a gyalázatot; de van azután egy rossz, a végleges rossz, a rosszakarat, mely meztelenül s közvetlenül száll szembe a teremtő s a szenvedélyesen szerető Istennel. Ott van a rémséges ütközés, a végleges zúzó-
dás s összetörés; ez a pokol. – Végtelen irgalom kíséri az embert nagy kötelességeinek teljesítésében, de ha szembeszáll Isten Fölségével, összetöri őt. Hiszem, Uram s imádom Felségedet.
c) «Fölemelvén pedig szemeit, midőn a poklokban vala, látta Ábrahámot távolról és Lázárt az ő kebelében.» Az elkárhozott föleszmélvén, öntudata végtelen kín; elgondolja életét. Emberek, kegyelmek, bűnök emlékei járnak körülötte; templomok, keresztek, oltárok, napsugár, csillagok ragyognak szemeibe. Látja bűnösségét, mely fejlett s kifejlett a kárhozatba. Mily rettenetes emlékek gyötrik! – Az emlékezet után gyakorolja eszét. Mit kell megfontolnia? Életének esztelenségét, mely mindent tönkretett: kegyelmet, irgalmat, szeretetet. Könnyű volt, édes volt, hasznos volt, szükséges volt, hogy jól, szentül éljen; de elmúlt mindez; mit kell ezentúl tennie Mily eszközöket használnia? Mit kerülnie? mit kérnie? a felelet mindezekre: nihil, nihil; az öröm nihilizmusa a kín teljében. – Hogyan gyakorolja akaratát? Van vágya, szomja; csak egy cseppet a fekélyes Lázár ujjáról... de ezt is képtelenség kieszközölnie. Az Isten szépsége, a mennyország ragyog fölötte, de nem neki. Az Isten központ, vonz mindent; de e vonzás összetöri lelkét; e vonzalom neki borzalom. Ismer, lát, de nem remél, nem szeret; nem buzdul a jóért; fáradt; gyűlöl; bűnt nem bán; nem fohászkodik; Istene s léte neki «tremor»,
«horror», «dolor». – Ez az állapot is titok; nem értjük, míg lelkünkben a jónak szeretete s a boldogság reménye él. Ez is az a «más» világ!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése