2014. április 28., hétfő

Irgalmasság vasárnapja
Hirdetések
Irgalmasság vasárnapja van.
A mai nap szolgáltatjuk ki a betegek szentségét.
A héten elsőcsütörtök és elsőpéntek lesz. Idős beteg testvéreinket a május 1 és 2-án fogom felkeresni.
Engesztelő imaóra lesz  május 1-én 17 órakor Szentistvántelepen és május 2-án 17 órakor Budakalászon.
Május hónapban litániát végzünk 1/2 6-kor mindkét templomban.
 
Irgalmasság vasárnapján, április 27-én 8 órakor Budakalászon és 10 órakor Szentistvántelepen betegek szentségének közös kiszolgáltatása lesz. Aki ezt a szentséget szeretné felvenni, annak a következő feltételeket kell teljesítenie: gyónás, áldozás (kegyelmi állapot), szentmisén való részvétel. Évente egyszer idős korban súlyos ok nélkül is felvehető. Beteghez bármikor szívesen megyünk, sürgős esetben azonnal.
Makk Ferenc Plébános atyáról szeretnénk könyvet megjelentetni. Akinek van írott, vagy fényképes dokumentuma, emléke plébánosunkról, kérem, hogy jöjjön el május 5-én hétfőn az esti mise után a hittanterembe.
Bérmálási oktatás április 27-én vasárnap esti mise után folytatódik.
Köszönjük az önkormányzat segítségét, a templom előtti parki kialakításában. A Budai utat, mivel főút, ne használjuk parkolónak. Nagyobb parkoló a Hév megállóban és az iskola udvarán található.
Keresztelés
Malárik Viktória Dórát április 27-én 1/2 12-kor kereszteljük
Nebranek Ádám keresztelése Április 27-én 1/2 12-kor lesz.
Ferenczi Mihály István keresztelése május 3-án 12 órakor lesz a Budakalászi templomban.
Temetés
Dr. Garamszegi Pálné Benkő Ida temetése április 28-án 11 órakor lesz a Katolikus temetőben. Lelkiüdvéért Szentmisét ajánlunk fel a temetés előtt 10 órakor.
Eleki László temetése temetése április 28-án 13 órakor lesz a Katolikus temetőben. Lelkiüdvéért Szentmisét ajánlunk fel a temetés után 14 órakor.Miseszándékok
Szombat Szentistvántelep 18.00 András és Judit 25. házassági évfordulója
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök atya szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Húsvét Márton
       Budakalász 18 óra +Monostori György
Hétfő: Budakalász 18 óra + Sitkovics Béláért
Kedd Szentistvántelep 18 óra szabad
Szerda Budakalász 7 óra szabad
Csütörtök Budakalász 18 óra szabad
Péntek
Szentistvántelep 8 óra szabad
Budakalász 18 óra +Károlyi Anikóért
Szombat Szentistvántelep 18.00 +Gyuricza Istvánné Gizelláért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök atya szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Emilia és Ilona
       Budakalász 18 óra Szűzanya tiszteletére
A héten Chanel Szent Péter Sziénai Szent Katalin Szent V. Piusz Pápa, Szent József a Munkás, Szent Atanáz püspök, Szent Fülöp és Jakab apostol ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.
Szentföld
Egy kisebb csoporttal szeretnénk a 2014 november 20-27 közötti ferencesek által szervezett szentföldi zarándok-lathoz csatlakozni. Tájékoztatót a hátul kitett lapon találunk. A Ferences szervezők jelezték, hogy a létszám hamarosan megtelik. Aki szeretne jönni, kérem, hogy ezt nálam jelezze.
 
Alapítványok adószámai:
Adóbevallásnál ne felejtkezzünk el kitölteni az 1%-os papírt. Katolikus Egyház 0011
Szent István alapítvány adószáma: 18672325-1-13
Cserkész Alapítványunk adószáma 18672844-1-13


 2013. július 28-án, hazatérőben a riói ifjúsági világtalálkozóról, Ferenc pápa – újságírói kérdésre válaszolva – elmondta, miért tekinti példaképnek a nemsokára szentté avatandó Angelo Roncallit: „XXIII. János kicsit olyan, mint a »falusi pap«, egy pap, aki minden hívőt szeret, aki képes gondot viselni a hívőkre, ezt tette püspökként és nunciusként is. (…) Bátor ember, jó falusi pap, hatalmas, hatalmas humorérzékkel, s nagy életszentséggel. (…) Nagy, nagy ember! És aztán a zsinat: az Isten hangjára figyelmes ember, mert ez a gondolat a Szentlélektől jött neki, jött neki, s ő figyelmes volt. XII. Piusz már gondolt arra, hogy megszervezi a zsinatot, de a körülmények nem voltak megfelelők erre. Úgy hiszem, XXIII. János nem gondolt a körülményekre: megérezte, s megtette. Egy ember, aki engedte, hogy az Úr vezesse”.

Ez a személyes hangvételű vallomás megmutatja nekünk azt a XXIII. Jánost, aki minden mosolygós, „nagypapás” kép mögött rejtezik, azt a pápát, akit Isten történelemformáló emberré tett egyházában – s ennek a nagyságnak a kicsinység, ennek a nagyszerűségnek az alázat és az egyszerűség volt az útja. A gyengéd, szeretetet közvetítő gesztusok, a derűs mosolyok pápája Isten mélységéből merítette élete minden fényét, ragyogását, erejét. „A világ már nem vonz. Teljesen és kizárólagosan Istené akarok lenni, hogy átjárjon a fénye, s ragyogjon fel bennem az egyház és a lelkek iránti szeretet” – írta egyszer.

A világ, a nem hívők is megértették ezt az üzenetet. A közelség megannyi megnyilvánulási formája megnyitotta az emberek szívét a pápa felé, aki már előbb nyitott szívvel lépett melléjük az élet útján. Ennek a belső viszonyulásnak, érzületnek szép visszatükröződése az a legendássá vált beszéd, amelyet a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának estéjén, 1962. október 11-én mondott el dolgozószobája ablakából. Naplemente után a rómaiak s a zarándokok fáklyás körmenetet rendeztek, amely a Szent Péter térre érve a sok apró fényből végül keresztet formált. A pápa így fordult a téren lévőkhöz: „Azt mondhatjuk, hogy ma este még a hold is sietett… nézzétek csak, ott fent… hogy megnézze ezt a látványosságot. Amikor hazatértek, otthon találjátok majd a gyermekeket. Simogassátok meg őket, s mondjátok nekik: »Ez a pápa simogatása«”.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése