2014. december 7., vasárnap

Advent 2. vasárnapja


Hirdetések
Nagy szeretettel köszöntjük új segédpüspökünket Snell Györgyöt.
Elsővasárnap van a Szentmiséken templomaink javára gyűjtünk.
A reggeli szentmisék után rózsafűzér titokcsere lesz.
Hétfőn, szerdán pénteken Budakalászon, kedden, csütörtökön, szombaton Szentistvántelepen reggel 6 órakor imádkozzuk a Roráté szentmisét.
Közeledik az év vége. Köszönöm mindenkinek, aki már befizette az egyházi hozzájárulását. Budakalászon 303-an (tavaly 367-en) Szentistvántelepen 250-en (tavaly 288-an) támogatták az egyházközség működését. Kérem, hogy aki még nem tette meg, pótolja az egyházközségi hozzájárulás befizetését. Az egyházközségi hozzájárulást csekken, személyesen a plébánián, vagy átutalással tudják befizetni. A plébánia bankszámlaszáma:
    Budakalász OTP Bank 11742087-20001027
    Szentistvántelep OTP Bank11742087-20074205
Az egyházi hozzájárulás püspöki kar által javasolt mértéke az éves jövedelem 1%-a.
December 14-én 10 órakor gitáros mise lesz Szentistvántelepen.
December 15-én 19 órától szentségimádás lesz Budakalászon.
December 18-án cserkészroráté lesz Szentistvántelepen.
Egy cipősdoboznyi szeretet
Idén karácsonykor is szeretnénk megajándékozni egyedülálló idős testvéreinket. Tavaly 30 csomagot küldtünk el. Aki szeretne részt venni a megajándékozásban a mise után 1 dobozt vigyen magával.
Esküvő
December 13-án fogadd örök hűséget Merisch Tamás és Vaszily Anita a Budakalászi templomban.
Szentistvántelep
Teakészítéshez várunk segítőket a telepi templomhoz. Feliratkozni a kitett lapon lehet.
Plébánia épület
Elkezdtük a Szentistvántelepi plébánia felújítását. Jövő héten festés-sel folytatódik a felújítás. A hátsó perselyben elhelyezett adomá-nyokkal lehet támogatni a felújítást. Köszönjük az adományokat.
December 20-én templomtakarítás lesz mindkét templomban. Faállítás december 22-én hétfőn, a roráté után Budakalászon,
8 órától Szentistvántelepen.
 

Miseszándékok
Szombat :
Szentistvántelep reggel 6 +András
Szentistvántelep 18 óra +Matild és Mihály testvéreinkért
Vasárnap: Budakalász 8 óra Hívekért
       Szentistvántelep 10 óra +szülőkért
       Budakalász 18 óra Deutsch szülőkért
Hétfő: Budakalász reggel 6 óra szabad
Kedd Szentistvántelep reggel 6 +szeretteimért
Szerda Budakalász reggel 6 szabad
Csütörtök Szentistvántelep reggel 6 +ifj Csekey Józsefért
Péntek Budakalász reggel 6 szabad
Szombat :
Szentistvántelep reggel 6 szabad
Szentistvántelep 18 óra +Zieba családtagokért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Tősér Józsefért
       Budakalász 18 óra +Szabó Ferencért
A mai nap Szent Ambrus ünnepe van. A héten Szeplőtelen fogantatást, Szent Damazusz pápát, Chantal Szent Franciska szerzetesnőt, Szent Lúciát és Keresztes Szent Jánost ünnepli az Egyház. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.
Cserkészjégpálya
A budakalászi cserkészcsapat közösségi korcsolyapályát tervez megnyitni Budakalászon a Cserkészház területén 2015-ben. A műjégpálya üzemeltetéséhez elengedhetet-lenül fontos egy jégkészítő gép, rolba megvásárlása. Ehhez kér adományokat a Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány, legkésőbb Mikulásig 1 M Ft összegyűjtése a cél, melyeket a templom végén található gyűjtőládák-ba lehet elhelyezni vagy a hirdetőtáblákon megadott számlaszámra lehet átutalni. 
Minden gyermeknek legyen karácsonya plakát és tájékoztatót a hirdető táblán találunk pénzt az OTP 11742087-20021788 számra, játékokat a Tolonics tévészervízben lehet leadni.
 


 

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN (írta Silacher Miklós)

ECEMBER 7. ADVENT 2. VASÁRNAPJA

Ének: Hozsanna 2/1,2, Biblia: Iz 40,1-5. 9-10. 2Pét 3,8-14. Mk 1,1-8

Az Ószövetség egyik legszebb szövegét hallottuk ma első olvasmányként. Izajás könyvének második része kezdődik ezekkel a szavakkal: „Vigasztaljátok meg népemet!” És amikor mi, késői utódok hallgatjuk ezeket a szavakat, úgy érezzük, hogy ma is nagyon időszerűek. Vigasztalásra a mai embernek is szüksége van.

De itt most nemcsak arra gondolok, hogy vigaszt vár a gyászoló, aki elvesztette egy kedves hozzátartozóját. Vagy vigaszt vár a családapa, aki elvesztette állását és nem tudja, hogy miből tartja el gyermekeit. Igazi vigaszra az szorul, aki átéli a bűnből fakadó lét kilátástalanságát!

Ne felejtsük el az eredeti bűn tanát. Az első ember bűne minden emberre átszáll. A földre születő csecsemő már bűnös. Ilyenkor adventben ezt az állapotot éljük át. A bűnös ember reménytelenségét, aki csak fohászkodni tud: Harmatozzatok egek!

Az igazi vigaszt az jelenti, hogy ez a reménytelen állapot véget ért.

Néha, életünk nehéz szakaszaiban, mégis úgy érezzük, hogy semminek sincs értelme. Csak a sötétet látjuk, minden kilátástalannak tűnik.

Ilyenkor kell leülni szobánk sarkában, és csendben maradni. Jézus jön, és megvigasztal. Felgyújtja lelkünkben a fényt. Megmutatja életünk igazi értelmét, amelyet Ő szerzett vissza számunkra. És az Ő közelében megnyugszunk, tudunk újra örülni, és tudjuk bizakodó, örvendező lélekkel várni a Karácsonyt.           Miatyánk, Üdvözlégy, Ének: Hozsanna 9/1,2, vagy taizei énekek.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése