2015. február 28., szombat

nagyböjt 2. vasárnapja


Hirdetések
Elsővasárnap van, a szentmiséken templomaink javára gyűjtünk.
Köszönjük az iskoláknak felajánlott adományokat. Budakalászon 113 175 Ft, Szentistvántelepen 66 200 Ft-ot továbbítottunk.
A reggeli Szentmisék után rózsafüzér titokcsere lesz.
A héten elsőcsütörtök, és elsőpéntek lesz. Idős beteg testvéreinket a szokott időben fogom felkeresni.
Gitáros mise lesz Szentistvántelepen március 1-én 10 órakor.
Ma este jótékonysági koncert lesz a faluházba. Malek Andrea és barátai 4 éves szívátültetésre váró fiatalember javára.
Szentistvántelepen kedden 10 órától baba-mama klub lesz.
Elsőáldozói felkészítés indul március 14-én 10 órától Budakalászon.
Március 15-i megemlékezés lesz aznap 9 órától a templomkertben.
Elkezdődött a Nagyböjt. Nagyböjt péntekjein hústilalommal figyelmeztetjük magunkat lelkünk üdvösségére. A hústilalom nagyböjt péntekjein és hamvazószerdán 14 éves kortól életünk végéig kötelező. A böjt alól mentesülnek a betegek.
Gyónási lehetőség a misék előtt és után van. Ne halogassuk, és ne felejtsük elvégezni a nagyböjti szentgyónásunkat.
Aki szeretné elvégezni húsvéti szentgyónását, áldozását, de idős kora vagy betegsége miatt nem tud eljönni a templomba, kérem a rokonokat, hogy ezt jelezzék a sekrestyében, illetve a plébánián.
Szeretettel köszöntjük plébániánk legfiatalabb tagját Czimber Áront, aki május 21-én látta meg a napvilágot.
Temetés
Rásó Sándorné Márta március 6-án 14 órakor lesz a Szentistvántelepi temetőben.
Alapítványok adószámai: Adóbevallásnál ne felejtkezzünk el kitölteni az 1%-os papírt. Katolikus Egyház 0011
Szent István alapítvány adószáma: 18672325-1-13
Cserkész Alapítványunk adószáma 18672844-1-13

Miseszándékok
Szombat Szentistvántelep 18 óra szabad
Vasárnap: Budakalász 8 óra hívekért
       Szentistvántelep 10 óra +Édesapáért
       Budakalász 18 óra Ficzere család
Hétfő: Budakalász 18 óraszabad
Kedd Szentistvántelep 18 óra szabad
Szerda Budakalász 7 óra szabad
Csütörtök Szentistvántelep 17 szentségimádás 18 szabad
Péntek
Szentistvántelep 7 óra keresztút, 8 óra Szentmise szabad
Budakalász 17 óra keresztút, szentségimádás 18 óra Szentmise szabad, ökumenikus imaóra
Szombat Szentistvántelep 18 Tóth és Kató családtagokért  
Vasárnap: Budakalász 8 óra hívekért
       Szentistvántelep 10 óra +szülőkért
       Budakalász 18 óra +Markuj Győzőért
A héten Szent Kázmér, Boldog Meszlényi Zoltán, Szent Perpétua és Felicitász emléknapja lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.
Ökumenikus imádság lesz
Március 6. án a Katolikus Templomban
       Liturgiát vezeti: Kálmán József, plébános
       Szentírással bátorít: Csere Mátyás, lelkész
Március 13. Református Templomban Liturgiát vezeti: Csere Mátyás, lelkész Szentírással bátorít: Debreceni Árpád, gyülekezetvezető
Március 20. Evangélimi Közösség Liturgiát vezeti: Kiss Péter, lelkipásztor Szentírással bátorít: Kálmán József
Április 10. Baptista Imaház Debreceni Árpád,
Szentírással bátorít: Kiss Péter, lelkipásztor


Ferenc pápa, ne féljetek kimenni a pusztába


Szerdán a hamvazkodással megkezdtük a nagyböjtöt, ma pedig e liturgikus időszak első vasárnapja van. A mai evangélium arról szól, hogy Jézus negyven napot töltött a pusztában, miután megkeresztelkedett a Jordán folyóban. Szent Márk evangélista így ír: „A Lélek kivitte Jézust a pusztába, és ő ott maradt negyven napon át, miközben megkísértette a sátán. Vadállatok között volt, és angyalok szolgáltak neki (1,12–13). Ezzel a néhány egyszerű szóval mutatja be Márk azt a próbatételt, amelyet Jézus szándékosan vállalt messiási küldetése megkezdése előtt. Az Úr Jézus győztesen kerül ki ebből a próbatételből, ez készítette fel arra, hogy Isten országának örömhírét elkezdje hirdetni. A magányban töltött negyven nap alatt nyílt küzdelmet vállalt a sátánnal, leleplezte annak kísértéseit, és legyőzte őt. És őbenne [Jézusban] mindnyájan győztünk, nekünk pedig most már az a feladatunk, hogy nap mint nap védelmezzük ezt a győzelmet!

Az egyház azért emlékezetet minket erre a misztériumra a nagyböjt kezdetén, mert ez mutatja meg ennek az időszaknak a perspektíváját és értelmét. A nagyböjt ugyanis a küzdelem ideje – a negyvennapos időszakban küzdeni kell! – a rossz szelleme elleni küzdelem ideje (vö. a hamvazószerdai szentmise könyörgése). Miközben pedig áthaladunk a negyvennapos „pusztaságon”, tekintetünket a húsvét felé fordítjuk, ez ugyanis Jézus végérvényes győzelme a gonosz, a bűn és a halál felett. Látjuk tehát ennek az első vasárnapnak a jelentését: határozottan újra Jézus útjára, az élethez vezető útra akarunk lépni. Szemlélni akarjuk Jézust, látni, mit tett, és vele akarunk menni.

Jézus útja a pusztaságon át vezet. A puszta azt a helyet jelenti, ahol hallani lehet Isten hangját és a kísértő hangját. A zajban, a lármában ezt nem lehet megtenni, ott csak az élet felületes hangjai hallatszódnak. A pusztában viszont le tudunk szállni a mélybe, ahol tényleg a sorsunk dől el, életről s halálról van szó. Hogyan lehet meghallani Isten hangját? Az ő szavában halljuk meg. Ezért fontos, hogy ismerjük a Szentírást, mert különben nem tudunk válaszolni a Gonosz fondorlatos közeledéseire. És itt szeretném megismételi azt a tanácsomat, hogy mindennap olvassuk az evangéliumot: vegyük elő mindennap, elmélkedjünk rajta, szánjunk rá egy kis időt, csak tíz percet; és vigyük magunkkal mindig: a zsebünkben, táskánkban… Fontos, hogy az evangélium mindig kezünk ügyében legyen. A nagyböjt pusztában töltött időszaka segít, hogy nemet tudjunk mondani a világiasságra, a „bálványokra”, segít, hogy az evangéliumnak megfelelő bátor döntéseket hozhassunk és erősebbé tehessük szolidaritásunkat testvéreinkkel.

Lépjünk tehát félelem nélkül a pusztába, mert nem vagyunk egyedül: együtt vagyunk Jézussal, az Atyával és a Szentlélekkel! Sőt, ahogyan Jézus esetében látjuk, épp a Szentlélek vezet bennünket nagyböjti utunkon, ugyanaz a Lélek, aki leszállt Jézusra és akit megkaptunk a keresztségben. Ezért a nagyböjt kedvező alkalom arra, hogy jobban tudatosítsuk magunkban azt, amit a keresztségünkben megkapott Szentlélek művelt és művelhet bennünk. És így, nagyböjti utunk végén, húsvét éjszakáján tudatosabban tudjuk majd megújítani keresztségi szövetségkötésünket és belőle fakadó kötelezettségeinket.

Szent Szűz, a Szentlélekre való odahallgatás mintaképe segítsen, hogy engedjük magunkat vezetni a Lélek által, aki mindnyájunkból „új teremtményt” akar formálni.

Őrá bízom különösképpen az e heti, ma délután kezdődő lelkigyakorlatot, amelyen a római kúriában dolgozó munkatársaimmal együtt részt veszek. Imádkozzatok, hogy ebben a „pusztában”, a lelkigyakorlaton meg tudjuk hallani Jézus hangját, ki tudjuk javítani hibáinkat, hiszen mindnyájunknak vannak hibái, és ellen tudjunk állni a nap mint nap ránk leselkedő kísértéseknek. Kérlek tehát benneteket, kísérjetek minket imáitokkal.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése