2014. február 23., vasárnap

7. évközi vasárnap


Hirdetések
Mai vasárnap a katolikus iskolák javára gyűjtünk.
Bérmálási oktatás február 23-án vasárnap esti mise után folytatódik.
 
Szeressétek egymást című újság megvásárolható a hátsó asztalon ára 350 Ft.
Zarándoklat
Március 29-én szombaton zarándoklatot szervezünk NAgyváradra Az út költsége 5 500Ft ebéddel, belépővel.
Jelentkezni a hátul kitett lapon lehet.
 
Budakalász
Kitelepítés 68 évfordulójára emlékezünk február 23-án vasárnap 15 órakor a templomban és utána az emlékműnél.
 
Szentistvántelep
Szentségimádási lehetőség van Szentistvántelepen minden csütörtökön15 órától.
Február 27-én csütörtökön 2 hetente 10-12 óráig baba-mama klub indul a templom hittantermében.
Jövő héten gitáros mise lesz.
 
 Miseszándékok
Szombat Szentistvántelep 18 óra Tóth és Kaló család élő és elhunyt tagjaiért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök atya szándékára
       Szentistvántelep 10 óra elhunyt szülőkért, nagyszülőkért és rokonokért.
       Budakalász 18 óra Kitelepítés fájdalmának gyógyításáért
Hétfő Budakalász 18 óra elhunyt + Édesapáért és Nagyapáért
Kedd Szentistvántelep 18 óra szabad
Szerda Budakalász elmarad
Csütörtök Szentistvántelep 18 óra szabad
Péntek Budakalász 18 óra Elhunyt id. Zlatczki Józsefért
Szombat Szentistvántelep 18 óra szabad
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök hívekért
       Szentistvántelep 10 óra elhunyt Picz Lipót és neje Holchauser Máiáért
       Budakalász 18 óra élő Dóráért születésnapján hálából.
 
Mai nap Szent Polikárp püspök, a héten a Szent Mátyás apostol ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.
 


Prohászka Ottokár gondolataiból: Hallottátok: hamisan ne esküdjél. . . én pedig mondom nektek, hogy: teljességgel ne esküdjetek . . . Legyen a ti beszédetek: úgy, úgy; nem, nem; ami ezeken túl vagyon, a gonosztól vagyon.» (Máté 5, 33.)

a) Jézus őszinteséget s egyenességet akar. Az igazmondás az igazság szolgálata, melyet társainknak teszünk. A krisztusi lélek nem hazudik, sem mikor beszél, sem mikor hallgat. A titkot kell őrizni; ügyetlenkedni, indiszkrétnek lenni, nem kereszténység; de úgy kell mindig eljárnom, mint ki az igazságot szolgálja. Ha többen leszünk, kik így érzünk, akkor mi köztünk sem bizonyságnak, sem eskünek nem lesz helye; az igaz lelkek az erősködést el nem viselik. – S szeressük az igazságot bátran; bízzunk benne s tartsunk ki meggyőződésünk mellett. Könnyű dolog meggyőződéssel a rejtekben vagy egyetértő emberek közt élni, de nehéz ellenséges, széthúzó világban. Aki sokat okoskodik és sokfelé néz, gyáva s hazug lesz. Én pedig krisztusi lelket akarok.

b) «Hallottátok: szemel szemért; fogat fogért. Én pedig mondom néktek, ne álljatok ellene a gonosznak; hanem aki megüti jobb orcádat, fordítsd neki a másikat is.» Van jog a visszatorlásra, van jogom ehhez, ahhoz, van jogom mással szemben, melyet sérteni tilos. Igaz; a jog szükséges; az élet egyik sarka, de egyszersmind egyoldalú s kevésbbé boldogító tényezője. Ne bízzatok benne nagyon éltetek gazdagítására s boldogítására nézve. A jogból van elég; de adjatok több jóindulatot, nemes érzést, testvériséget, előzékenységet, szolgálatkészséget. A jog végre is személytelen erő; én pedig szerető, nemes egyéniséget akarok. Legyetek nagylelkűek, fiai Atyátoknak, ki napját felvirrasztja jókra és gonoszokra; szeressétek az embereket, ha ők nem is igen szeretnek titeket s neveljétek, becsüljétek meg, köszöntsétek, hogy fölemeljétek őket.

c) «Ne ítéljetek, hogy ne Ítéltesselek·» (Máté 7, 1.) Ne ítéljetek ellenséges indulattal, ne is szubjektív szempontokból; így sok-sok tévedésnek s igazságtalanságnak mentek eléje. A ti érzéstek s egyéniségtek szürönközik bele az ítéletetekbe; hogyan lehetnétek így igazságosak? Azért ha ítéltek, tegyetek előbb szert nemes, emancipált, elfogulatlan lelkületre; akarjatok jót és jól. – Ne ítéljetek szigorúan; emlékezzetek meg saját gyarlóságaitokról s arról, hogy mennyi kellett ahhoz, míg valamire jutottatok, ha ugyan jobbak vagytok másoknál! «Amily ítélettel Ítéltek, olyannal ítéltettetek meg.» A szigorú, kemény ítéletek többnyire az önismeret hiányával járnak; legyen öntudatunk gyarlóságunkról s hibáinkról.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése