2014. május 24., szombat

Húsvét 6. vasárnapja


Hirdetések
Szeretettel köszöntjük az elsőáldozóinkat!
Antal-Sosity Rebeka,    Bányász Flóra
Csontos Zsófia,             Forián-Szabó Júlia,
Kovács Miklós,             Moler Gergely,              
Novák Nándor,              Tágscherer Éva,            
Tárnok Bertalan,            Wernsdörfer Albert,      
Wernsdörfer Anna
 
Május hónapban minden este 1/2 6-kor litániát imádkozunk.
Bérmálási oktatás május 25-én vasárnap esti mise után folytatódik.
Május 25-én este 6 órakor görögkatolikus szentmise lesz Budakalászon. Bemutatkozik Mosolygó Péter görögkatolikus atya, aki Pomáz, Budakalász görögkatolikus híveit igyekszik összegyűjteni.
Bérmálás június 1-én 18 órakor lesz a Budakalászi templomban.
Gyűjtés
A jövő vasárnap gyűjtést szervezünk a Szerb árvízi károk enyhítésére. A felajánlott adományokat a Szerb egyházközséggel juttatjuk el. Elsősorban gyógyszer, fertőtlenítőszerre és ivóvízre van szükség, amit központilag fognak beszerezni. Adományokat a hátul kitett perselybe lehet helyezni.
Keresztelés
Harmat Zsigmond Örs keresztelése május 31-én 15 órakor lesz a Budakalászi templomban.Miseszándékok
Szombat Szentistvántelep 18.00 +Tősér József és Józsefné
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök atya szándékára
       Szentistvántelep 10 óra Hálából 5 éves házassági évfordulón
       Budakalász 18 óra Görögkatolikus hívekért
Hétfő: Budakalász 18 óra szabad
Kedd Szentistvántelep 18 óra szabad
Szerda Budakalász 18 óra szabad
Csütörtök Budakalász 18 óra szabad
Péntek Budakalász 18 óra +Huj szülőkért
Szombat Szentistvántelep 18.00 +Zarándokokért
Vasárnap: Budakalász 8 óra hívekért
       Szentistvántelep 10 óra +szülőkért
       Budakalász 18 óra Bérmálás
Héten Néri Szent Fülöp, Canterburyi Ágoston és Szent Jusztinusz vértanú ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.
 
Szentföld
Május 31-én szombat este Szentföldi megbeszélést tartunk a Szentistvántelepi templomban.
 
 


Idézetek az oltáriszentségről

              Krisztus teste és vére táplálja testünket, hogy a lélek Isten által kövéredjék (Tertulián)

            Valamint a testi eledel fenntartja és növeszti az embert, …  éppen úgy tart fenn és erősít minket a Mennyei Eledel, a malaszt gyarapítása által. (Laurent. Justin.)

            Ha kérdik a világ fiai, ily gyakran minek áldozunk? Az mondjuk nekik: azért, hogy megtanuljuk Istent szeretni; hogy megtisztuljunk gyarlóságainkból, megszabaduljunk nyomorainktól; hogy bajainkban vigasztalást nyerjünk és gyöngeségeinkben gyámolítót találjunk. (Szal. Ferenc)

 

            Ugyanis járult-e már valaki az édesség forrásához a nélkül, hogy abból némi édességet ne merített volna? S állhatott-e valaki nagy  tűz mellett, a nélkül, hogy a mellett némileg föl ne melegedjék? Te pedig Uram, szinültig telt és túláradó forrás vagy, mindig égő és soha el nem alvó tűz. (Kemp T. Krisztus Követése)

            A jó oltóágnak az a természete, hogy ha még annyira vad alanyba oltják is, erősebb természetével legyőzi amazt… és a maga természetének megfelelő jó gyümölcs termésére készteti; így Krisztus Teste, amint belénk száll: kiválóságának lombjait, virágait és gyümölcseit teremjük. (Thom)

            Jollehet a halál, mely a bűn miatt ér bennünket, az emberi testet szükségképpen aláveti a rothadásnak, mégis mivel Krisztus saját testével bennünk van, bizonyos, hogy föl fogunk támadni: mert hihetetlen, sőt lehetetlen, hogy maga az Élet azokat, akikben tartózkodik, ne éltesse. (Cyr. Al.)

            Úgy távozzunk attól az asztaltól, mint szikrázó tekintetű oroszlánok: tüzet okádunk, az ördög retteg tőlünk! (Chrysostonus)

            Megijed az ördög, ha a keresztény ajkait Krisztus vérétől piroslani látja, mivel megismeri jelét az ő megsemmisülésének és az isteni győzelemnek mely fogságba ejtette és semmivé tette őt. (Petr Dam)

 

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése