2014. december 20., szombat

advent 4. vasárnapja


Hirdetések
Köszönjük a templomtakarításban kapott segítséget.
Hétfőn, szerdán Budakalászon, kedden, Szentistvántelepen reggel 6 órakor imádkozzuk a Roráté szentmisét.
Közeledik az év vége. Köszönöm mindenkinek, aki már befizette az egyházi hozzájárulását. Budakalászon 335-en (tavaly 367-en) Szentistvántelepen 275-en (tavaly 288-an) támogatták az egyházközség működését. Kérem, hogy aki még nem tette meg, pótolja az egyházközségi hozzájárulás befizetését. Az egyházközségi hozzájárulást csekken, személyesen a plébánián, vagy átutalással tudják befizetni. A plébánia bankszámlaszáma:
    Budakalász OTP Bank 11742087-20001027
    Szentistvántelep OTP Bank11742087-20074205
Az egyházi hozzájárulás püspöki kar által javasolt mértéke az éves jövedelem 1%-a.
Temetés
Gránásy Sándor testvérünk temetése december 22-én 10.30-kor lesz a Szentistvántelepi temetőben. Szentmisét a temetés után ajánlunk fel a Szentistvántelepi templomban.
Múlt héten temettük Kárpáti Mártonné Gizella testvérünket.
Egy cipősdoboznyi szeretet
Köszönjük a cipősdoboz akcióra felajánlott dobozokat.
 
Szentistvántelep
Teakészítéshez várunk segítőket a telepi templomhoz. Feliratkozni a kitett lapon lehet.
Plébánia épület
A plébánia festése a jövő héten befejeződik. A hátsó perselyben elhelyezett adományokkal lehet támogatni a felújítást. Köszönjük az adományokat.
Hittan
Felnőtt megtérőknek szeretnénk januárban hittancsoportot indítani.
Új házas hittancsoportba keresünk jelentkezőket.
 
Szent István alapítvány Január 10-én újévi koncertet szervez Baranyai László fellépésével a Budakalászi templomban.

Miseszándékok
Szombat :
Szentistvántelep reggel 6 Láng és Knáb család +tagjaiért
Szentistvántelep 18 óra +Gizelláért és Istvánért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra Hálából fiamért
       Budakalász 18 óra +Szebenyi Brindza Zlata testvérünkért
Hétfő: Budakalász reggel 6 óra +Antal Istvánért és lányaiért
Kedd Szentistvántelep reggel 6 Hálából
Szerda Budakalász reggel 6 Betegekért
Karácsony: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra szabad
       Budakalász 18 óra +Mirk István és neje Éváért
Karácsony másnapja
       Budakalász 8 óra Sitkovics Béláért édesapáért
       Szentistvántelep 10 óra +Zatykó Istvánért
Szombat
       Szentistvántelep 18 óra +szülőkért, nagyszülőkért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra Varga Imre és családjáért
       Budakalász 18 óra szabad
Karácsonyi miserend
Pásztorjáték december 24-én 
                            Szentistvántelepen 16 órakor
                            Budakalászon 17 órakor lesz.
Karácsony éjféli mise december 24-én szenteste:
                            Szentistvántelepen 10 órakor,
                            Budakalászon 12 órakor lesz.
Újságelőfizetés
Az elmúlt időszakban nagyon sok újság megmarad.
Az újságok számának pontosításáért kérem, hogy iratkozzon fel, aki szívesen hétről hétre megvenné az Újembert, Keresztény életet, Adoremust és a Szív újságot.
 
A mai Kaniziusz Szent Péter napja van, a héten Ádámot és Évát, Jézus születését, az első vértanút, János apostolt és az aprószenteket ünnepli az Egyház. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.
 


 

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN (írta Silacher Miklós)

DECEMBER 21. ADVENT 4. VASÁRNAPJA

Ének: Hozsanna 2/1,2,3,4, Biblia: 2Sám 7,1-5.8b-12 Róm 16,25-27 Lk 1,26-38

A mai evangélium legfontosabb szavát kétségtelenül Mária mondta ki, amikor az angyali híradásra azt válaszolta: Legyen. Ennek a szónak komoly bibliai előzménye van. A Teremtés könyvének első fejezetében többször is olvassuk a legyen szót. Isten nem munkával, hanem akaratával teremt. Amiről Ő akarja, hogy létrejöjjön, az megvalósul.

Ugyanezt a legyent halljuk a mai evangéliumban. Szűz Mária mondja ki az angyal szavára. Legyen a te szavad szerint. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ezzel elkezdődött a második teremtés. Ha az ember el is rontotta Isten első kegyelmi tervét, jött a második terv, a megváltás. És ehhez kellett Mária legyenje!

Mi hajlamosak vagyunk arra, hogy ezt az egész eseményt csak Isten oldaláról nézzük. Pedig Mária részéről emberi oldala is van. Mária jegyese volt Józsefnek, szép, boldog házasságra készültek. Amikor Mária kimondta a legyent, erről is lemondott. József a szó mindennapi valóságában sohasem lett a férje, csak hű társa és a Szent Család gondviselője.

A teremtéskor Isten legyenje mindent létrehozott. A megváltás kezdetén Mária legyenje elindította mindnyájunk üdvösségét. Ezt köszönjük meg neki gyermeki szeretettel! És kérjük, eszközölje ki számunkra a kegyelmet, hogy életünk minden helyzetében mi is ki tudjuk mondani a legyent Isten akaratára!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése