2014. április 5., szombat

Advent 5. vasárnapja fekete vasárnap


Nagyböjt 5.vasárnapja
HÍRLEVÉL
 
SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA és  SZENTISTVÁNTELEPI PLÉBÁNIA
Hivatali idő Budakalászon: H. K.: 9-11, P.: 15-17
Tel.: 26/340-327 (rögzítős), 06/20-8280639; E-mail: budakalasziplebania@gmail.com
Április 6.


Nagyböjt
Nagyböjt péntekjein hústilalommal figyelmeztetjük magunkat lelkünk üdvösségére.
Gyónási lehetőség a misék előtt és után van. Ne halogassuk, és ne felejtsük elvégezni a nagyböjti szentgyónásunkat.
Aki szeretné elvégezni húsvéti szentgyónását, áldozását, de idős kora vagy betegsége miatt nem tud eljönni a templomba, kérem a rokonokat, hogy ezt jelezzék a sekrestyében, illetve a plébánián.
Hirdetések
Elsővasárnap van.  Reggeli misék után rózsafűzér titokcsere van.
A szentföld javára gyűjtünk.
Nagyböjti szentbeszédek, tridium lesz április 5, 6, 7-én Budakalászon. A nagyböjti elmélkedéseket tartja és gyóntat Záborszky Kálmán nyugalmazott plébános.
       Vasárnap 18 óra Budakalász
       Hétfő 18 óra Budakalász
Cserkész fáklyás keresztút lesz április 11-én pénteken az esti szentmise után. A templomkertből indulunk a Kálváriára.
Bérmálási oktatás április 13-án vasárnap esti mise után folytatódik.
Köszönjük a tartósélelmiszer felajánlásokat. Kb 400 kg élelmiszer gyűlt össze. Aki szívesen segítene az élelmiszerek célbajuttatásában, kérem, hogy jelezze nálam.
Budakalász
Engesztelő imaóra lesz április 11-én 17 órától Budakalászon.
Gitáros mise Budakalászon április 13-án este 6 órakor lesz.
Köszönjük az önkormányzat segítségét a templom előtti parki kialakításában. A Budai utat, mivel főút, ne használjuk parkolónak.
Temető és templomtakarítás lesz április 12-én szombaton.
Szentistvántelep
Guidó Kamarakórus Palestrina misét énekel virágvasánap előestéjén április 12-én Szentistvántelepen. Információk a kórusról: guidokorus.hu Belépés ingyenes.
Szentségimádási lehetőség van minden csütörtökön 15 órától.
A baba-mama klub következő alkalma április 10-én lesz
Templomtakarítás lesz április 15-én kedden 9 órától.

Miseszándékok
Szombat Szentistvántelep 18 óra Vargyas, Rácz és Székely családért
Vasárnap: Budakalász 8 óra hívekért
       Szentistvántelep 10 óra + Molnár Ferenc és testvéreiért
       Budakalász 18 óra + szülőkért
Hétfő Budakalász 18 óra Tolonits László és családtagjaiért
Kedd Szentistvántelep 18 óra szabad
Szerda Budakalász 7 óra szabad
Csütörtök Szentistvántelep 18 óra szabad
Péntek Szentistvántelep reggel 7óra keresztút, 8óra szabad
Budakalász 17 óra keresztút, 18 óra szentmise  szabad
Szombat Szentistvántelep 18 óra Stefániáért és Jánosért
Vasárnap: Budakalász 8 óra hívekért
       Szentistvántelep 10 óra + Molnár és Tóth szülőkért
       Budakalász 18 óra + Budai Lászlóért
A héten De la Salle Szent János áldozópap és Szent Szaniszló emléknapja lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.
Nagyheti szertartások rendje:
                                           Budakalász, Szentistvántelep
Nagycsütörtök
18 óra
19 óra
Nagypéntek
18 óra
19 óra
Nagyszombat este
17.30 óra
19.30 óra
Húsvét vasárnap
8 óra és 18 óra
10 óra
Húsvét hétfő
8 óra
10 óra
Szentföld
Egy kisebb csoporttal szeretnénk a 2014 november 20-27 közötti ferencesek által szervezett szentföldi zarándok-lathoz csatlakozni. Tájékoztatót a hátul kitett lapon találunk. Jelentkezni Józsi atyánál lehet.
Alapítványok adószámai:
Adóbevallásnál ne felejtkezzünk el kitölteni az 1%-os papírt. Katolikus Egyház 0011
Szent István alapítvány adószáma: 18672325-1-13
Cserkész Alapítványunk adószáma 18672844-1-13


Prohászka Ottokár gondolataiból  Lázár sírjánál. Hiszek benned! Hiszem az eszményi világ valóságát!

a) Minden haladás célja: alávetni a világot a fölényes léleknek, kiemelni létünket a mechanika fölé; de hogy ezt elérjük, okvetlenül tartalom kell eszményeinkbe is; gondolataink Istenről, lélekről, erkölcsről, nem lehetnek üres, hiú tükrözések 1 Elviselnők-e azt, hogy diadalmasan kiemelkedve elemek s természet fölé, végtelen ürességet s semmiséget rögzítsünk? Nem; mindaz, amit tudomány, gazdasági s társadalmi haladás alatt értünk, csak külre való viszonyunkat érinti; a belső az az én életem, öntudatom, tartalmam s az mind tükrözés legyen? Ellenkezőleg: ez az igazi valóság; lelkem, Istenem, örök életem; ezt alakítom ki. Mily barbárság pénzben, hatalomban, gyárakban, vásárban, kocsmákban, sajtóban, külsőséges életben keresni az élet értékét. Én a lélekben keresem s találom!

b) Hiszek az erkölcsi rendben. Az velem szemben áll s parancsol, s amit parancsol, azt akarom s bírom. Életem belsőmből fakad, annak tehát én adok formát; szenvedéseimnek s örömeimnek egyaránt. Én fémjelzek mindent; amit szeretek, az nagy, amit megvetek, az kicsiny. A környezet sokat ronthat, de vele szemben is öntudatára kell ébrednem erőmnek. Belőlem fakad az élet, az erkölcsi erő; én vagyok a művész, a teremtő. Erkölcsivé válik, amihez nyúlok, mint a mesében arannyá vált minden Midasz király érintésére. Életté, szépséggé változtathatok el mindent. Belenézek a lelkembe, mint a

buzogó források mélységeibe, melyek apadnak s dagadnak. Lelkemben egyesül természet s kegyelem s amit természettől nem bírnék, azt kegyelem által bírom.

c) Erkölcsi világom lelke s hordozója a szabadság. Isteni hasonlatosságom legeredetibb vonása. Önmagamból veszem elhatározásaimat; akarom s vannak. Ez a teremtő erő föl nem mérhető semmivel, mint ahogy Newton és Leibnitz gondolatait nem lehet kimagyarázni a táplálékból, úgy a szabadságot nem a fizikából. Ez eredeti, szuverén képességgel megtisztelem uramat:

              1. hitemben. Hiszek, vagyis szabad odaadással függök rajta értelmi világomban;

              2. öntudatom egész vonalán; azt teszem, amit az Úr akar. Ez élet és tartalom!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése