2014. március 30., vasárnap

nagyböjt 4. vasárnapja


Nagyböjt
Nagyböjt péntekjein hústilalommal figyelmeztetjük magunkat lelkünk üdvösségére.
Gyónási lehetőség a misék előtt és után van. Ne halogassuk, és ne felejtsük elvégezni a nagyböjti szentgyónásunkat.
Aki szeretné elvégezni húsvéti szentgyónását, áldozását, de idős kora vagy betegsége miatt nem tud eljönni a templomba, kérem a rokonokat, hogy ezt jelezzék a sekrestyében, illetve a plébánián.
 
Hirdetések
A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek lesz., Idős, beteg testvéreinket a szokott időben fogom felkeresni.
Engesztelő imaóra lesz csütörtökön 17 órától Szentistvántelepen, és április 11-én 17 órától Budakalászon.
Gitáros mise lesz 30-án Szentistvántelepen és 13-án Budakalászon.
Jövő vasárnap a Szentföld javára gyűjtünk.
Nagyböjti szentbeszédek, tridium lesz április 5, 6, 7-én Budakalászon. A nagyböjti elmélkedéseket tartja és gyóntat Záborszky Kálmán nyugalmazott plébános.
       Szombaton 18 óra Szentistvántelep
       Vasárnap 18 óra Budakalász
       Hétfő 18 óra Budakalász
Guidó Kamarakórus Palestrina misét énekel virágvasánap előestéjén április 12-én Szentistvántelepen. Információk a kórusról: guidokorus.hu Belépés ingyenes.
Cserkész fáklyás keresztút lesz április 11-én pénteken az esti szentmise után a Kálváriára.
Bérmálási oktatás április 13-án vasárnap esti mise után folytatódik.
Jó idő esetén a keresztút a kálvárián végezzük pénteken 17 órakor.
Köszönjük a tartósélelmiszer felajánlásokat. Aki szívesen segítene az élelmiszerek célbajuttatásában, kérem, hogy jelezze nálam.
 
Szeretettel köszöntjük plébániánk legfiatalabb tagját Bernek Áront, aki pénteken született.
Szentistvántelep
Szentségimádási lehetőség van minden csütörtökön 15 órától.
A baba-mama klub következő alkalma március 27-én lesz
Temetés
Kerek István temetése április 4-én 15 órakor lesz a katolikus temetőben. A temetés után szentmisét ajánlunk fel elhunyt testvérünk lelkiüdvéért.
 

Miseszándékok
Szombat Szentistvántelep 18 óra szabad
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök atya szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Margit
       Budakalász 18 óra +Nagyszülőkért és gyermekeikért
Hétfő Budakalász 18 óra szabad.
Kedd Szentistvántelep 18 óra szabad
Szerda Budakalász 7 óra szabad
Csütörtök Szentistvántelep 18 óra szabad
Péntek Szentistvántelep reggel 7óra keresztút, 8óra szabad
Budakalász 17 óra keresztút, 18 óra szentmise  szabad
Szombat Szentistvántelep 18 óra Vargyas, Rácz és Székely családért
Vasárnap: Budakalász 8 óra hívekért
       Szentistvántelep 10 óra + Molnár Ferenc és testvéreiért
       Budakalász 18 óra + szülőkért
A héten Paolai Szent Ferenc remete, Szent Izidor püspök, Ferrer Szent Vince áldozópap emléknapja lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.
 
Szentföld
Egy kisebb csoporttal szeretnénk a 2014 november 20-27 közötti ferencesek által szervezett szentföldi zarándok-lathoz csatlakozni. Tájékoztatót a hátul kitett lapon találunk. Jelentkezni Józsi atyánál lehet.
 
Telek a kálvária közelében gyümölcsfákkal bérbeadó.
2 ajtós fenyőfa szekrény 50 eFt-ért eladó.
 
Alapítványok adószámai:
Adóbevallásnál ne felejtkezzünk el kitölteni az 1%-os papírt. Katolikus Egyház 0011
Szent István alapítvány adószáma: 18672325-1-13
Cserkész Alapítványunk adószáma 18672844-1-13


Beton – Balás Béla  kaposvári megyéspüspök gondolatai
Isten, mivel maga a szeretet, sehogy se maradt meg egek lakójának. Szembeszállt tehát a káosszal és nem tisztelte másságunkat. Beavatkozott Káin magánéletébe, Ábrahámot rávette a közügyekre, majd Mózest nemzetközi konfliktusba sodorta. Jeremiás és Ezdrás fedőnevű ügynökeivel ellenállási mozgalmat indított a kis-emberekért. Dánielt, a határokon túli kisebbség képviselőjét, Baltazár lakomáján egyoldalú médiaelőnyhöz juttatta, így megbontotta az addigi erőegyensúlyt és előkészítette a pogányok Galileáját a Pusztában Kiáltó szavára. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén személyesen belépett a napi politikába, majd fokozatosan megszállta a világot, mert nem fért el a sekrestyékben. Maga körül feldühítette a hamisakat és lázba hozta az igazakat. Miatta őrült meg a beépített Júdás, és tőle nem tudott aludni a köztisztviselő Pilátus. Kampányolt 33 éven át, megbukott nagy-pénteken, és mégis győzött húsvétkor. Ezzel azonban nem elégedett meg. Ő ugyanis nem győzni, hanem meggyőzni akart. Igényt tartott a világ jobbszélére is, balszélére is, sőt a centrumra is.
Bántotta őt a lakomán üresen maradt hely, fájt neki a piacon ácsorgó, a gyümölcstelen ág és a kamattalan tőke. Tüzet hozott, amit lángoltatni akart. Ehhez viszont vérkönny kellett, majd meghasadt Szív és áradó Lélek. Mindez megtörtént, részéről minden rendben, részünkről annál kevésbé. A helyzet ezért pocsék és ezért tart még a történelem.
Beton – Balás Béla kaposvári megyéspüspök

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése