2014. augusztus 23., szombat

évközi 21. vasárnap


21. évközi vasárnap
HÍRLEVÉL
 
SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA és  SZENTISTVÁNTELEPI PLÉBÁNIA
Hivatali idő Budakalászon: H. K.: 9-11, P.: 15-17
Tel.: 26/340-327 (rögzítős), 06/20-8280639; E-mail: budakalasziplebania@gmail.com
Augusztus 24.


Hirdetések
Gratulálunk Deutsch Józsefnek a Budakalász díszpolgár cím elnyeréséhez.
Szeptember 1-től az esti szentmisék 6 órakor kezdődnek.
Esküvő
Augusztus 23-án 16 órakor fogadott örök hűséget Kocsis Mónika és Raczkó Radivoj András a Budakalászi templomban.
Bódis Pál és Komporday Réka Krisztina esküvője augusztus 23-án 12 órakor volt Budakalászon.
Augusztus 30-án 15 órakor mondják ki a boldogító igent Benyhe Pál és Móri Krisztina.
Kifor András és Nyikos Kata augusztus 30-án 17 órakor kérik Isten áldását közös életük elején.
 
A héten Szent Lajos, Kalazanci Szent József, Szent Mónika, Szent Ágoston és Keresztelő Szent János vértanúságának emléknapja lesz.
Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.

Miseszándékok
Szombat Szentistvántelep 19.00 +Borszéki Ferenc és feleségéért Olgáért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök atya szándékára
       Szentistvántelep 10 óra István és Szilvia 23 házassági évfordulóján hálából
       Budakalász 19 óra +Mirk Istvánért
Hétfő: Budakalász szentmise 19 óra +Haág és Somogyi család lelkiüdvéért és Ferenc testvérért
Kedd Szentistvántelep szentmise elmarad
Szerda Budakalász elmarad
Csütörtök Szentistvántelep elmarad
Péntek Budakalász 19 óra + Károlyi Lajosért
Szombat Szentistvántelep 19.00 szabad
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök atya szándékára
       Szentistvántelep 10 óra szenvedő lelkekért
       Budakalász 19 óra +Mária
 


 

Ferenc pápa Krisztus keresztje kinyilatkoztatja Isten hatalmát

Ezt a felhívást intézte a pápa a koreai keresztényekhez azon a szentmisén, amelyet augusztus 18-án délelőtt mutatott be apostoli látogatása lezárásaként Szöulban, a mjongdongi székesegyházban – tájékoztat a Vatikáni Rádió.

Utalva az ország több mint hatvan éve tartó megosztottságára, a Szentatya arra buzdította a híveket, hogy helyezzék bizalmukat Krisztus keresztjébe. Tegyenek tanúságot barátságukról, és működjenek együtt a többi kereszténnyel, más vallások követőivel és minden jóakaratú emberrel. Minden koreai egymás testvére, egyetlen népnek a tagja – ez volt a pápa homíliájának végső üzenete.

A hívek könyörgésekor Ferenc pápa arra kérte a hívőket, hogy imádkozzanak Filoni bíborosért, aki Irakban tartózkodik a pápa személyes küldötteként; továbbá imádkozzanak mindenkiért, akiket üldöznek és akiket arra kényszerítenek, hogy elhagyják otthonukat.

„Kedves testvérek. Koreai tartózkodásom a vége felé közeledik. Hálát adok Istennek a sok áldásért, amelyben ezt a szeretett országot részesítette, különös tekintettel a helyi Egyházra. Ezek között az áldások között különösen megőrzöm az utóbbi napok tapasztalatát, az Ázsia minden részéből érkezett fiatal zarándokok jelenlétét. Jézus iránti szeretetük és lelkesedésük Isten országának terjesztésére ihletet jelentettek mindenki számára.

Látogatásom csúcspontja ez a szentmise, amelyben fohászkodunk Istenhez a béke és a kiengesztelődés kegyelméért. Ennek az imának sajátos visszhangja van a koreai félszigeten. Ez a mai mise mindenekelőtt és főként ima a koreai nép kiengesztelődéséért. Az evangéliumban Jézus elmondja, hogy milyen nagy hatása van imánknak, amikor ketten vagy hárman összegyűlünk nevében, hogy kérjünk tőle valamit (vö. Mt 18,19-20). Mennyivel nagyobb a hatása annak, amikor egy egész nép felemeli Istenhez szívből jövő könyörgését!” – hangsúlyozta a Szentatya.

A mai evangéliumi szakaszban Péter azt kérdezi az Úrtól: „Uram, ha vét ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom? Talán hétszer?”. Az Úr pedig így válaszol: „Nem mondom: hétszer, hanem hetvenhétszer” (Mt 18,21-22). Ezek a szavak a Jézus által megjelölt kiengesztelődés és békeüzenet szívét alkotják. Parancsolatának engedelmeskedve kérjük naponta mennyei Atyánkat, hogy bocsássa meg bűneinket, miképpen „mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek”. Ha nem lennénk készek, hogy ezt megtegyük, hogyan imádkozhatnánk becsületesen a békéért és a kiengesztelődésért? – vetette fel a kérdést a Szentatya.

Jézus azt kéri tőlünk, hogy higgyük: a megbocsátás a kapu, amely elvezet a kiengesztelődéshez. Azt kéri tőlünk, hogy bocsássunk meg testvéreinknek fenntartások nélkül. Valami teljesen radikálisat kér tőlünk, de megadja a hozzá szükséges kegyelmet is. Ez emberi távlatokból nézve lehetetlennek, kivitelezhetetlennek, sőt olykor visszataszítónak tűnik. Jézus teszi lehetővé és gyümölcsözővé, keresztje végtelen hatalma által. Krisztus keresztje kinyilatkoztatja Isten hatalmát, amely képes arra, hogy megszüntessen minden megosztottságot, begyógyítson minden sebet, és helyreállítsa a testvéri szeretet eredeti kapcsolatait.

„Ezt az üzenetet hagyom tehát koreai látogatásom végén” – folytatta homíliáját Ferenc pápa. „Bízzatok Krisztus keresztjének hatalmában! Fogadjátok be szívetekbe kiengesztelő kegyelmét, és osszátok meg azt a többiekkel. Azt kérem tőletek, hogy tegyetek meggyőző tanúságot Krisztus kiengesztelő üzenetéről otthon, közösségetekben, a nemzet életének minden környezetében.

Bízom abban, hogy a barátság és az együttműködés lelkületével – más keresztényekkel, más vallások követőivel és minden jóakaratú férfival és nővel, akik szívükön viselik a koreai társadalom jövőjét – Isten országának kovászai lesztek ezen a földön. A békéért és a kiengesztelődésért mondott imáink akkor tisztább szívekből szállnak majd fel Istenhez kegyelmi ajándékáért, és elnyerik azt az értékes kincset, amelyre mindannyian vágyunk” – hangzott el a pápa homíliájában.

„Imádkozzunk, hogy a párbeszéd, a találkozás és a különbségek leküzdésének új alkalmai jelentkezzenek; folytatódjon a nagylelkű humanitárius segítségnyújtás a szükséget szenvedők számára. Imádkozzunk, hogy egyre szélesebb körben felismerjék: minden koreai egymás testvére, egyetlen család, egyetlen nép tagja. Ugyanazt a nyelvet beszélik.”

Arra kérte Krisztus követeit, szeretetének és kiengesztelődésének szolgálóit (vö. 2 Kor 5,18–20), hogy továbbra is építsék a tisztelet, a bizalom és a harmonikus együttműködés kapcsolatait plébániáikon, egymás között és püspökeikkel. Az Úr iránti példaadó, fenntartások nélküli szeretetük, a szolgálatukhoz való hűség és odaadás, karitatív elkötelezettségük a szükséget szenvedők iránt járuljon hozzá az ország békéjéhez és kiengesztelődéséhez.

„Kedves testvérek, Isten arra szólít bennünket, hogy visszatérjünk Hozzá, és meghallgassuk szavát. Megígéri, hogy a földön nagyobb békét és jólétet valósíthatunk meg, mint amit elődeink valaha is megtapasztalhattak. Bárcsak Krisztus követői Koreában előkészítenék annak az új napnak a hajnalát, amikor a „reggeli nyugalom” földje élvezheti majd az összhang és a béke leggazdagabb isteni áldásait! Ámen.”

Magyar Kurír

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése