2015. március 21., szombat

Fekete vasárnap


Hirdetések
Köszönjük Kárpátalja számára falajánlott adományokat. Budakalászon 442 270Ft Szentistvántelepen 353360Ft gyűlt össze.
Köszönjük a tartósélelmiszer gyűjtésre felajánlott adományokat.
Budakalászon szerdán 10 órától baba-mama klub lesz.
Templomtakarítás lesz március 28-án 8 órától. Mindkét templomban.
Temetőtakarítás aznap 10 órától lesz.
Jövő héten hajnalba óraátállítás lesz.
Jövő vasárnap a Szentföld javára gyűjtünk.
A katolikus temetőben elkezdődött a térburkoló kövek lerakása. Ezt szeretnék húsvétig befejezni.
Szentistvántelepen gregorián kórus próbál vasárnap 9 órától.
Nagyböjti beszédsorozat lesz március 29-30-án az esti mise keretében. Elmélkedéseket tartja és gyóntat Wilheim Péter Ürömi plébános atya.
Elkezdődött a Nagyböjt. Nagyböjt péntekjein hústilalommal figyelmeztetjük magunkat lelkünk üdvösségére. A hústilalom nagyböjt péntekjein és hamvazószerdán 14 éves kortól életünk végéig kötelező. A böjt alól mentesülnek a betegek.
Gyónási lehetőség a misék előtt és után van. Ne halogassuk, és ne felejtsük elvégezni a nagyböjti szentgyónásunkat.
Aki szeretné elvégezni húsvéti szentgyónását, áldozását, de idős kora vagy betegsége miatt nem tud eljönni a templomba, kérem a rokonokat, hogy ezt jelezzék a sekrestyében, illetve a plébánián.
Temetés Március 24-én 13 órakor veszünk búcsút Zolyomi Tamás József testvérünktől a Katolikus temetőben.
Nagyheti szertartás rend:Budakalász        Szentistvántelep
Nagycsütörtök                          18 óra               19 óra
Nagypéntek                              18 óra               19 óra
Húsvét vigília                           17.30                19.30
Húsvét vasárnap                       8 óra és 18 óra 10 óra

Miseszándékok
Szombat Szentistvántelep 18 +Vargyas szülőkért és testvérelért, valamint +Rácz Szülők, +Székely szülők és testvérekért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Vankovics Jánosért
       Budakalász 18 óra +Radován János és neje Stefánia
Hétfő: Budakalász 18 óra Jószándékra
Kedd Szentistvántelep 18 óra Zolyomi Tamás József
Szerda Budakalász 7 óra szabad
Csütörtök Szentistvántelep 17 szentségimádás 18 szabad
Péntek  Szentistvántelep 7 óra keresztút, 8 szabad
Budakalász 17 óra szentségimádás 18 +Édesanyáért
                 18.30 Fáklyás keresztút
Szombat Szentistvántelep 18 +Deák József
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Molnár Ferenc és testvéreiért
       Budakalász 18 óra +Antal Istvánért
A héten Gyümölcsoltó Boldogasszony napja lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.
Alapítványok adószámai: Adóbevallásnál ne felejtkezzünk el kitölteni az 1%-os papírt. Katolikus Egyház 0011
Szent István alapítvány adószáma: 18672325-1-13
Cserkész Alapítványunk adószáma 18672844-1-13


Ferenc pápa Isten szerelmes belénk

              Isten szerelmes az emberbe, velünk álmodik, és ezt egyetlen teológus sem tudná megmagyarázni. A pápa beszédében Izajás próféta olvasmányából indult ki, aki által az Isten „új eget és új földet ígér”, de amikor Isten második teremtéséről van szó, az még az elsőnél is csodálatosabb. Az Úr ugyanis újjáalkotja a bűn által megrongált világot Jézus Krisztusban, benne újít meg mindent, és Isten kinyilvánítja végtelen örömét.
Istennek álmai vannak rólunk Észrevesszük – mondta a pápa, – hogy az Úr végtelenül lelkes, örömről beszél, és így szól: „Örömöm lelem a népemben.” Az Úr arra gondol, amit majd tenni fog, mert ő maga együtt fog örvendezni a népével. És mintha álma lenne az Úrnak! Az Úr álmodik, megvannak a maga álmai rólunk – szólt ihletetten Ferenc pápa, mintegy a próféta nevében. – Ó, milyen szép is lesz, amikor együtt leszünk, amikor az egyik, a másik és a többi is mind együtt jár. De élvezni fogom azt a pillanatot! Hogy egy példát mondjak, ami segíthet nekünk, mintha egy lány a vőlegényére gondolna: „Ha majd együtt leszünk, amikor összeházasodunk…” Ilyen az Isten álma.
Isten olyan, mint egy szerelmes Isten mindannyiunkra gondol, jót gondol rólunk, és szeret minket – folytatta a pápa reggeli homíliáját. – Örömről álmodik, aminek majd részese lesz. Ezért akar bennünket újjáteremteni, új szívet adni, ezért teremti újjá a szívünket, hogy győzelemre vigye az örömet – fejtegette a Szentatya.
Majd így folytatta: Gondoltatok ti erre? Az Úrnak álma van rólam! Gondol rám! Eszébe jutok, és a szívében vagyok! Az Úr képes arra, hogy megváltoztassa az életemet! Annyi terve van!  „Építünk egy házat, szőlőt ültetünk, együtt eszünk…” – mindez persze álom, ahogy csak a szerelemesek tesznek. Itt azonban az Úr lesz szerelmes a népébe. Amikor azt mondja neki, a népének: „Én téged nem azért választottalak, mert erős, nagy és hatalmas vagy. Én éppen azért választottalak, mert a legkisebb vagy.” Akár azt is mondhatod: »A legnyomorúságosabb vagyok mindenki közt!« De én téged választottalak. És ez a szeretet!
Ezt egy teológus sem tudja megmagyarázni Az Isten szerelmes belénk – ismételte meg a pápa alapgondolatát az evangélium összefüggésében, mely a kafarnaumi királyi tisztviselő fiának meggyógyításáról szól (Jn 4,43–54).
Azt hiszem, nincs egyetlen teológus sem, aki meg tudná magyarázni ezt: mert nem lehet megmagyarázni – tette hozzá a Szentatya. – Erről csak gondolkodhatunk, ezt megérezhetjük, és sírhatunk miatta. Örömkönnyekkel. Az Úr meg tud változtatni minket! De mit is kell csinálnom? Hinni! Hinni, hogy az Úr képes engem megváltoztatni, hogy az Úr hatalmas.
A hit helyet csinál Isten szeretetének Ahogyan az az ember tette az evangéliumban, akinek beteg volt a gyermeke. „Uram, gyere, mielőtt ez a gyerek meghalna!” „Menj, a te fiad él!” Az az ember hitt Jézus szavának, és útnak indult. Hitt. Hitte, hogy Jézusnak hatalma van megváltoztatni a fia egészségét. És győzött. A hit helyet csinál Isten szeretetének, de nem a nagyhatalmúnak, hanem annak, aki szeret engem, aki belém szeretett, és velem álmodik. Ez a hit. Helyet teremteni az Úrnak, hogy jöjjön el, és változtasson meg engem – fejezte be homíliáját Ferenc pápa hétfő reggeli szentmiséjén.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése