2014. december 24., szerda

KArácsony


Hirdetések
Áldott Karácsonyi ünnepeket kívánunk!
Köszönjük a takarításban és díszítésben kapott segítséget.
Köszönjük a cipősdoboz akcióra felajánlott ajándékokat.
Köszönöm mindenkinek, aki már befizette az egyházi hozzájárulását.
    Budakalász OTP Bank 11742087-20001027
    Szentistvántelep OTP Bank11742087-20074205
Az egyházi hozzájárulás püspöki kar által javasolt mértéke az éves jövedelem 1%-a.
Temetés
Korpics János testvérünk temetése december 30-án 11-kor lesz a Szentendrei köztemetőben.
Újságelőfizetés
Az elmúlt időszakban nagyon sok újság megmarad. Az újságok számának pontosításáért kérem, hogy iratkozzon fel, aki szívesen hétről hétre megvenné az Újembert, Keresztény életet, Adoremust és a Szív újságot.
 
Szent István alapítvány Január 10-én újévi koncertet szervez Baranyai László fellépésével a Budakalászi templomban.
 
A mai Jézus születését ünnepli az Egyház, a héten Szent Istvánt az első vértanút, János apostolt napja lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.

Miseszándékok
Éjféli mise:
Szentistvántelepen este 10 órakor
Budakalászon 12 órakor lesz
Karácsony: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra Andor és Szabó szülőkért
       Budakalász 18 óra +Mirk István és neje Éváért
Karácsony másnapja
       Budakalász 8 óra Sitkovics Béláért édesapáért
       Szentistvántelep 10 óra +Zatykó Istvánért
Szombat Szentistvántelep 18óra +szülőkért, nagyszülőkért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra Varga Imre és családjáért
       Budakalász 18 óra szabad
Hétfő: Budakalász 18 óra Hálából 90. születésnapon
Kedd Szentistvántelep reggel 8 óra Hálából az elmúlt
Szilveszter napja Szentistvántelep16.30 óra Hálából
                             Budakalász 18 óra Hálából
Újév: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra szabad
       Budakalász 18 óra szabad
Péntek Budakalász 18 óra szabad
Szombat Szentistvántelep 18 óra +Ildikó testvérért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra szabad
       Budakalász 18 óra szabad
 


A SZENTATYA KARÁCSONYI ÚTMUTATÓJA

Azért, hogy szent karácsony valóban örömünnep legyen, illetve alkalom arra, hogy begyógyítsuk a sebeket és kigyógyuljunk hiányosságainkból, a Szentatya útmutatóval szolgált, amelyet haszonnal forgathat minden hívő.

Az igazi karácsony Isten szegénységének ünnepe: azé az Istené, aki szolgai alakot öltve kifosztotta önmagát; azé, aki az asztalnál szolgál, aki elrejtőzik az okosok és bölcsek előtt, és kinyilatkoztatja magát a kicsinyeknek, az egyszerű és szegény embereknek. Az Emberfia ünnepe, „aki nem azért jött, hogy szolgáljon, hanem, hogy ő szolgáljon és váltságul odaadja életét sokakért” (Mk 10,45). Mindenekelőtt azonban a béke ünnepe, amelyet a gyermek Jézus hozott el a földre: „Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön Isten kegyeltjeinek” (Lk 4,14).
Ferenc pápa az alábbi gondolatokat bízta a Vatikánban dolgozó munkatársakra, akiket karácsony alkalmából fogadott hétfőn délben:
Ápoljuk lelki életünket, kapcsolatunkat Istennel, mert ez adja mindannak a gerincét, amit teszünk, és amik vagyunk. Az a keresztény, aki nem táplálkozik az imádságból, a szentségekből és Isten Szavából, az elkerülhetetlenül elfonnyad és kiszárad. Ápoljuk lelki életünket!

Gondozzuk családi életünket! Adjunk gyermekeinknek és szeretteinknek nemcsak pénzt, hanem sokkal inkább időt, figyelmet és szeretetet.

Ápoljuk emberi kapcsolatainkat! Váltsuk valóra hitünket az életben és a jócselekedetekben, főként a rászorulók iránt.

Figyeljünk oda beszédünkre! Tisztítsuk meg nyelvünket a sértő szavaktól, a közönséges és dekadens beszédtől.

Gyógyítsuk be a szív sebeit a megbocsátás olajával! Bocsássunk meg azoknak, akik megbántottak minket, és gyógyítsuk be azokat a sebeket, amelyeket mi okoztunk másoknak.

Gondosan dolgozzunk! Végezzük munkánkat lelkesedéssel, alázatosan, hozzáértéssel, szenvedélyesen, az Úrnak hálás lélekkel.

Gyógyuljunk ki az irigységből! Szabaduljunk meg a bujaságtól, a gyűlölettől és a negatív érzelmektől, amelyek megrontják belső békénket, és összetört, bomlasztó emberekké tesznek minket.

Gyógyuljunk ki a neheztelésből, mert az bosszúhoz vezet.

Gyógyuljunk ki a lustaságból, mert az a létezés eutanáziájához visz minket.

Szabaduljunk meg az ujjal mutogatástól, mert az gőgössé tesz minket.

Hagyjunk fel az állandó panaszkodással, hiszen csak elkeseredünk általa. Tudom, hogy néha ahhoz, hogy megtartsuk az állásunkat, kibeszéljük a másikat, önvédelemből. Megértem ezeket a helyzeteket, de ez az út nem jó irányba visz. A végén mindannyiunkat tönkretesz, és ez nem használ senkinek. Kérjünk inkább bölcsességet az Úrtól, hogy időben el tudjuk harapni a nyelvünket, és így ne ejtsünk ki rágalmazó szavakat, melyek csak keserű szájízt hagynak maguk után.

Gondoskodjunk gyengébb testvéreinkről! Gondoskodjunk az idősekről, a betegekről, az éhezőkről, a hajléktalanokról és a külföldiekről, mert ez alapján ítéltetünk majd meg.

Figyeljünk oda, hogy szent karácsony soha ne a túlzott fogyasztás, a látszat, vagy a fölösleges ajándékok és a pazarlás ünnepe legyen, hanem az öröm ünnepe, amiért befogadjuk a jászolba és a szívünkbe érkező Urat.
Képzeljük el, hogy megváltozna a világunk, ha mindegyikünk most rögtön elkezdené komolyan és odaadóan ápolni kapcsolatát Istennel és felebarátaival; ha átültetnénk a gyakorlatba az evangéliumi aranyszabályt, amelyre Jézus tanított minket a hegyi beszédben: „Mindazt, amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük. Ez a törvény és a próféták” (Mt 7,12). Milyen más lenne a világ, ha úgy néznék a másik emberre, főként, ha segítségre szorul, azzal a jósággal és gyöngédséggel, amellyel Isten néz ránk, ahogy vár minket és megbocsát nekünk. Ha az alázatban lelnénk meg erőnket és kincsünket. Pedig milyen sokszor félünk a gyengédségtől és az alázattól!
Karácsony a béke ünnepe is. Ehhez a békéhez pedig szükség van a mi lelkesedésünkre, a mi gondoskodásunkra; arra, hogy felolvasszuk fagyos szívünket, hogy bátorságot öntsünk a csüggedők lelkébe, és a megfáradt tekinteteket megvilágítsuk Jézus arcának fényével!
Ezzel a békével köszöntelek benneteket és családtagjaitokat. Köszönet és ölelés nekik is, főleg a gyermekeiteknek. Végül pedig bocsánatot kérek a magam és a munkatársaim nevében a hiányosságokért, az esetleges botrányokért, amelyek nagyon fájnak. Bocsássatok meg nekem.                 Boldog karácsonyt, és kérlek, imádkozzatok értem!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése