2015. március 7., szombat

Nagyböjt 3. vasárnapja


Hirdetések
Jövő vasárnap Kárpátalja számára gyűjtünk.
A mai nap és a jövő héten tartósélelmiszer gyűjtés van.
Budakalászon szerdán 10 órától baba-mama klub lesz.
Elsőáldozói felkészítés indul március 14-én 10 órától Budakalászon.
Március 15-i megemlékezés lesz aznap 9 órától a templomkertben.
Elkezdődött a Nagyböjt. Nagyböjt péntekjein hústilalommal figyelmeztetjük magunkat lelkünk üdvösségére. A hústilalom nagyböjt péntekjein és hamvazószerdán 14 éves kortól életünk végéig kötelező. A böjt alól mentesülnek a betegek.
Gyónási lehetőség a misék előtt és után van. Ne halogassuk, és ne felejtsük elvégezni a nagyböjti szentgyónásunkat.
Aki szeretné elvégezni húsvéti szentgyónását, áldozását, de idős kora vagy betegsége miatt nem tud eljönni a templomba, kérem a rokonokat, hogy ezt jelezzék a sekrestyében, illetve a plébánián.
Temetés
Dudás Tibor temetése március 10-én 13 órakor lesz a Katolikus temetőben. Elhunyt lelkiüdvéért szentmisét ajánlunk fel a temetés előtt 12 órakor a Budakalászi templomban.
Szomják László templomi búcsúztatása március 13-án pénteken
14 órakor lesz a Budakalászi templomban.
 
Gyűjtés Kárpátaljai Magyaroknak
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a Kárpátalján kialakult súlyos helyzet miatt döntött arról, hogy katasztrófaalapból 10 millió forint értékben gyorssegélyt juttat el a nehéz helyzetben lévő családok és az egyedülálló idős emberek megsegítésére. Ezzel egyidejűleg a püspökök gyűjtést hirdetnek minden katolikus templomban március 15-én, vasárnap a kárpátaljai testvérek javára. A háború sújtotta Ukrajna magyarok lakta vidékén a mindennapi megélhetés is egyre nagyobb gondot okoz. Ma már egy átlag nyugdíj értéke nem éri el a 9.000 forintot, a minimálbér alig több mint 10.000 forintot ér, miközben az élelmiszerárak emelkednek.
 

Miseszándékok
Szombat Szentistvántelep 18 Tóth és Kató családtagokért 
Vasárnap: Budakalász 8 óra hívekért
       Szentistvántelep 10 óra +szülőkért
       Budakalász 18 óra +Markuj Győzőért
Hétfő: Budakalász 18 óra +Rabusán Péter (1. évf)
Kedd Szentistvántelep 18 óra +PApp Ilona (1. évf)
Szerda Budakalász 7 óra szabad
Csütörtök Szentistvántelep 17 szentségimádás 18 +Édesapáért
Péntek
Szentistvántelep 7 óra keresztút, 8 óra Szentmise szabad
Budakalász 17 óra keresztút, szentségimádás 18 óra Szentmise +Tibor testvérünkért
Szombat Szentistvántelep 18 +Gizelláért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Abendschein Károly és szüleiért
       Budakalász 18 óra +Déd és nagyszülőkért
A héten római Szent Franciska, Gergely emléknapja lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.
Alapítványok adószámai: Adóbevallásnál ne felejtkezzünk el kitölteni az 1%-os papírt. Katolikus Egyház 0011
Szent István alapítvány adószáma: 18672325-1-13
Cserkész Alapítványunk adószáma 18672844-1-13
Ökumenikus imádság lesz
Március 13. Református Templomban  Házigazda: Csere Mátyás, Szentírással bátorít: Debreceni Árpád
Március 20. Evangéliumi Közösség Liturgiát vezeti: Kiss Péter, Szentírással bátorít: Kálmán József
Április 10. Baptista Imaház Debreceni Árpád,
Szentírással bátorít: Kiss Péter lelkipásztor


Az MKPK körlevele a 2015. évi nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésről


Kedves Testvérek!

Egyházunk kétezer éve hivatásának tekinti, hogy gondoskodjék a szegényekről. A nagyböjti idő prefációja arra hívja fel a figyelmünket, hogy a lelki előkészületünk három részből áll: „önmegtagadással dicsőítsünk téged, bűnös vágyainkat féken tartsuk, és a nélkülözőket segítve atyai jóságodat kövessük.” (nagyböjti III. prefáció) A harmadik felszólítás közös gyakorlására,a Mennyei Atya jóságának a követésére, azaz a nélkülözők segítésére hívjuk most testvéreinket, amikor idén újra meghirdetjük nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést templomainkban.

Szentatyánk, Ferenc pápa is gyakran kiemelt feladatként beszél a karitatív munkáról, idei nagyböjti üzenetében így fogalmaz:

„A nagyböjt a megújulás ideje az Egyház, a közösségek és minden egyes hívő számára. Legfőképpen azonban a kegyelem ideje (vö. 2 Kor 6,2). Isten nem kér tőlünk semmi olyat, amit előtte már meg ne adott volna nekünk: „Azért szeretjük (az Istent), mert ő előbb szeretett minket” (1 Jn 4,19). Nem közömbös velünk szemben. Mindannyiunk életét szívén viseli, név szerint ismer minket, gondoskodik rólunk és keres minket, akkor is ha elhagyjuk Őt. Mindannyiunk élete külön-külön érdekli Őt. Szeretete az, amely megakadályozza, hogy közömbös legyen az iránt, ami történik velünk. Csakhogy előfordul, hogy amikor jól vagyunk, jól érezzük magunkat, bizonnyal elfelejtkezünk másokról (amit az Atya Isten soha sem tesz), nem érdekelnek a problémáik, szenvedéseik, az igazságtalanságok, amiket elszenvednek… ilyenkor szívünk közömbössé válik: amíg én viszonylag jól vagyok és jól érzem magam, elfelejtkezem azokról, akik nincsenek jól.

Kedves Testvéreim! Mennyire szeretném, hogy mindazok a helyek, ahol az Egyház valamilyen formában megnyilvánul – különösképpen plébániáink és közösségeink –, az irgalom szigeteivé váljanak a közömbösség tengerében!

Egyénileg is érint minket a közöny kísértése. Telis tele vagyunk felkavaró hírekkel és képekkel, amelyek emberek szenvedését tárják elénk, ugyanakkor tejesen tehetetlennek érezzük magunkat, hogy segítsünk nekik. Mit tegyünk, hogy az ijedtség és a tehetetlenség spirálja ne nyeljen el minket?

Segíthetünk a szeretet különféle megnyilvánulásaival, a hozzánk közel vagy tőlünk távol lévő embereknek az Egyház számos karitatív szervezetének köszönhetően. A nagyböjt megfelelő idő arra, hogy kimutassuk érdeklődésünket a másik iránt, akár egy kicsi, de konkrét jellel, mely egyben kifejezi a közös emberségben való részesedésünket.

A másik szenvedése a megtérésre hív, mert a testvér szükséglete életem törékenységére emlékeztet, illetve az Istentől és a testvérektől való függőségemre. Ha alázattal kérjük Isten kegyelmét, és elfogadjuk lehetőségeink korlátait, akkor bízni fogunk azokban a végtelen lehetőségekben, amelyeket Isten szeretete tartogat számunkra.” (Ferenc pápa 2015. évi nagyböjti üzenete)

Ebben a szellemben kérjük a testvérek segítségét, amikor az immár hagyományossá vált nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést meghirdetjük. Ezzel egy ősegyházi hagyományt elevenítünk fel, hiszen az első század keresztényei a kenyértörésre hozták magukkal a szegényeknek szánt adományaikat. Az ő példájukat követve, kérjük, hozzák el a szentmisékre tartósélelmiszer felajánlásukat és tegyék a templomban erre kijelölt helyre.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése