2014. augusztus 2., szombat

18. évközi vasárnap


Hirdetések
Elsővasárnap van. Templomaink javáéra gyűjtünk. A reggeli szentmisék után rózsafűzér titokcsere lesz.
Augusztus 15-én Szűz Mária Menybevételének napján (Nagyboldogasszony ünnepén) Szentistvántelepen reggel 7-kor Budakalászon este 7-kor lesz Szentmise.
Keresztelés
Virányi Dóra keresztelése augusztus 10-én 11 órakor lesz.
Esküvő
Augusztus 9-én 14 órakor fogad örök hűséget Somfalvi Dániel Berkics Bernadett a Szentistvántelepi templomban.
 
Török Tamás és Dicházi Dóra esküvője augusztus 9-én 18 órakor lesz a budapesti Rózsafűzér Királynője (Domonkosok) templomában.
Temetés
Badacsonyi János temetése augusztus 7-én 14 órakor lesz a Katolikus temetőben. Elhunyt testvérünk lelkiüdvéért szentmisét ajánlunk fel a temetés után.
 

Miseszándékok
Szombat Szentistvántelep 19.00 + Francz Rudolfné Máriáért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök Hívekért
       Szentistvántelep 10 óra +Nagyszülőkért
       Budakalász 19 óra Ruskovics családért
Hétfő: Budakalász reggel 8 óra szabad
Kedd Szentistvántelep elmarad
Szerda Budakalász elmarad
Csütörtök Szentistvántelep 19 óra szabad
Péntek Budakalász elmarad
Szombat Szentistvántelep 19.00 szabad
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök Hívekért
       Szentistvántelep 10 óra +Nagyszülőkért
       Budakalász 19 óra +Szülők testvérek és rokonok
Június, július, augusztus hónapokban az esti szentmisék
7 órakor kezdődnek.
A héten Vianney Szentb János ünnepe, Havasboldog-asszony, Urunk Színeváltozása, Szent II. Szixtusz pápa vértanú, Szent Domonkos, és Szent Lőrinc ünnepe lesz.
Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.


 

„Ébresszétek fel a világot!” – Ferenc pápa beszélgetése a legfőbb szerzetes elöljárókkal

„A szíveket kell kiképezni. Egyébként kis szörnyeket nevelünk. És akkor ezek a kis szörnyek nevelik majd Isten népét. Ettől valóban libabőrös leszek” – ez Ferenc pápa egyik legerőteljesebb kijelentése a beszélgetés során. Spadaro atya, aki az esemény kiváltságos krónikása lehetett, azt írja, hogy az eredeti program szerint mindössze egy formális találkozóról volt szó, ami azonban háromórás párbeszéddé alakult. A beszélgetés középpontjában azok a legfőbb kihívások álltak, amelyekkel a szerzetesi életnek és az egyháznak napjainkban szembe kell néznie.

A beszélgetés első témája a szerzetesek önazonosságának és küldetésének jelentősége volt. „Az evangéliumi radikalizmus nem pusztán a szerzetesek sajátja, hanem mindenki feladata” – szögezte le a pápa. Azonban a szerzetesek különleges, prófétai módon követik az Urat. Ez az a tanúságtétel, amelyet Ferenc pápa a szerzetesektől vár. Legyenek olyan férfiak és nők, akik képesek „felébreszteni a világot”.

Az élet összetett: kegyelemből és bűnből áll. Minden ember követ el bűnt, kivétel nélkül. Ha egy szerzetes elismeri, hogy gyönge és bűnös, akkor ez nem mond ellent annak a tanúságtételnek, amelyre hivatott, hanem éppen ellenkezőleg, megerősíti azt. Ferenc pápa arra kérte a szerzeteseket, hogy kerüljék a fundamentalizmust és világosítsák meg a jövőt. Ismételten hangsúlyozta meggyőződését: a történelem nagy változásai akkor valósultak meg, amikor a valóságot nem a központból, hanem a peremvidékről, a perifériáról szemlélték. A peremvidéken lenni hozzásegít ahhoz, hogy jobban megértsük a valóságot és pontosabb elemzést készítsünk róla, menekülve a centralizmustól és az ideológiai megközelítésektől.

Ferenc pápa utalt saját jezsuita tapasztalataira is. Ahhoz, hogy jobban megértsük a dolgokat, helyet kell változtatnunk, a valóságot különböző szempontokból kell megfigyelnünk. Hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy gondolkozzunk. Idézett P. Pedro Arrupe volt jezsuita generális leveléből, aki 1965 és ’83 között állt Jézus Társasága élén. A spanyol generális szerint a szerzeteseknek ténylegesen ismerniük kell a valóságot, amelyben az emberek élnek. Ha ez nem történik meg, akkor fennáll az elvont ideológiák vagy fundamentalizmusok veszélye, amely nem egészséges. Ferenc pápa külön foglalkozott az ifjúság körében végzett apostolkodás témájával. „Aki a fiatalokkal dolgozik, nem elégedhet meg azzal, hogy egy értekezéshez hasonlóan túlságosan rendezett és strukturálisan felépített beszédeket intézzen hozzájuk, mert ezek leperegnek a fiatalokról. Szükség van új nyelvezetre. Ma Isten ezt kéri tőlünk: lépjünk ki fészkünkből és menjünk küldetésbe.

Melyek tehát az Istennek szentelt élet prioritásai? Isten országának próféciája elvitathatatlan – válaszol a kérdésre Ferenc pápa. Olyan prófécia, amely zajt csap, és amelynek karizmája, hogy élesztőként hat. A pápa óvva int attól a kísértéstől, hogy a szerzetesek megjátsszák a prófétát, anélkül, hogy azok lennének. Új utak keresésére bátorítja őket, hogy rendjük karizmája ne váljon terméketlenné.

A fiatal egyházakban növekvő hivatások és a karizmák inkulturációja kapcsán Ferenc pápa hangsúlyozza: „A karizma nem egy desztillált vizes üveg. Energiával kell megélni, kulturális szempontból is újraértelmezve.” De azt lehetne válaszolni erre, hogy fennáll a tévedés veszélye – mondta a pápa a legfőbb szerzetesi elöljárókkal folytatott beszélgetés során. Valóban, fennáll a veszély. Kétségtelen, hogy mindig fogunk hibákat elkövetni. De ez nem tarthat vissza bennünket. Mindig bocsánatot kell kérnünk és nagy szégyennel kell azokra az apostoli kudarcainkra gondolnunk, amelyeket az okozott, hogy nem voltunk elég bátrak. Szükség van arra, hogy a szerzetesrendek és kongregációk központi kormányzásába különféle kultúrájú személyek kerüljenek, akik különböző módokon fejezik ki a karizma megélését. Alapvetően fontos a karizma inkulturációja, de ez nem jelenti relativizálását – fejtette ki Ferenc pápa.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése