2014. július 29., kedd

Évközi 17. vasárnap


Hirdetések
A héten elsőpéntek lesz. Idős beteg testvéreinket elsőpénteken (augusztus 1-én) és előző nap csütörtökön (július 31-én) fogom felkeresni.
Csütörtökön és pénteken 17 órától engesztelő imaóra lesz.
Keresztelés
Papp Liza Zsófia keresztelése július 26-án 18 órakor lesz a Szentistvántelepi templomban.
Esküvő
Csépke Lili és Konrád Dénes esküvője július 26-án 16 órakor volt a Budakalászi templomban.
Temetés
Salák István temetése július 28-án 15 órakor lesz a Katolikus temetőben.
Lukács Julianna temetése augusztus 1-én 13 órakor lesz a Csalogány utcai temetőben. Elhunyt testvérünk lelkiüdvéért szentmisét ajánlunk fel a temetés után.
 

Miseszándékok
Szombat Szentistvántelep 19.00 Zelei Jánosért, szülőkért, testvérekért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök atya szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Nagyszülőkért
       Budakalász 19 óra +Máriáért
Hétfő: Budakalász 19 óra szabad
Kedd Szentistvántelep 19 óra szabad
Szerda Budakalász elmarad
Csütörtök Szentistvántelep 19 óra szabad
Elsőpéntek
             Szentistvántelep 8 óra szabad
             Budakalász 19 óra beteg Alexandráért
Szombat Szentistvántelep 19.00 + Frank Rudolfné Máriáért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök Hívekért
       Szentistvántelep 10 óra +Nagyszülőkért
       Budakalász 19 óra Ruskovics családért
Június, július, augusztus hónapokban az esti szentmisék
7 órakor kezdődnek.
A héten Szent Márta, Aranyszavú Szent Péter, Loyolai Szent Ignác, Ligurgi Szent Alfonz, Vercelli Szent Özséb ünnepe lesz.
Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.


 

A keresztény nem önmagát hirdeti, hanem az Urat” – Ferenc pápa kedd reggeli homíliája

Keresztelő Szent János, a „próféták legnagyobbika” születésének ünnepén Ferenc pápa az „Előfutár” hármas hivatásáról elmélkedett, mely „előkészíti az Úr érkezését, megkülönbözteti az eljövetelét és kisebbedik, hogy az Úr növekedjék”.
„Keresztelő Szent János, a keresztény ember örök modellje, úgy készítette elő az Úr útját, hogy semmit sem vesztett el maga számára. Fontos ember volt, mert a nép kereste és követte János szavait, melyek erős szavak voltak és megérintették az emberek szívét. Talán kísértést is szenvedett attól, hogy fontos embernek tartsa magát, de nem engedett a kísértésnek. Amikor ugyanis az írástudók azzal keresik fel, vajon ő-e a Messiás, akkor azt válaszolja: Egy hang vagyok, csak egy hang, de azért jöttem, hogy előkészítsem az Úr útját. Íme, ebben áll János első hivatása – állapította meg a pápa – vagyis felkészíteni a népet, felkészíteni a nép szívét az Úrral való találkozásra. De ki is az Úr? – tette fel a kérdést a pápa.
„Itt van János második hivatása: megkülönböztetni annyi jó ember közt, ki az Úr! A Szentlélek nyilatkoztatta ki ezt neki, ő pedig bátran hirdette: Ő az, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit. Tanítványai csak nézték ezt az embert, aki ott elhaladt mellettük és hagyták őt elmenni. Másnap ugyanaz történt: Ő az - mondja –, aki méltóbb nálam. A tanítványok pedig a nyomába szegődtek. Az előkészítés során mondta János: „Mögöttem jön valaki …”. A megkülönböztetésben - már aki tud megkülönböztetni és az Urat jelezni – azt mondja: „Aki előttem áll… az Ő”.
„János harmadik hivatása – folytatta a pápa – a kisebbedés. Attól a pillanattól kezdve az élete egyre jobban megalázkodott és kisebbedett, hogy az Úr növekedjék, egészen önmaga megsemmisüléséig. Ahogy mondta: Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbednem. Mögöttem, előttem, távol tőlem…”. Ez volt János életének a legnehezebb szakasza, mert az Úrnak olyan volt a stílusa, amit soha nem képzelt volna, egészen odáig menően, hogy a börtönben – mert börtönben volt abban az időben – cellája sötétjében szenvedett: De ő lenne? Vajon nem hibáztam? Mert a Messiásnak nagyon emberi a stílusa… Nem értjük… De minthogy János az Isten embere volt, tanítványait kéri, hogy menjenek el hozzá és kérdezzék meg: Te vagy az tényleg vagy valaki mást kell várnunk?
„János megalázkodása kettős – fejtette ki a pápa –, egyfelől megalázkodás a halálig, mint egy szeszélynek az ára, másrészt a lélek sötétjének a megalázkodása. János, aki meg tudta várni Jézust, most meg tudja különböztetni őt, jóllehet csak távolról látja Jézust. Az ő ígérete eltávolodik és egyedül végzi be életét. Sötétben és megaláztatásban. Egyedül marad, mert annyira megsemmisült, csak hogy az Úr növekedjék. János látja az Urat, aki távol van, ő a megalázott, akinek a szíve békében van”.
„Három hivatás egy emberben: előkészíteni, megkülönböztetni, növekedni hagyni az Urat és kisebbíteni önmagát. Szép dolog a keresztény ember hivatására gondolni ezen a módon” – mondta pápa. „A keresztény nem önmagát hirdeti, más valakit hirdet, utat készít valaki másnak, az Úrnak. A keresztény tudjon megkülönböztetni, ismernie kell azt, hogyan különböztesse meg az igazságot attól, ami annak látszik, attól, ami valójában nincs. A megkülönböztetés embere legyen! A keresztény legyen olyan ember, aki tud kisebb lenni, csakhogy az Úr növekedjék, a szívében és mások lelkében” – fejezte be kedd reggeli homíliáját Ferenc pápa a Szent Márta ház kápolnájában tartott szentmisén. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése