2014. március 15., szombat

nagyböjt 2. vasárnapja


Nagyböjt
Nagyböjt péntekjein hústilalommal figyelmeztetjük magunkat lelkünk üdvösségére. A hústilalom nagyböjt péntekjein és hamvazószerdán 14 éves kortól életünk végéig kötelező. A böjt alól mentesülnek a betegek.
Gyónási lehetőség a misék előtt és után van. Ne halogassuk, és ne felejtsük elvégezni a nagyböjti szentgyónásunkat.
Aki szeretné elvégezni húsvéti szentgyónását, áldozását, de idős kora vagy betegsége miatt nem tud eljönni a templomba, kérem a rokonokat, hogy ezt jelezzék a sekrestyében, illetve a plébánián.
Hirdetések
Bérmálási oktatás március 23-án vasárnap esti mise után folytatódik.
Jó idő esetén a keresztút a kálvárián végezzük pénteken 17 órakor.
Zarándoklat
Nagyváradra menő zarándokbusz megtelt, tájékoztatót az útról hátul találunk.
Szentistvántelep
Szentségimádási lehetőség van minden csütörtökön 15 órától.
A baba-mama klub következő alkalma március 27-én lesz
Temetés
Pohárdi Alajosné Erzsébet testvérünk temetése 2014 március 20-án 11 órakor lesz a Katolikus temetőben.
Vargyas Imréné Ilona temetése március 24-én 15 órakor lesz a Szentistvántelepi temetőben.
Rabusai Péter templomi búcsúztatása március 24-én 17 órakor lesz a Kalászi templomban.
Alapítványok adószámai:
Katolikus Egyház 0011
Szent István alapítvány adószáma: 18672325-1-13
Cserkész Alapítványunk adószáma 18672844-1-13
Miseszándékok
Szombat Szentistvántelep 18 óra meg nem született kisbabáért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök atya szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Abenschein Károly és szülei
       Budakalász 18 óra + Gyuricza Istvánné Gizelláért
Hétfő Budakalász 18 óra + édesanyáért
Kedd Szentistvántelep 18 óra szabad
Szerda Budakalász 7 óra +szülők
Csütörtök Szentistvántelep 18 óra szabad
Péntek Szentistvántelep reggel 7 óra keresztút, 8 óra Szentmise szabad
Budakalász 17 óra keresztút, 18 óra szentmise engesztelésül fiatalkori bűnökért
Szombat Szentistvántelep 18 óra +Matild és Mihály szülőkért, nagyszülőkért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök atya szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Vankovics Jánosért
       Budakalász 18 óra +Radován János és GErula Stefániáért
A héten Szent Patrik, Szent József emléknapja van. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.
Szentföld
Egy kisebb csoporttal szeretnénk a 2014 november 20-27 közötti ferencesek által szervezett szentföldi zarándok-lathoz csatlakozni. Tájékoztatót a hátul kitett lapon találunk. Jelentkezni Józsi atyánál lehet.
Telek a kálvária közelében gyümölcsfákkal bérbeadó.
2 ajtós fenyőfa szekrény 50 eFt-ért eladó.
 


Kedves Testvérek!

Egyházunk kétezer éve hivatásának tekinti, hogy gondoskodjék a szegényekről. Szentatyánk, Ferenc pápa is gyakran kiemelt feladatként beszél a karitatív munkáról, idei nagyböjti üzenetében így fogalmaz:
„Mesterünket követve mi, keresztények arra kaptunk meghívást, hogy tekintsünk testvéreink nyomorára, érintsük meg, vegyük magunkra és tegyünk konkrétan azért, hogy könnyítsünk rajtuk. A nyomor nem egyenlő a szegénységgel. A nyomor olyan szegénység, amelyben nincs bizalom, szolidaritás, remény. Háromfajta nyomort különböztethetünk meg: anyagi, erkölcsi és lelki nyomort. Az anyagi nyomor az, melyet általában szegénységnek hívnak, és azokat érinti, akik nem emberhez méltó körülmények között élnek: alapvető jogok nélkül, elsődleges anyagi szükségletek hiányában, mint az étel, a víz, a higiéniai körülmények, a munka, a fejlődés és a kulturális növekedés lehetősége. E nyomor láttán az Egyház felkínálja szolgáló szeretetét, a diakóniát, hogy segítsen a szükségben, begyógyítsa ezeket a sebeket, amelyek elcsúfítják az emberiség arcát. A szegényekben és a legutolsókban mi Krisztus arcát látjuk. Ha szeretjük és segítjük a szegényeket, akkor Krisztust szeretjük és szolgáljuk.” (Ferenc pápa nagyböjti körleveléből)
Ebben a szellemben kérjük a testvérek segítségét, amikor az immár hagyományossá vált nagyböjti tartósélelmiszer gyűjtést meghirdetjük. Ezzel egy ősegyházi hagyományt elevenítünk fel, hiszen az első század keresztényei a kenyértörésre hozták magukkal a szegényeknek szánt adományaikat. Az ő példájukat követve, kérjük, hozzák el a szentmisékre tartósélelmiszer-felajánlásukat és tegyék a templomban erre kijelölt helyre. A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet csodája valósul meg közöttünk.
Tudjuk, hogy a katolikus családok is nehéz helyzetben vannak, és anyagi gondokkal küzdenek. Ezért nem perselygyűjtésre buzdítjuk a testvéreket, hanem arra, hogy szerény lehetőségeikhez mérten tartós élelmiszerrel járuljanak hozzá az Egyház segélyakciójához.
Ezt megtehetik a jövő heti vasárnapi szentmisén,  március 23-tól 30-ig. A korábbi években meghirdetett gyűjtésünk eredményeképpen családok ezreit tudtuk segíteni azokkal a segélycsomagokkal, amelyeket a hívek adományaiból juttattunk el a rászorulókhoz. Ha ezt mindannyian megtesszük és legalább 1 kg adományt hozunk a templomba, újra nagyon sok családnak tudunk segíteni az irgalmas Jézus példáját követve. Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a karitász segítő munkájába. Ha hívjuk a 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk.
Köszönjük a szegényeknek szánt adományaikat! Ferenc pápa sorai biztassanak bennünket a nagyböjti időben a megújulásra és mások megsegítésére: „A Szentlélek … tartsa meg ezeket az elhatározásainkat, és erősítse bennünk az emberi nyomor iránti figyelmet és felelősséget, hogy könyörületessé váljunk és gyakoroljuk az irgalmat.” (Ferenc pápa 2014. évi nagyböjti körleveléből)

Budapest, 2014. nagyböjt                                                                                                  a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése