2014. március 8., szombat

Nagyböjt 1. vasárnapja


Nagyböjt
Nagyböjt péntekjein hústilalommal figyelmeztetjük magunkat lelkünk üdvösségére. A hústilalom nagyböjt péntekjein és hamvazószerdán 14 éves kortól életünk végéig kötelező. A böjt alól mentesülnek a betegek.
Gyónási lehetőség a misék előtt és után van. Ne halogassuk, és ne felejtsük elvégezni a nagyböjti szentgyónásunkat.
Aki szeretné elvégezni húsvéti szentgyónását, áldozását, de idős kora vagy betegsége miatt nem tud eljönni a templomba, kérem a rokonokat, hogy ezt jelezzék a sekrestyében, illetve a plébánián.
Hirdetések
Bérmálási oktatás március 9-én vasárnap esti mise után lesz.
Jó idő esetén a keresztút a kálvárián lesz pénteken 17 órakor.
Március 15-én 9 órakor 1848-as forradalomra emlékezünk a templomkertben. Beszédet mond Hadházy Sándor.
Keresztelés
Barna Ármin keresztelése március 9-én 11 órakor lesz a Szentistvántelepi templomban.
Temetés
Jurinka István temetése március 14-én pénteken 15 órakor lesz a Csalogány utcai temetőben. A temetés után szentmisét ajánlunk fel a Budakalászi templomban.
Zarándoklat
Március 29-én szombaton zarándoklatot szervezünk Nagyváradra Az út költsége 5 500Ft ebéddel, belépővel. Jelentkezni a hátul kitett lapon lehet. elkészült a rövid tájékoztató.
Szentistvántelep
Szentségimádási lehetőség van minden csütörtökön15 órától.
A baba-mama klub következő alkalma március 13-án  csütörtökön 10-12-ig lesz a telepi templom hittantermében.
Nagyböjt első vasárnapján gregorián kórus énekel a 10-es misén. Próba március 9-én 8.45-től lesz.

Miseszándékok
Szombat Szentistvántelep 18 óra Ildikóért, Sándorért és Józsefért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök atya szándékára
       Szentistvántelep 10 óra elhunyt Anna
       Budakalász 18 óra elhunyt Markuj Győzőért
Hétfő Budakalász 18 óra engesztelésül fiatalkori bűnökért
Kedd Szentistvántelep 18 óra +Tibor Mihály szeretett férj, apa, nagyapa (5évf)
Szerda Budakalász 7 óra szabad
Csütörtök Szentistvántelep 18 óra +szülők és nagyszülők
Péntek Szentistvántelep reggel 7 óra keresztút, 8 óra Szentmise +Édesanyáért
Budakalász 17 óra keresztút, 18 óra szentmise +Vilmos
Szombat Szentistvántelep 18 óra szabad
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök atya szándékára
       Szentistvántelep 10 óra elhunyt Abenschein Károly és szülei
       Budakalász 18 óra + Gyuricza Istvánné Gizelláért
Mai nap Római Szent Franciska emléknapja van, a héten Gergely napja lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.
Szentföld
2014 november 20-27 közötti ferencesek által szervezett szentföldi zarándoklathoz csatlakozunk. Tájékoztatót a hátul kitett lapon találunk.
Telek a kálvária közelében gyümölcsfákkal jelképes összegért bérbeadó.
2 ajtós fenyőfa szekrény 50 eFt-ért eladó.
Alapítványok adószámai:
Katolikus Egyház 0011
Szent István alapítvány adószáma: 18672325-1-13
Cserkész Alapítványunk adószáma 18672844-1-13


Ferenc pápa február 19-én szerdán délelőtt a kiengesztelődés szentségéről elmélkedett a Szent Péter téren.
A keresztény beavatás szentségein keresztül, mint a keresztség, a bérmálás és az Eucharisztia, az ember új életet nyer Krisztusban – kezdte katekézisét Ferenc pápa. Ahogy mindannyian tudjuk, evilági életünket „cserépedényben” hordozzuk, ki vagyunk még téve a kísértésnek, a szenvedésnek, a halálnak, és bűneink miatt akár el is veszíthetjük az új életet. Ezért az Úr Jézus azt akarta, hogy egyháza tovább folytassa üdvözítő művét tagjain keresztül is, különösen a kiengesztelődés és a betegek szentsége által, amelyeket a gyógyulás szentségei néven csoportosíthatunk. Amikor ugyanis gyónni megyek, akkor gyógyulást keresek: a lelkem, a szívem gyógyulását, mivel olyasmit tettem, ami nem jó – fűzte hozzá a pápa. Jól kifejezi ezt az az evangéliumi rész, amelyben Jézus megbocsátja a béna ember bűneit és meggyógyítja őt.

A bűnbocsánat és a kiengesztelődés szentsége – amit mi gyónásnak nevezünk – közvetlenül a húsvéti misztériumból ered. Amikor ugyanis húsvét estéjén az Úr megjelent tanítványainak, így szólt: „Békesség nektek!” Rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket. Akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyer” (Jn 20,21-23). Ez a szakasz fölfedi e szentség mélyebb működését. Először is, bűneink bocsánata nem valami olyan, amit mi adhatunk saját magunknak. Nem mondhatom azt: megbocsátok magamnak. A bocsánatot kérni kell, valaki mástól kell kérni, és mi a gyónásban Jézustól kérünk bocsánatot. A bűnbocsánat nem erőfeszítéseink gyümölcse, hanem a Szentlélek ajándéka, elhalmoz minket az irgalmasság és a kegyelem megtisztító erejével, amely a megfeszített és feltámadt Krisztus kitárt szívéből árad szüntelenül. Másodsorban pedig csak akkor lehetünk valóban békességben, ha kiengesztelődünk Jézusban az Atyával és a testvéreinkkel.

A korábban nyilvános formában gyakorolt szentség ma személyesen, a gyónásban történik. Egyesek mondhatják: „Én csak Istennek gyónok.” Igen, mondhatjuk Istennek: bocsáss meg, és elsorolhatjuk bűneinket. De ezeket a bűnöket a testvéreinkkel szemben, az egyházzal szemben is elkövettük, ezért szükség van rá, hogy az egyháztól, a testvérektől kérjünk bocsánatot a pap személyében. „De atyám, én szégyellem magam!” – folytatta a pápa. A szégyen is lehet jó, egészséges, mert alázatosabbá tesz minket. És a pap szeretettel és gyöngéden fogadja gyónásunkat, és Isten nevében megbocsát. Ne féljetek a gyónástól! – buzdított Ferenc pápa, majd megkérdezte: Gondoljátok csak végig, mikor gyóntatok utoljára? Két napja, két hete, két éve, húsz éve, talán negyven éve? És ha sok idő telt el, ne veszítsetek egy nappal se többet, ne késlekedjetek, a pap jó lesz. Jézus van ám ott! És Jézus jobb, mint a papok, Jézus vár titeket sok szeretettel. Legyetek bátrak és menjetek gyónni!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése