2014. február 16., vasárnap

6. évközi vasárnap


Hirdetések
Jövő héten a katolikus iskolák javára gyűjtünk.
Bérmálási oktatás február 23-án vasárnap esti mise után folytatódik.
 
Budakalász
Kitelepítés 68 évfordulójára emlékezünk február 23-án vasárnap 15 órakor a templomban és utána az emlékműnél.
Koncert
Február 16-án a vasárnap esti mise után a Pasaréti Ferences templom kórusa farsangi koncertet ad. Közreműködik a Havy Brass tuba-négyes.
 
Szentistvántelep
Szentségimádási lehetőség van Szentistvántelepen minden csütörtökön15 órától.
Február 27-én csütörtökön 2 hetente 10-12 óráig baba-mama klub indul a templom hittantermében.
 
Temetés
Szabó László temetése február 17-én 13 órakor lesz a Katolikus temetőben. Lelkiüdvéért szentmisét ajánlunk fel a temetés után a Kalászi templomban.
Farkas László búcsúztatása február 17-én 12 órakor lesz a Kalászi templomban.
 

Miseszándékok
Szombat Szentistvántelep 18 óra élő és elhunyt családtagok
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök atya szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Gődény István
       Budakalász 18 óra + Józsefért és fiai Ferenc és Kálmánért
Hétfő Budakalász 18 óra elhunyt rokonok
Kedd Szentistvántelep 18 óra szabad
Szerda Budakalász 7 óra szabad
Csütörtök Szentistvántelep 18 óra szabad
Péntek Budakalász 18 óra Elhunyt Aranyosi Imre és feleségéért
Szombat Szentistvántelep 18 óra Tóth és Kaló család élő és elhunyt tagjaiért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök atya szándékára
       Szentistvántelep 10 óra elhunyt szülőkért, nagyszülőkért és rokonokért.
       Budakalász 18 óra Kitelepítés fájdalmának gyógyításáért
 
 
A héten Julianna, Zsuzsanna, Damiáni Szent Péter és Szent Péter apostol székfoglalásának az ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.
 


Prohászka Ottokár gondolataiból: «Ne véljétek, hogy fölbontani jöttem a törvényt vagy a prófétákat; nem jöttem fölbontani, hanem beteljesíteni.» (Máté 5, 17.)

a) Van törvény, de az nálatok betű és külsőség; ti azt a gondolatokra, érzületre, akaratra ki nem terjesztitek; be kell azt teljesítenem, vagyis arra kell tanítanom titeket, hogy jóindulat, tisztaság, igazság, egyenesség, őszinteség, szépség legyen a lelki világotok. Isten áll velünk szemben, az igazság, jóság, szépség, erő; az érte való lelkesülés az engedelmesség útjain jár; az ideális élet vágya, az erő szenvedélye a fegyelmezés részletmunkáját kívánja; ezzel jön meg az igazi szabadság és egyéniség. Teljesíteni törvényt, azaz törvény szerint akarni, a szentimentalizmus féligazságait kijavítani; a kényszert nem tűrni, de az önkényt magunkban is üldözni. Kraft ohne Trotz, Weichheit ohne Schwäche!

b) (hallottátok, hogy mondatott a régieknek: ne ölj; aki pedig öl, méltó az ítéletre. Én pedig mondom nektek, hogy minden, ki atyafiára haragszik, méltó az ítéletre.» A harag is átlag erőszakos és igazságtalan; annak is többnyire patája s karma van; abba a tiszta, ethikai zónába ez állati erő nem való. Van bennünk indulat s szenvedély, vannak neveletlen hatalmak; fékezni, nevelni kell azokat; az erkölcsi törvénynek hódoljon minden temperamentum. Legyen erőnk viharban is úrnak lenni. Akkor vétkezünk, amikor az indulat megszökik belátásunkkal, mérsékletünkkel s degradál minket.

c) «Ha jobbszemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt..., ha jobbkezed megbotránkoztat téged, vágd le azt.» A szellemnek kell saját természete ellen, a bukott természet ellen küzdenie; nagylelkűen kell ragaszkodással, édes érzéssel, életmóddal szakítania az üdvösségért. Ha nem teszi, élete halál; ha megteszi, halála is élet. Goethe mondta: «stirb und werde»; áldozz a több, szebb lélekért. Szemedet fékezd a lelki fényért; kezedet húzd vissza, hogy be ne szennyezd magadat. A napóleoni orosz háborúban egy muzsiknak karjára forrasztották Napoleon nevének kezdőbetűjét, az N-t; a muzsik levágta karját; nem akart Napóleoné lenni; szíve a cáré. Szívünk Istené; mindent eszerint rendezünk.

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése